Hoşgeldiniz - Welcome

Siteye Giriş İçin Tıklayınız
  • Siteye Giriş İçin Tıklayınız
  • Adalar Belediyesi
    Kurumsal Web Sitesi
  • Click to Enter Website
  • Adalar Municipality
    Official Website
    


DUYURU

Bilindiği üzere Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 31.03.1984 gün ve 234 sayılı Kararı ile Sit Alanları Bütünü ilan edilmiş olan Adalar İlçesinin 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı; İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile değişikliklerle uygun bulunmuş ve 21.09.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmış ve 21.11.2011 tarihinde askı süreci tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.

devamı