0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI
ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI
ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI
ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI
A+ A-

Şubat Ayı Meclis Toplantılarının 2. Birleşimi bugün saat 15:00’de geçen toplantı karar tutanağının okunmasıyla başladı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, sunduğu Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) ile ortak hizmet projeleri ve işbirliği yapılması amacıyla “Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklif; İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunca değerlendirilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 3402 sayılı kanunun 22a maddesi hükümlerince İlçemizde yürütülecek kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte çalışacak "Bilirkişi Seçimi" hakkındaki teklifi; İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonunca değerlendirilerek oy birliği ile kabul edildi.


İşletme Müdürlüğü’nün Büyükada Şehit Murat Yüksel İÖO ile Kınalıada Mehmetçik İÖO "Ücret Tarifesi" hakkındaki teklifi için hazırlanan komisyon raporu okunmadan, Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Engin ÇELİK söz alarak söz konusu teklif hakkında yapılan yorumlara ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu. Ardından DSP Meclis Üyesi Muzaffer YILDIRIM, AKP Meclis üyeleri İsmail Hakkı DURMUŞ, Ali Fuat AKALIN ve Kemal TÜRKYILMAZ gündem maddeleriyle ilgili görüşlerini paylaştılar.  Konuşmalar sonrası Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okundu ve “……………………………sözleşme tarihinde ve öncesinde Adalar Belediyesi ücret tarifesinde Milli Eğitim vb kurumlara müteahhitlik hizmeti veren firmalara belirlenen tarife 1200 Kg üzeri için 850,00 TL olduğu yapılan sözleşme sonrası 09.10.2020 tarihinde tarifede değişiklik yapılıp 1500,00 TL olduğu, işin nevi okul güçlendirici olması, deprem gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda kamu yararı gözetimi yapılarak uygulanan ücret tarifesinden yüzde 30 indirim yapılarak uygulanması şeklinde  teklifin değiştirilerek kabulü komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.”  Yazılan rapor oyçokluğu ile reddedildi.
2021 yılı Belediye Meclisi’nin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı yılı Mart Ayı Meclis Toplantılarının 1. Birleşiminin toplantısının 1 Mart Pazartesi günü saat 11:00’de yapılmasına oy birliği ile karar verilerek Meclis son buldu.


© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim