0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

KINALIADA KIYI KENAR ÇİZGİLERİ HAKKINDA DUYURU

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada kıyı kesimine ait, 1/1000 Ölçekli G22-a-07-d-1-d, G22-a-07-d-4-b, G22-a-07-d-4-c, G22-a-06-c-3-c ve G22-a-06-c-3-a numaralı halihazır harita paftaları üzerinde İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 29.11.2016 tarihinde onaylanan G22-a-07-d-1-d, G22-a-07-d-4-b, G22-a-07-d-4-c, G22-a-06-c-3-c ve G22-a-06-c-3-a paftaları üzerinde yeni tespit edilen kıyı kenar çizgisi 3621 Sayyılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi gereği 05.01.2017-03.02.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilmektedir.

Dosyanın pdf olarak örneği ektedir. Duyurulur

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim