0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

YASSIADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 3284 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 156 Ada, 1 Parsele (Yassıada) ilişkin, Kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Bakanlık Makamı’nın 23.03.2017 tarih ve 3201 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmiştir. Bu doğrultuda; 2017/01 sayılı “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge”nin (j) maddesi uyarınca    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak 17.04.2017 – 16.05.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Sayın Halkımıza Duyurulur

ADALAR BELEDİYESİ

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim