0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

SİVRİADA İMAR 1/1000 VE 1/5000 İMAR PLANLARI

Adalar İlçesi, Sivriada, 97 Ada, 1 Parsele ilişkin Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Bakanlık Makamının

23.08.2017 tarih ve 9992 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A Maddesi uyarınca onaylandığı bildirilmekte ve söz konusu planların,

03.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge’nin (j) maddesi gereğince,

03.10.2017 – 01.11.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle, İl Müdürlüğü

İle eş zamanlı olarak askı işlemlerinin Belediye Başkanlığımızca da yapılması istenmektedir.

Buna göre; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Sivriada, 97 Ada, 1 Parsele ilişkin

Kıyı Yapılarını da Kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar

Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin

Yazımız ekinde gönderilen 4 adet paftanın; 03.10.2017 – 01.11.2017 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panolarında askıya çıkarılmış ayrıca Web sayfamızda ilan edilmiştir.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim