0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

İlanen Tebliğ Listesi

2011-2018 Yılları Emlak Vergilerinden, listede bulunan borçlu mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya  Ödeme Emirleri, mükelleflerin  adreslerinin bulunamaması veya  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213.Sayılı V.U.K."nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim