0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

ADALAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BURGAZADA MAHALLESİ, KÖY KAHYASI SOKAK, NO:18 DE BULUNAN 1 PAFTA, 2ADA, 3 PARSEL YERDEKİ “KONUT VASIFLI MESKEN” TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

İhale Tarihi 13 Nisan 2021
Başlangıç Saati 14:00
Bitiş Saati 14:00
İhale Tipi Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)


ADALAR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BURGAZADA MAHALLESİ, KÖY KAHYASI SOKAK, NO:18 DE BULUNAN 1 PAFTA, 2ADA, 3 PARSEL YERDEKİ “KONUT VASIFLI MESKEN”  TAŞINMAZIMIZIN KİRALANMASI

            Belediyemize ait Burgazada Mahallesi Köy Kahyası Sokak No:18 de bulunan 1 Pafta, 2Ada, 3 Parsel yerdeki “Konut Vasıflı Mesken” taşınmazımız aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen,  yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle kiraya verilecektir.
             Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan “Konut Vasıflı Mesken” ihalesi  13/04/2021 Salı günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname Bedeli 300,00 TL’dir.

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

Nüfus Cüzdan Sureti                                                                   

Ticaret Sicil Gazetesi ve Tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri

İmza Beyannamesi

-Vekaleten ihaleye katılma halinde,vekil adına düzenlenmiş,ihaleye katılmaya ilişkin  noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli İmza beyannamesi .                                                                    

Vekaleten katılma halinde,noter onaylı Vekaletname ve vekalet edene ait noter onaylı İmza beyannamesi .                                                                    

-İhale Dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

İhale Dosyasının alındığına dair ödeme makbuzu

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre                                   

 Bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici   Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın   yatırıldığına dair Banka Dekontu                           

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Bankalar tarafından düzenlenmiş Geçici  Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın    yatırıldığına dair Banka Dekontu                                                                 

   Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları İLAN OLUNUR                                                                   

                                                                          KİRAYA VERİLECEK OLAN YER:                                                                                                 

Sıra No:

 

 

 

 

 

 

    1

 

 

Burgazada Mahallesi Köy Kahyası Sokak   No:18’de bulunan 1 pafta,2 Ada,3 Parsel  yerdeki “Konut Vasıflı Mesken” taşınmaz.

 

 

 

 Mevcut Durumu

 

 

1 (bir) yıllık 8.400,00 - TL (Sekizbindörtyüzlira) + KDV

  13/04/2021

    14:00

 

  756,00 - TL

(Yediyüzellialtılira)

 

3 (Üç) yıllık 25.200,00 – TL (Yirmibeşbinikiyüzlira) + KDV

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim