0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

1/5000 ÖLÇEKLİ ADALAR KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

12.03.2007 tarih ve S/37 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru ile yeniden yapımına karar verilen Adalar İlçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tamamlanarak 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı karar ile İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından düzeltmelerle onaylanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile aynen uygun görülerek 21.09.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmıştır. 21.10.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştır.

1/5000 ölçekli plana ilişkin itiraz ve talepleriniz İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim