0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2018 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Encümen Kararı

Karar Numarası ve Tarihi:    1    02.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve E.29 sayılı yazısı tetkik edildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2018 yılında yapılacak olan Belediye Encümeni toplantılarının haftada bir (1)  gün ( Salı günü ) saat 11.00’de yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 02.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    2    09.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 08.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.155 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 30.12.2017 günü saat 20:00 sıralarında Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İSTANBUL LİLY WASHİNGTON (T.C.Kimlik No:55333018918)’un yaptığı OLYMPIA STAR CAFFE isimli işyerinde, canlı müzik yapıldığı görülmesi üzerine kontrol amaçlı işyerine gidilmiştir. İşletme sahibinden işyeri ruhsatı istenildiğinde işyeri ruhsatının muhasebecisinde olduğu işletmede o an itibarıyla bulunmadığını, canlı müzik ruhsatının olup olmadığı sorulduğunda canlı müziğin izne tabi olduğunu bilmediğini, canlı müzik ruhsatının olmadığını beyan etmesi üzerine 30.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiş olup gerekli cezai işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Anılan yerde, İstanbul Lily Washington’un müdürlüğünü yaptığı, Olimpia Anatolia İnş. Tur. Ve Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti. adına İçkil Kafeterya ruhsat başvurusu bulunmakta olup itfaiye yönünden eksiklerinin giderilmesi beklenmektedir.Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işletmeci Olimpia Anatolia İnş. Tur. Ve Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti.’ne: 1.322,00 (binüçyüzyirmiiki) TL idari para cezası verilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    3    09.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.01.2018 tarih ve 50152120-320.17-E.226 sayılı yazısı tetkik edildi. HATUN ALDEMİR (T.C. Kimlik No: 33578010096) 20.12.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu İBRAHİM ALDEMİR (T.C. Kimlik No:33551010952)’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. HATUN ALDEMİR (T.C. Kimlik No: 33578010096)’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 04.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 13.12.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 225,00 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 345,00 TL, toplamda ise ayda 570,00 (beşyüzyetmiş) TL tahsisine, Belediye Encümeni’nin 09.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    4    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.113 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 13:55 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Açelya Sokak No:2 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Aşıklar Butik Otel isimli işyerinde yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Şükrü BUDAK Rest. ve Tur. İşl. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği fakat işletmenin TÇ Org. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletildiği vergi levhasından anlaşılmış ayrıca mesul müdürlük belgesinin olmadığı 28.12.2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiş, gerekli işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    5    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.114 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü, Büyükada Nizam Mahallesi Düzenli Sokak No:3 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Yakamoz Pansiyon isimli işyerinde yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Nebahat KARSAN adına düzenlendiği anlaşılmıştır. Otelde bulunan ve kendisinin mesul müdür olduğunu söyleyen 27311185660 T.C. Kimlik numaralı Kubilay ERTUĞRUL noterden almış olduğu sorumlu müdür sözleşmesini ibraz etmiş ve belediyemizden alınması gereken mesul müdürlük belgesinin alınmadığı 28.12.2017 tarihli tutanak ile tepsi edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    6    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.116 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 15:10 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:5/A kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Kalamari Pansiyon 2 isimli işyerinde yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Emir AL adına düzenlendiği anlaşılmıştır. Pansiyonda bulunan 13334295516 T.C. Kimlik numaralı Tuğçe KARSAN BOZUCURUM isimli şahıs şifahi beyanında pansiyonun işletmesinin babası Adnan KARSAN’a ait olduğunu fakat mesul müdürlük belgesinin olmadığını söylemiş olup 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Birimince işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    7    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.118 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 13:00 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi No:95 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Kalamari Pansiyon isimli işletmede yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Yunus Emre AL adına düzenlendiği, işletmeciliğini 49108662758 T.C. Kimlik numaralı Cem Buğra CANLI isimli şahsın yaptığı fakat Cem Buğra CANLI isimli şahsın işletmede olmadığı, işletmeye ait mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilerek 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    8    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.120 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 14:55 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Çınar Meydanı Sokak No:9 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Çenar Konak Butik Otel isimli işletmede yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Abdullah YILDIZ adına düzenlendiği, kendisinin mesul müdür olduğunu söyleyen fakat mesul müdürlük belgesi ibraz edemeyen 28180396164 T.C. Kimlik numaralı Ahmet ARAÇ şifahi beyanında Abdullah YILDIZ’ın il dışında olduğu, ara sıra otele geldiği, otelin işletmesiyle kendisinin ilgilendiği fakat mesul müdürlük belgesinin olmadığı beyanı üzerine 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiş olup, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    9    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.122 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 14:15 sıralarında Büyükada Nizam Mahallesi Nizam Caddesi No:53 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Nizam Butik Otel isimli işletmede yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Rıza ÇÜLBAN adına düzenlendiği, fakat işletmesinin 44035430272 T.C. Kimlik numaralı Erkan GÜL isimli şahıs tarafından yapıldığı ancak mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilerek 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    10    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.123 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü Büyükada Nizam Mahallesi Türkoğlu Sokak No:17 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren Yeni Köşk Orman Pansiyon isimli işletmede yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Birol ÖZAL adına düzenlendiği, fakat işletmenin Özdemir GARİP isimli şahıs tarafından işletildiği ancak mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilerek 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    11    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.01.2018 tarih ve 50152120-302-E.124 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 28.12.2017 günü saat 12:20 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Halikarnas Sokak No:19//1 kapı sayılı adreste faaliyet gösteren As Pansiyon isimli işletmede yapılan denetimlerde; işyeri ruhsatının Memnune Gülsen KARADOĞAN adına düzenlendiği, fakat işletmenin 24548058668 T.C. Kimlik numaralı Cenk DAĞCI isimli şahıs tarafından işletildiği ancak mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edilerek 28.12.2017 tarihli tutanak tanzim edilmiştir. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü Ruhsat Büro tarafından işletme ilgilisinin uyarılarak Mesul Müdürlük Belgesinin temin edilmesinin sağlanmasına, yapılan işlemler ile ilgili olarak Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    12    16.01.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.01.2018 tarih ve 50152120-320.17-E.808 sayılı yazısı tetkik edildi. SİBEL ŞENER (T.C. Kimlik No:41314362958) 29.12.2017 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, ağabeyi METİN ŞENER (T.C. Kimlik No:41317362894) ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. SİBEL ŞENER (T.C. Kimlik No:41314362958)’e 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 02.08.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraelli kuruş) TL tahsisine, Belediye Encümeni’nin 23.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    13    06.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  01.02.2018 tarih ve 99330125-020-E.3210 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 27 ada, 19 parsel, sayı ile tapuya kayıtlı, Ayışığı Sokak No:1 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki maliklerine ait V. Sınıf D Grubu (diğer) yapı olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 30.01.2018 tarihinde yapılan incelemede 30.03.2017 tarih 4413 sayılı Kurul Kararına istinaden 992/201 sayılı tadilat projesi ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede yapının ön cephesinde bodrum katın tamamında zemin 1. kat ve çekme katın bir kısmında doğramaların şekil ve boyutlarının değiştirildiği ayrıca 1 numaralı dairede mutfak alanına ek olarak 3,45 m² lik kısmın kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 30.01.2018 tarih ve 3/128 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bodrum Kat 1 Numaralı Daire için 3,45 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 408,344657 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu, (408,344657 TL x % 100 = 408,344657 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (408,344657 TL x % 20= 81,668931 TL),3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (408,344657 TL x % 20= 81,668931 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki MARİ DEMİRÇİFT’ e toplamda : 980,03 (dokuzyüzseksenliraüçkuruş) TL  para cezası tayinine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesinin (b) bendine göre Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 ve No:2 İçin :Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı = ? x % 20 = 45,5 m² x (5/D) 118,360770 TL = 1.077,083 TL para cezası tayin edilmesine, tayin edilen para cezasının ise Bodrum Kat İçin Bağımsız Bölüm 1 maliki MARİ DEMİRÇİFT’e: 1.077,083 TL x ½ = 538,54 (beşyüzotuzsekizliraellidörtkuruş) TL, Bodrum Kat İçin Bağımsız Bölüm 2 maliki NEDİM FARACI’ya: 1.077,083 TL x ½ = 538,54 (beşyüzotuzsekizliraellidörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 İçin tapudaki maliki VARUJAN MİSAK ÖZBER’e :Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı = ? x % 20 = 22,75 m² x (5/D) 118,360770 TL = 538,54 (beşyüzotuzsekizliraellidörtkuruş) TL para cezası tayin edilmesine, 1. Kat Bağımsız Bölüm No:6 İçin tapudaki maliki AGOP KOTOĞYAN’a :Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı = ? x % 20 = 22,75 m² x (5/D) 118,360770 TL = 538,54 (beşyüzotuzsekizliraellidörtkuruş) TL para cezası tayin edilmesine, Çekme Kat Bağımsız Bölüm No:7 İçin tapudaki maliki CANAN ROZLİN USLUCAN’a :Toplam İnşaat Alanı x Yapı Grubu Sınıfına Göre Birim Fiyatı = ? x % 20 = 7,5 m² x (5/D) 118,360770 TL = 177,54 (yüzyetmişyediliraellidörtkuruş) TL para cezası tayin edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    14    13.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.02.2018  tarih ve 99330125-302.02-E.1284 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 26 ada, 7 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.07.2017 tarih ve 3/114 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile  İstanbul, Adalar, Büyükada, Maden Mahallesi 26 ada, 7 parsel sayılı, 25.12.1991 tarih ve 4047 sayı ile tescilli Eski Eser Yapıda 13.06.2017 tarih 116759 sayılı İBB KUDEB Raporuna göre çatının sökülmek suretiyle demonte malzemeler ile Teras Katı oluşturulduğu ve bu inşai faaliyetin yeni olmadığı evvelce yapılmış olduğu ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.07.2017 tarih ve E.6464 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 04.07.2017 tarih ve 2017/071 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Celal ULAŞ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 03.07.2017 gün ve 3 cilt 114 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Zağnospaşa Caddesi, 26 ada, 7 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 03.07.2017 gün ve 3 cilt 114 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje 
müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk  Lirası  idari  para  cezası verilir.’’  hükmü gereği: Tapu maliki Celal ULAŞ ( T.C. Kimlik No: 12023338272 ) ’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    15    13.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.02.2018 tarih ve 99330125-302.02-E.1289 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi, 16 ada, 17 parsel, 99 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.12.2017 tarih ve 3/127 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında şikayet üzerine 04.03.1974 tarihli mimari proje ile yerinde yapılan incelemede 1. Katın arka tarafındaki yaklaşık 26 m² ’lik arka kısımdaki alanın kat alanına dahil edildiği 2. Katın ön ve arka kısımlarında 20 m² ve 50 m² lik boş alanların eternit ile kapatıldığı ve ayrıca çatı arasındaki 25 m² ’lik alanın çatı katı olarak kullanılmakta olduğu tespit edilmiş olup tüm bu faaliyetlerin evvelce yapılmış olduğunun, bitişiğindeki 16 ada, 15 parselde yer alan Yapı Kredi Bankası binasının tescil fişinden anlaşılmış olduğu belirtilmiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve E.12556 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.12.2017 tarih ve 2017/144 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki İbrahim Tuluğ ÜNSAL’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 19.12.2017 gün ve 3 cilt 127 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Gülistan Caddesi, 16 ada, 17 parsel, 99 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 19.12.2017 gün ve 3 cilt 127 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Tapu maliki İbrahim Tuluğ ÜNSAL’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    16    13.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.02.2018 tarih ve 50152120-302-E.1443 sayılı yazısı tetkik edildi. Osman İLMEK (T.C. Kimlik No:35494990216) 16.01.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Onur İLMEK (T.C. Kimlik No:35437992192) ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Osman İLMEK (T.C. Kimlik No:35494990216)’e: 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 14.12.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 13.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    17    13.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.02.2018 tarih ve 50152120-320.17-E.1445 sayılı yazısı tetkik edildi. Necibe ÜSTÜNER ( T.C. Kimlik No:34054741794 ) 29.01.2018  tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Yasin ÜSTÜNER ( T.C. Kimlik No: 34048741922 ) ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Necibe ÜSTÜNER ( T.C. Kimlik No:34054741794 )’e; 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 30.10.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 13.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    18    27.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.02.2018 tarih ve 50152120-320.17-E.1429 sayılı yazısı tetkik edildi. İlknur AYDIN (T.C. Kimlik No:26246103206) 07.02.2018  tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Batuhan AYDIN (T.C. Kimlik No:26240103424)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. İlknur AYDIN (T.C. Kimlik No:26246103206)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 30.01.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraelli kuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 27.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    19    27.02.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.02.2018 tarih ve 99330125-302.02-E.1859 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 117 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çankaya Caddesi No:14 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait I. Sınıf A Grubu  3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat bahçe duvarları olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 26.02.2018 tarihinde mahallinde yapılan incelemede parselin bahçesinde bulunan müştemilatın açık teras çatısında çelik konstrüsiyondan sökülüp takılabilir dikmeler monte edildiği, dikmelerin üstlerinin çelik elemanla birleştirilerek çatı iskeleti oluşturulduğu üzerinin ve yanlarının hafif malzeme ile kapatılmak suretiyle servis alanı olarak kullanılabilir hale getirildiği ve bahçeden bu kısma çıkmak için çelik konstrüksiyon bir merdiven bulunduğu tespit edilmiş olup söz konusu ruhsatsız faaliyet işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 26.02.2018 tarih ve 3/129 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 60 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 338,173620 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (338,173620 TL x % 80 = 270,538896 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (338,173620 TL x % 180 = 608,712516 TL),3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (338,173620 TL x % 20= 67,634724 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (338,173620 TL x % 20= 67,634724 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 1.352,69 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 1.352,69 TL para ezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Mesut YALÇIN’a: 1.352,69 TL x ½ = 676,35 (altıyüzyetmişaltıliraotuzbeşkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Tuğba Uzun YALÇIN’a: 1.352,69 TL x  ½ = 676,35 (altıyüzyetmişaltıliraotuzbeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    20    06.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  05.03.2018 tarih ve 99330125-302.03-E.2010 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi Burgazada Mahallesi, Ayışığı Sokak, 27 ada, 19 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 30.01.2018 tarih ve 3/128 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 30.03.2017 tarih 4413 sayılı Kurul Kararına istinaden 992/201 sayılı tadilat projesi ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede yapının ön cephesinde bodrum katın tamamında zemin 1. kat ve çekme katın bir kısmında doğramaların şekil ve boyutlarının değiştirildiği ayrıca 1 numaralı dairede mutfak alanına ek olarak 3,45 m² lik kısmın kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  01.02.2018  tarih ve E.3210 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 06.02.2018 tarih ve 2018/013 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 30.01.2018 gün ve 3 cilt 128 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, Ayışığı Sokak, 27 ada, 19 parsel, 1 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 30.01.2018 gün ve 3 cilt 128 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olmasıhalinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bodrum Kat 1 Numaralı Daire maliki MARİ DEMİRÇİFT ’e : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 ve No:2 maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine,Tayin edilen para cezasının ise: Bodrum Kat İçin Bağımsız Bölüm 1 maliki MARİ DEMİRÇİFT’e: 3.757,48 TL x ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Bodrum Kat İçin Bağımsız Bölüm 2 maliki NEDİM FARACI’ya: 3.757,48 TL x ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 İçin tapudaki maliki VARUJAN MİSAK ÖZBER’e : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, 1. Kat Bağımsız Bölüm No:6 İçin tapudaki maliki AGOP KOTOĞYAN’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, Çekme Kat Bağımsız Bölüm No:7 İçin tapudaki maliki CANAN ROZLİN USLUCAN’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    21    06.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih ve 22024496-602.07.04-E.1887 sayılı yazısı tetkik edildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. madde hükümleri gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün müdürlük bütçe kalemlerine ek olarak  "03.02.07.11 - Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları" ve " 03.02.07.12 - Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları" kalemlerinin açılmasına, Belediye Encümeni’nin 06.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    22    06.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih ve 22024496-602.07.04-E.2065 sayılı yazısı tetkik edildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. madde hükümleri gereği Adalar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı ile kurulan: ‘’Emlak İstimlak Müdürlüğü’’ ve ‘’Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’’ için ekli listede yer alan ödenek kalemlerinin açılmasına, Belediye Encümeni’nin 06.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    23    13.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.03.2018 tarih ve 99330125-302.03-E.2178 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 138 ada, 11 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak No:61 Adalar/İstanbul adresinde Jale ASLIHAN’a ait III. Sınıf A Grubu  Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 07.03.2018 tarihinde 06.09.2017 tarih ve 8756 sayılı dilekçe gereği 21.12.1988 tarih 177 sayılı röleve projesi ile yerinde yapılan incelemede bodrum kat ön ve arka cephede 9 m² lik büyümeler olduğu yine bodrum katta 9,18 m² lik sığınak ve 4,83 m² lik merdiven alanlarının daireye katıldığı ayrıca binanın sağ yan cephesinden giriş kapısı ve depo alanından da odaya giriş kapısı açıldığı tespit edilmiştir. Bina iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 07.03.2018 tarih ve 3/130 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 32,01 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 1.082,493790 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.082,493790 TL x % 80 = 865,995032 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.082,493790 TL x % 20= 216,498758 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.082,493790 TL x % 20= 216,498758 TL) dikkate alınarak tapudaki maliki Jale ASLIHAN’a toplamda : 2.381,49 (ikibinüçyüzseksenbirlirakırkdokuzkuruş) TL  para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    24    20.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve 99330125-020-E.1566 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 4 ada, 16 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Çarşı Caddesi No:26/A Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait 5. Sınıf D Grubu yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 09.02.2018 tarih ve 124287 sayılı Koruma Kurulu yazısı ve eki Kurul Kararı gereği yerinde yapılan incelemede Kurul Kararı içeriğinde belirtilen söz konusu binanın giriş katındaki dükkanın 3 m x 4 m ölçülerindeki cephesinin özgün yapısının değiştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. (Etkilenen Cephe Alanı : 12 m² ) Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre yapılan hesaplama: Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20
Zemin Kat için 2 m² x (5/D) 118,360770 = 1.420,33 x % 20 =384,065 TL Hesaplanan toplam para cezası tutarı: 384,065 TL’dir. 3194 S.K. un 5940 S.K. ile değişik 42.maddesinin 2.Fıkra hükmü gereğince 939,371191 TL 'nin altında olduğu için ceza tutarı 939,37 TL olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan 939,37 TL para cezasının ise: 3/16 Hisse Pay/ Hisse Payda Maliki ZOİ KÜRKÇÜOĞLU’ndan: 3/16 x 939,37 TL = 176,13 (yüzyetmişaltıliraonüçkuruş) TL,
13/16 Hisse Pay/ Hisse Payda Maliki YORGİYA CAVLOPULO’dan: 13/16 x 939,37 TL = 763,24 (yediyüzaltmışüçlirayirmidörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Belediye Encümeni’nin 20.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    25    20.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve 99330125-020-E.2388 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 147 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Kınalıbağ Sokak No:64 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait 5. Sınıf D Grubu diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 21.12.2017/2710 sayılı Kurul yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede; projedeki yüksek giriş merdivenin kaldırıldığı, bodrum katın açığa çıkarıldığı, girişin bu kattan yapıldığı, bodrum kattaki kömürlüklerin dairelere katıldığı  (1 ve 2 no’lu daireler için 14,24 m²), bodrum kat ön cephe pencere boyutlarının değiştirildiği (1 ve 2 no’lu daireler için 8,50 m²), projedeki aydınlığın her katta dairelere katıldığı  (1,2,3 ve 4 no’lu daireler için 251 m² 5 ve 6 no’lu daireler için 50 m²), zemin katta giriş iptal edildiğinden buraya balkon yapıldığı ve ön cephedeki balkonların büyütüldüğü (3,4,5 ve 6 no’lu daireler için 2,50 m²), çatı katındaki 5 ve 6 no’lu dairelerin arka cephede 13,7 m² lik alanının çatı yükseltilerek kullanım alanı sağlandığı, ön cephede 10,4 m²   alanların terasa dönüştürüldüğü yine merdiven üstü diye gözüken alanın bu dairelere katıldığı  (4,5 m²), binanın arka cephesinde 3,4,5 ve 6 no’lu dairelere 4,7 m² lik balkonlar eklendiği, arka cephedeki merdivenin değiştirildiği bu cephenin doluluk boşluk oranının değiştirildiği ve kapılar açıldığı (71,0 m²) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 13.03.2018 tarih ve 3/132 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 ve 2 için 33,5 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 3.965,085795 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.965,085795 TL x % 80 = 3.172,068636 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.965,085795 TL x % 100 = 3.965,085795 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.965,085795 TL x % 20= 793,017159 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.965,085795 TL x % 20= 793,017159 TL), dikkate alınarak toplamda 12.688,27 TL, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 1 için 20,33 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre; Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20 Zemin Kat için 20,33 m² x (5/D) 118,360770 = 2.406,274 TL x % 20 = 481,25 TL, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 2 için 20,33 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre; Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20 Zemin Kat için 20,33 m² x (5/D) 118,360770 = 2.406,274 TL x % 20 = 481,25 TL dikkate alınarak Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 ve 2 ’nin tapudaki maliki Ethem Taşkın ÖNÜRALP’a toplamda : 13.650,77 (onüçbinaltıyüzellilirayetmişyedikuruş) TL  para cezası tayinine, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 için 9,71 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 1.149,283077 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.149,283077 TL x % 80 = 919,426462 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.149,283077 TL x % 100 = 1.149,283077 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.149,283077 TL x % 20= 229,856615 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.149,283077 TL x % 20= 229,856615 TL) toplamda: 3.677,71 TL, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 için  11,83 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre; Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20 Zemin Kat için 11,83 m² x (5/D) 118,360770 = 1.400,207 TL x % 20 = 280,04 TL dikkate alınarak Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3’ün tapudaki maliki Jak DAĞLIYAN’a toplamda : 3.957,75 (üçbindokuzyüzelliyedilirayetmişbeşkuruş) TL  para cezası tayinine, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 için 9,71 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 1.149,283077 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (1.149,283077 TL x % 80 = 919,426462 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.149,283077 TL x % 100 = 1.149,283077 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.149,283077 TL x % 20= 229,856615 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.149,283077 TL x % 20= 229,856615 TL) toplamda: 3.677,71 TL, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 için  11,83 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin b) bendine göre;  Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 2 Zemin Kat için 11,83 m² x (5/D) 118,360770 = 1.400,207 TL x % 20 = 280,04 TL dikkate alınarak Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4’ün tapudaki maliki Tania MARUR’a toplamda:3.957,75 (üçbindokuzyüzelliyedilirayetmişbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 için 40,80 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 4.829,119416 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (4.829,119416 TL x % 80 = 3.863,295533 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (4.829,119416 TL x % 100 = 4.829,119416 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.829,119416 TL x % 20= 965,823883 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (4.829,119416 TL x % 20= 965,823883 TL) toplamda: 15.453,18 TL, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 için 11,83 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre; Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20 Zemin Kat için 11,83 m² x (5/D) 118,360770 = 1.400,207 TL x % 20 = 280,04 TL dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda 15.733,22 TL para cezası tayinine, Tayin edilen nın ise: Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 ’in  ½ Hisse Pay/Payda maliki Fektörye SAMANOĞLU’ndan: 7.866,61 (yedibinsekizyüzaltmışaltıliraaltmışbirkuruş) TL, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 ’in ½ Hisse Pay/Payda maliki Cercis SAMANOĞLU’ndan: 7.866,61(yedibinsekizyüzaltmışaltıliraaltmışbirkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:6 için 40,80 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 3.965,085795 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır.1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (4.829,119416 TL x % 80 = 3.863,295533 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (4.829,119416 TL x % 100 = 4.829,119416 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (4.829,119416 TL x % 20= 965,823883 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (4.829,119416 TL x % 20= 965,823883 TL) toplamda: 15.453,18 TL, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:6 için 11,83 m² Aykırılıkla ilgili olarak: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi’nin (b) bendine göre; Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı= ? x % 20 Zemin Kat için 11,83 m² x (5/D) 118,360770 = 1.400,207 TL x % 20 = 280,04 TL dikkate alınarak Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:6’nın tapudaki maliki Agop HEKİMOĞLU’na toplamda : 15.733,22 (onbeşbinyediyüzotuzüçlirayirmiikikuruş) TL  para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 20.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    26    27.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve 99330125-020-E.2650 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, 35 ada, 17 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gökdemir Sokak No:23 Adalar/İstanbul adresinde Ali ŞİN’e ait 5. Sınıf D Grubu Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 07.02.2018 tarih ve 232-25791 sayılı KUDEB yazısına istinaden onaylı proje ile yerinde yapılan incelemede, bodrum kat ön cephe pencere boyutlarının projeden farklı olduğu, 91/667 sayılı yapı tatil tutanağı ile daha önce büyüdüğünün tespiti yapılan çatı arası katında yeniden çalışma yapılarak yüksekliğinin artırıldığı   (yaklaşık 40 cm) tespit edilmiştir. Yapı İskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 16.03.2018 tarih ve 3/133 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 90,40 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 10.699,813608 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (10.699,813608 TL x % 80 = 8.559,850886 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (10.699,813608 TL x % 100 = 10.699,813608 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu  (10.699,813608 TL x % 20= 2.139,962722 TL),
dikkate alınarak toplamda 32.099,44 TL, Bodrum Kat için Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun  42. Maddesi’nin (b) bendine göre: Toplam İnş. Alanı x Yapı Sınıfına Göre Birim Fiyatı = ? x % 20  = 8 m² x (5/D) 118,360770 = 2.406,274 x % 20 =189,38 TL dikkate alınarak tapu maliki ALİ ŞİN’e toplamda: 32.288,82 (otuzikibinikiyüzseksensekizliraseksenikikuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 27.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    27    27.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.03.2018 tarih ve 50152120-110-E.2781 sayılı yazısı tetkik edildi. 696 sayılı KHK hükümlerine göre kurulacak olan Adalar Belediyesi Şirketi olan ‘’İstanbul Adaları Personel Limited Şirketi’’ nin ortak temsilciliğine 175 kurum sicil numaralı Yazı İşleri Müdürü Feza GÜZEL’in görevlendirilmesine, Belediye Encümeni’nin 27.03.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    28    27.03.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve 99330125-E.2840 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi, 45 ada, 2 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Yeni Kuyu Sokak No:3 Adalar/İstanbul adresinde Musa KALBİDELİK’e ait III. Sınıf A Grubu diğer yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 07.02.2018/5202 sayılı Kurul kararına istinaden yerinde yapılan incelemede; 13.03.2014 tarih ve 48256 sayılı KUDEB tespitinde bahsi geçen kapıların yerlerinin değiştirildiği, plan değişikliği yapıldığı ve fonksiyonunun değiştirildiği tespit edilmiştir. (Zemin Katta) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 26.03.2018 tarih ve 3/134 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 79,8 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 2.698,625567 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.698,625567 TL x % 100 = 2.698,625567 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanıyor olduğu (2.698,625567 TL x % 20= 539,725113 TL)    dikkate alınarak tapu maliki Musa KALBİDELİK’e toplamda: 5.936,98 (beşbindokuzyüzotuzaltıliradoksansekizkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 03.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    29    03.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.04.2018 tarih ve 22024496-809.04-E.3038 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun; 34. maddesinin (a) bendi, 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden Belediye Encümenince; Adalar Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının: Belediye gelirlerinin tahsil edilip edilmediği, Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı yönlerinden incelenmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine istinaden Adalar Belediyesi 2017 Yılı Taşınır Kesin Hesabının kontrol edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    30    03.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve E.2451 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Kınalıada Mahallesi Çınar Aralığı Sokak 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine,  Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 20.03.2018 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden; 1 (bir) Yıllık:
10.416,56 (onbindörtyüzonaltıliraellialtıkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:31.249,68 (otuzbirbinikiyüzkırkdokuzliraaltmışsekizkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 03.04.2018 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkıldı. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleştiği, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in dosya satın aldığı görüldü. İhale Komisyonumuzca SEDAT ŞAHİN’in Teklif Zarfı açıldı. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görüldü. SEDAT ŞAHİN’in 1 (bir) Yıllık: 10.420,00 (onbindörtyüzyirmi) TL + KDV teklif verdiği görüldü. Söz konusu ihaleye başkaca bir teklif olmadığından, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Çınar Aralığı Sokak 4 Pafta, 2 Ada, 2 Parsel sayılı yerde bulunan "Umumi Tuvalet" vasıflı taşınmazımızın, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’e sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 10.420,00 (onbindörtyüzyirmi) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 03.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    31    10.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.04.2018 tarih ve 99330125-E.3193 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, , 12 pafta, 75 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Ahmet Aykaç Sokak No:17 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 06.02.2018 tarih ve 223-25643 sayılı KUDEB yazısına istinaden onaylı projesi ile içeriye girilemediğinden dışarıdan yapılan incelemede; evvelce çekme katın yüksekliğinin arttırıldığı, çatının terasların üzerini örtecek şekilde büyütüldüğü, yeni yapılan çalışmada ise  çekme katın duvarlarının bir kısmının yıkıldığı ve çatının yenilendiği tespit edilmiştir. Yapı mühür altına alınmıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 30.03.2018 tarih ve 3/135 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 148 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 5.004,969724 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılıyor olduğu  (5.004,969724 TL x % 80= 4.003,975779 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (5.004,969724 TL x % 100 = 5.004,969724 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (5.004,969724 TL x % 20= 1.000,993945 TL)    dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 15.014,91 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi MAYK SIRMAKEŞYAN’dan ½ x 15.014,91 TL =7.507,46 (yedibinbeşyüzyedilirakırkaltıkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi AYLİN DEMİRCİ’den ½ x 15.014,91 TL =7.507,46 (yedibinbeşyüzyedilirakırkaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    32    10.04.2018
Kararın Konusu: Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve 50152120-110-E.3285 sayılı yazısı tetkik edildi. Meryem ÜLKER (T.C. Kimlik No:44878688946) 20.03.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Hasan Fatih ÜLKER (T.C. Kimlik No:44875689090) ’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Meryem ÜLKER (T.C. Kimlik No:44878688946)’e; 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 30.01.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    33    10.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve 50152120-110-E.3289 sayılı yazısı tetkik edildi. Emine AYDIN (T.C. Kimlik No:26261102796) 28.03.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Hasan Kerim AYDIN (T.C. Kimlik No:26255102924) ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Emine AYDIN (T.C. Kimlik No:26261102796)’a; 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 02.05.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    34    10.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  05.03.2018 tarih ve E.3321 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 23 pafta, 117 ada, 4 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.02.2018 tarih ve 3/129 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında mahallinde yapılan incelemede parselin bahçesinde bulunan müştemilatın açık teras çatısında çelik konstrüsiyondan sökülüp takılabilir dikmeler monte edildiği, dikmelerin üstlerinin çelik elemanla birleştirilerek çatı iskeleti oluşturulduğu üzerinin ve yanlarının hafif malzeme ile kapatılmak suretiyle servis alanı olarak kullanılabilir hale getirildiği ve bahçeden bu kısma çıkmak için çelik konstrüksiyon bir merdiven bulunduğu tespit edilmiş olup söz konusu ruhsatsız faaliyet işgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.02.2018  tarih ve E.1859 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 27.02.2018 tarih ve 2018/019 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 26.02.2018 gün ve 3 cilt 129 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların 09.04.2018 tarihli tutanak ile giderilmediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi, 23 pafta, 117 ada, 4 parsel, 14 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.02.2018 gün ve 3 cilt 129 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Mesut YALÇIN’dan: 3.757,48 TL x ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki Tuğba Uzun YALÇIN’dan: 3.757,48 TL x  ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine.  Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    35    10.04.2018
Kararın Konusu: Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve 99330125-E.3221 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi, 15 pafta, 72 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Bahriye Hamamı Sokak No:53/3 Adalar/İstanbul adresinde Tanju ERTUNÇ’a ait V. Sınıf D Grubu yapılar olduğu görülerek, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 06.04.2018 tarih ve 3221 sayılı Zabıta Müdürlüğü yazısına istinaden yerinde yapılan kontrolde; II Grup eski eser binanın 3 Numaralı daire maliki tarafından çatı arası yükseltilerek çatı katı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Zabıta elemanları ile birlikte binaya defalarca gidilmesine rağmen kapı açtırılamamıştır. Çalışmaya devam etmişlerdir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır.  Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarih ve 3/136 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 59 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 6.983,285430 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  ( 6.983285430 TL x % 30= 2.094,985629 TL ), 2-)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor olduğu  ( 6.983,285430 TL x % 100 =  6.983,285430 TL ), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu ( 6.983,285430 TL x % 180= 12.569,913774 TL ), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu ( 6.983,285430 TL x % 20= 1.396,657086 TL ) dikkate alınarak tapu maliki Tanju ERTUNÇ (T.C. Kimlik No: 42355502938)’a toplamda: 30.028,13 (otuzbinyirmisekizliraonüçkuruş) TL para cezası tayinine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    36    10.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve E.3341 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi hükümlerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün  46.34.05.31.00.04.04.03.00.03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları  bütçe kalemine 50.000,00 TL., 46.34.05.31.00.04.04.03.00.03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları bütçe kalemine 300.000,00 TL., Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün  46.34.05.10.00.01.03.09.00.03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları  bütçe kalemine 100.000,00 TL., Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 46.34.05.37.00.01.03.09.00.03.2.7.11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları bütçe kalemine 35.000,00 TL, 46.34.05.37.00.01.03.09.00.03.2.7.12 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Büyük Onarımlar bütçe kalemine 15.000,00 TL.olmak üzere toplam 500.000,00 TL nin Yedek Ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    37    10.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve 2466 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan "Büyükada Nizam Mahallesi 13 Pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki “ATM Yeri” vasıflı taşınmazımızın",  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralama işi için 20.03.2018 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden: 1 (bir) Yıllık:
39.531,80 (otuzdokuzbinbeşyüzotuzbirliraseksenkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 118.595,40 (yüzonsekizbinbeşyüzdoksanbeşlirakırkkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 10.04.2018 Salı günü saat 14:00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleşmiş, HALKBANK A.Ş. SUADİYE ŞB.’nin dosya satın aldığı görülmüştür. İhale Komisyonumuzca HALKBANK A.Ş. SUADİYE ŞB.’nin vekilleri 12746262628 T.C. Kimlik Numaralı Aysun KULAKOĞLU ve 18365639292 T.C. Kimlik Numaralı Yasemin TURAN’ın vermiş olduğu Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi, istenen belgelerin eksiksiz olduğu, 1 (bir) Yıllık:
39.531,80 (otuzdokuzbinbeşyüzotuzbirliraseksen) TL + KDV teklif verdiği görülmüştür. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi, 13 pafta, 2 Ada, 6 Parsel sayılı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki bölümde bulunan 4 m² ATM Kabin Yeri’nin, HALKBANK A.Ş. SUADİYE ŞB.’ne sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 39.531,80 (otuzdokuzbinbeşyüzotuzbirliraseksen) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    38    17.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve E.2915 sayılı yazısı tetkik edildi. Aliye KORKAN (T.C. Kimlik No: 20743520474) 28.03.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Hakan KORKAN (T.C. Kimlik No: 20740520538)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Aliye KORKAN (T.C. Kimlik No: 20743520474) ’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 12.03.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 17.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    39    17.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve E.3576 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda olan İstanbul İli Adalar İlçesi Nizam Mahallesi Liman Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet” vasıflı taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine,  Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 06.04.2018 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden; 1 (bir) Yıllık:
66.409,52 (Altmışaltıbindörtyüzdokuzliraelliikikuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:
199.228,57 (yüzdoksandokuzbinikiyüzyirmisekizliraelliyedikuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 17.04.2018 Salı günü saat 14.00’de ihaleye çıkıldı. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleştiği, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No:20675134008)’in dosya satın aldığı görüldü. İhale Komisyonumuzca SEDAT ŞAHİN’in Teklif Zarfı açıldı. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görüldü. SEDAT ŞAHİN’in 1 (bir) Yıllık: 66.450,00 (altmışaltıbindörtyüzelli) TL + KDV teklif verdiği görüldü. İhale Komisyonumuzca teklifin yükseltilmesi talep edildi. SEDAT ŞAHİN teklifini 1 (bir) Yıllık: 67.000,00 (altmışyedibin) TL + KDV olarak yükseltti. İhale Komisyonumuzca tekrar teklifin yükseltilmesi talep edildi. SEDAT ŞAHİN teklifini 1 (bir) Yıllık: 67.500,00 (altmışyedibinbeşyüz) TL + KDV olarak yükseltti. Söz konusu ihaleye başkaca bir teklif olmadığından, İstanbul İli, Adalar İlçesi Nizam Mahallesi Liman Çıkmazı Sokak 4 kapı numaralı yerde bulunan  “Umumi Tuvalet” vasıflı taşınmazın, SEDAT ŞAHİN (T.C. Kimlik No: 20675134008)’e sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 67.500,00 (altmışyedibinbeşyüz) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin İşletme Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    40    24.04.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 19.04.2018 tarih ve E.3658 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemizde faaliyet gösteren günübirlik kiralık apart daire, rezidans veya apart şeklinde yurt, pansiyon benzeri yerlerin tespiti amacıyla kurulan komisyon tarafından 06.04.2018 tarihinde saat: 12:45’de Büyükada 23 Nisan Caddesi No:31 kapı sayılı yerde yapılan denetimde; Murat GÜLMAN’ın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan, günübirlik kiralama faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş olup tutanak düzenlenmiştir. Konuyla ilgili cezai işlemlerin yapılması için evrak Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir. 5393 sayılı yasanın 15/l maddesinde Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek Belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış olup, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinde yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İş yerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan açılan iş yerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. Hükmüne amirdir. Bu itibarla; ruhsatsız olarak günübirlik kiralama faaliyetinde bulunulan bahse konu yerin kapatılmasına, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden ruhsatsız olarak günübirlik kiralama faaliyetinde bulunan Murat GÜLMAN (T.C. Kimlik No: 41444014192)’a: 1.322,00 (binüçyüzyirmiiki) TL idari para cezası verilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    41    30.04.2018
Kararın Konusu:Adalar Belediyesi’nin 2017 Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 40. Maddesi gereğince yapılan incelemesi neticesinde ; 1- a) 2017 Mali Yılı Bütçesi ile; 9.562.820,00 TL. Personel Giderleri, 1.549.900,00 TL. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri , 16.099.950,00 TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 500.000,00 TL. Faiz Giderleri, 3.630.000,00 Tl. Cari Transferler, 6.290.000,00 TL. Sermaye (Yatırım) Giderleri, 3.167.330,00 TL. Yedek Ödenek olmak üzere toplam 40.800.000,00 TL. ödenek verildiği, b) 2017 Mali Yılı içinde ek ödenek kullandırılmadığı, c) 2017 Mali Yılı içinde Yedek Ödenek harcama kaleminden 1.093.672,69 TL. tutarında ödeneğin, ödeneği yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine encümen kararı ile aktarıldığı, d) 2017 Mali Yılıında; 11.672.775,66 TL. Personel Giderleri, 2.024.405,17 TL. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 17.632.594,29 TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 987.256,90 TL. Faiz Giderleri, 3.735.110,67 Tl. Cari Transferler, 2.674.200,00 TL. Sermaye (Yatırım) Giderleri,2.073.657,31 Yedek Ödenek olmak üzere toplam 40.800.000,00 TL.  tutarında net ödenek elde edildiği, 2- 2017 Mali Yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabı cetvellerinde gösterilen 10.729.048,38 TL. Personel Giderleri, 1.863.279,12 TL. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri , 13.941.104,62  TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 987.256,90 TL. Faiz Giderleri3.171.886,40 TL. Cari Transferler, 12.120,00 TL. Sermaye (Yatırım) Giderleri olmak üzere toplam 30.704.695,42 TL.  tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu, 3-Tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen önümüzdeki yıl içinde ödenmesi gereken 4.484.049,67 TL tutarında harcamanın, bütçe emanetleri hesabına alınarak ödenmesi için 2017 Mali Yılına devredildiği, 4-2017 mali yılı içinde 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım tertibindeki ödeneğin tamamının kullanıldığı, 5-Yılı içerisinde kullanılmayıp arta kalan 943.727,00 TL tutarında Personel Giderleri, 161.126,05 TL  tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri , 3.691.489,67  TL. Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 563.224,57 TL. Cari Transferler, 2.662.080,00 TL. Sermaye (Yatırım) Giderleri, 2.073.657,31 TL olmak üzere toplam 10.095.304,88 TL tutarındaki ödeneğin iptal edildiği, 6-Bütçe Geliri olarak; a)2017 Mali Yılı Bütçesi ile 14.264.600,00 TL Vergi Gelirleri, 5.720.796,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 1.705.000,00 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler, 7.383.000,00 TL Diğer Gelirler, 11.721.604,00 TL Sermaye Gelirleri, 5.000,00 TL Alacaklardan Tahsilat olmak üzere toplam 40.800.000,00 TL gelir tahmininde bulunulduğu, b)2016 yılından 2017 yılına 15.909.757,66 TL tutarında tahakkuk artığı devrettiği, 2017 mali yılı içinde 27.191.107,22 TL tutarında gelir tahakkuk kaydı yapıldığı, böylece toplam olarak 43.100.864,88 TL tutarında tahakkuk elde edildiği, c)2017 Mali Yılı içinde 28.563.313,20 TL tahsilat yapıldığı, Bina ve Arsa vergisi tahsilatının 9.090.796,68 TL olduğu, Çevre Temizlik Vergisi tahsilatının  544.330,64 TL olduğu, tahsilat üzerinden 108.866,12 TL Büyükşehir Belediyesine Pay ayrıldığı, d)Tahsil edildiği halde tahakkuktan tenzil ve terkinler nedeniyle 2017 yılı tahsilatından toplam 107.965,14 TL ilgililerine red ve iadede bulunulduğu, e) 2017 yılı net gelirinin 28.563.313,20 TL tutarında gerçekleştiği görülmüştür. 7-2017 yılında ; Tüketim malzemeleri için 720.626,91 TL. devreden, 2.884.823,41 TL. giriş, 3.143.053,19  TL.   çıkışla devreden tutarın 462.397,14  TL. olduğu, Tesis,makine ve cihazlar için 375.859,58 TL. devreden, 31.411,60 TL. giriş, 18.290,00 TL.    çıkışla devreden tutarın 388.981,18 TL. olduğu, Taşıtlar için 3.838.723,70 TL. devreden, 509.960,06  TL. giriş, 0,00 TL.  çıkışla devreden  
tutarın  4.348.683,76  TL. olduğu, Demirbaşlar için 1.834.284,30 TL. devreden, 414.961,04 TL. giriş, 368.711,85 TL. çıkışla 
devreden  tutarın 1.880.533,48 TL. olduğu muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç itibariyle;5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddelerine göre hazırlanan 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının kabulü Belediye Encümeni’nin 30.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği uygun görülmüştür.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    42    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve E.3876 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A'da bulunan Sandviç ve Gazete Büfesi vasıflı taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 16.04.2018 tarih ve E.2449 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden; 1 (bir) Yıllık:18.071,88 (onsekizbinyetmişbirliraseksensekizkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık:54.215,64 (ellidörtbinikiyüzonbeşliraaltmışdörtkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 08.05.2018 Salı günü saat 11.00’de ihaleye çıkıldı. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleştiği, BÜNYAMİN ÜNAL (T.C. Kimlik No: 45973832708)’ın dosya satın aldığı görüldü.İhale Komisyonumuzca BÜNYAMİN ÜNAL ’ın Teklif Zarfı açıldı.Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görüldü.BÜNYAMİN ÜNAL ’ın 1 (bir) Yıllık: 18.100,00 (onsekizbinyüzlira) TL + KDV teklif verdiği görüldü.İhale Komisyonumuzca teklifin yükseltilmesi talep edildi. BÜNYAMİN ÜNAL teklifini 1 (bir) Yıllık: 18.200,00 (onsekizbinikiyüzlira) TL + KDV olarak yükseltti. İhale Komisyonumuzca tekrar teklifin yükseltilmesi talep edildi. BÜNYAMİN ÜNAL teklifini 1 (bir) Yıllık: 18.300,00 (onsekizbinüçyüzlira) TL + KDV olarak yükseltti ve bunun son teklifi olduğu beyan etti.Belediyemiz tasarrufunda bulunan İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi 103 A ve Güldalı Sokak 2 A'da bulunan Sandviç ve Gazete Büfesi vasıflı taşınmazın, BÜNYAMİN ÜNAL (T.C. Kimlik No: 45973832708)’a sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 18.300,00 (onsekizbinüçyüzlira) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin İşletme Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    43    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  17.04.2018 tarih ve E.3615 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Fazıl Ahmet Aykaç Sokak, 23 pafta, 138 ada, 11 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında 07.03.2018 tarihinde 06.09.2017 tarih ve 8756 sayılı dilekçe gereği 21.12.1988 tarih 177 sayılı röleve projesi ile yerinde yapılan incelemede bodrum kat ön ve arka cephede 9 m² lik büyümeler olduğu yine bodrum katta 9,18 m² lik sığınak ve 4,83 m² lik merdiven alanlarının daireye katıldığı ayrıca binanın sağ yan cephesinden giriş kapısı ve depo alanından da odaya giriş kapısı açıldığı tespit edilmiştir. Bina iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Konuyla ilgili olarak 07.03.2018 tarih ve 3/130 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir.  Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  12.03.2018  tarih ve E.2178 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 13.03.2018 tarih ve 2018/023 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 07.03.2018 gün ve 3 cilt 130 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.05.2018 tarihli tutanak ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Fazıl Ahmet Aykaç Sokak, 23 pafta, 138 ada, 11 parsel, 61 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 07.03.2018 gün ve 3 cilt 130 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: tapudaki maliki Jale ASLIHAN’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    44    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.05.2018 tarih ve E.4154 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.04.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 35 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:33/A kapı sayılı yerde işletmeciliğini Mustafa KARABIÇAK’ın yaptığı Lokanta işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j ve 6/i  maddesine aykırı olarak Belediyece belirlenmiş işgal alanının dışına taşarak masa-sandalye koyduğu. İhtar ve ikazlarımıza rağmen açılıp kapanan brandaya reklam yazısı koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada 23 Nisan Caddesi No:33/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Lokanta işyerinin ilgilisi Mustafa KARABIÇAK (T.C Kimlik No: 65200338704)’a : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  
 
Karar Numarası ve Tarihi:    45    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.05.2018 tarih ve E.4154 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.04.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 39 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:4 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Ramazan BAĞRIYANIK’ın yaptığı Lokanta işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin  6/i  maddesine aykırı olarak ihtar ve ikazlarımıza rağmen gölgelik olarak kullandığı açılır kapanır brandaya reklam yazısı koyduğu (izinsiz olarak) suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Büyükada 23 Nisan Caddesi No:4 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Lokanta işyerinin ilgilisi Ramazan BAĞRIYANIK (T.C Kimlik No: 55111356478)’a : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  
 
Karar Numarası ve Tarihi:    46    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.05.2018 tarih ve E.4189 sayılı yazısı tetkik edildi. İlçemiz Adalar genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.03.2015 tarih ve 46944 Sayılı 2015/3 Sayılı Genelgesinin 1. 2. ve 3. maddelerinde belirtilen esaslara göre; her yıl olduğu gibi bu yıl da turizm ve yaz sezonu nedeniyle daha sessiz ve doğaya saygılı bir çevre oluşabilmesi için 01.06.2018 - 30.09.2018 tarihleri arasında inşai faaliyetlerin durdurulmasına. Ayrıca bu tarihler arasında; Kamu yararı görülen ve aciliyet gerektiren inşai faaliyet taleplerinin ise Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    47    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  07.05.2018 tarih ve E.4237sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 182 ada, 87 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Ücra Sokak No:19 Adalar/İstanbul adresinde tapudaki maliklerine ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülmüştür. Aykırılıkla ilgili olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 30.04.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 03.05.2018 tarih ve 3/137 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. Büyükada Maden Mahallesi 182 ada 87 parsel sayılı tescilsiz yapının arka cephesinde ruhsat veya izin alınmadan 40 cm derinliğinde 50 m² büyüklüğünde iki ayrı kazı yapılmış olduğu, çıkan toprağın kamu alanına atıldığı (yolun kenarına) ve yapının arka sağ cephesine 4 m² ıslak hacim ilave edildiği tespit edilerek çalışma durdurulmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 104 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 3.517,005752 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (3.517,005752 TL x % 80 = 2.813,604602 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (3.517,005752 TL x % 180 = 6.330,610354 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (3.517,005752 TL x % 10= 351,700575 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.517,005752 TL x % 20= 703,401150 TL) dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 13.716,32 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 13.716,32 TL para cezasının ise:   ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki EVCİMEN EVRENOZ’a: 13.716,32 TL TL x ½ = 6.858,16 (altıbinsekizyüzellisekizliraonaltıkuruş) TL, ½ Hisse Pay/Hisse Payda maliki NUR EVRENOZ’a: 13.716,32 TL TL x ½ = 6.858,16 (altıbinsekizyüzellisekizliraonaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    48    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve E.4319 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 07.05.2018 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 46 sayılı zabıttan, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi No:3 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Kenan ÇAĞLAYAN’ın yaptığı Bisiklet Kiralama (Ada Bisiklet)  işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin ve Bisiklet Yönetmeliği’nin  2. Bölüm 8/h  maddesine aykırı olarak yapılan kontrolde Nisan ayı sonuna kadar yaptırması gereken Bisikletlerinin yıllık muayenesini yaptırmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılmasına karar verildiğinden; teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    49    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve E.4319 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 06.05.2018 tarih ve Cilt No:30 Varak No: 46 sayılı zabıttan, Burgazada Mahallesi Gezinti Caddesi No:35/C kapı sayılı yerde işletmeciliğini Özcan PARLAK’ın yaptığı Bisiklet Kiralama işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 11.03.2016 tarih ve 2016/16 sayılı Bisiklet Yönetmeliği’nin  2. Bölüm 8/h  maddesine aykırı olarak kiraya vermekte olduğu bisikletlerin Nisan ayı sonuna kadar fenni muayenelerini yaptırmadığı tespit edildiğinden suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılmasına karar verildiğinden; teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    50    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve E.4319 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 37 sayılı zabıttan, Büyükada F.B. Lefter Sokak No:20 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Tuğba Uzun YALÇIN’ın yaptığı Bisiklet Kiralama işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve Bisiklet Yönetmeliği’nin  2. Bölüm 8/h  maddesine aykırı olarak her yıl Nisan ayı sonuna kadar bisiklet kiraya veren işyerleri mevcut ticari plakaları kadar kayıt formu ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne yıllık muayenenin yapılmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılmasına karar verildiğinden; teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    51    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve E.4319 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 38 sayılı zabıttan, Büyükada 23 Nisan Caddesi No:23 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Tuğba Uzun YALÇIN’ın yaptığı Bisiklet Kiralama işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve Bisiklet Yönetmeliği’nin  2. Bölüm 8/h  maddesine aykırı olarak her yıl Nisan ayı sonuna kadar bisiklet kiraya veren işyerleri mevcut ticari plakaları kadar kayıt formu ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne yıllık muayenelerini yaptırmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde:Adalar Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılmasına karar verildiğinden; teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    52    08.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.05.2018 tarih ve E.4319 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.05.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 39 sayılı zabıttan, Büyükada F.B. Lefter Sokak No:28 kapı sayılı yerde işletmeciliğini Nuran AYADİ’nin yaptığı Bisiklet Kiralama işyerinde; Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve Bisiklet Yönetmeliği’nin  2. Bölüm 8/h  maddesine aykırı olarak her yıl Nisan ayı sonuna kadar bisiklet kiraya veren işyerleri mevcut ticari plakaları kadar kayıt formu ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek yıllık muayenelerini yaptırmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Adalar Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı ile Ticari Bisiklet Yıllık Muayene Süresinin 30 Mayıs 2018’e kadar uzatılmasına karar verildiğinden; teklifin müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği  ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    53    15.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve E.4320 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Kınalıbağ Sokak, 147 ada, 2 parsel, 64 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.03.2018 tarih ve 3/132 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 21.12.2017/2710 sayılı Kurul yazısına istinaden proje ile yerinde yapılan incelemede; projedeki yüksek giriş merdivenin kaldırıldığı, bodrum katın açığa çıkarıldığı, girişin bu kattan yapıldığı, bodrum kattaki kömürlüklerin dairelere katıldığı  (1 ve 2 no’lu daireler için 14,24 m²), bodrum kat ön cephe pencere boyutlarının değiştirildiği (1 ve 2 no’lu daireler için 8,50 m²), projedeki aydınlığın her katta dairelere katıldığı  (1,2,3 ve 4 no’lu daireler için 251 m² 5 ve 6 no’lu daireler için 50 m²), zemin katta giriş iptal edildiğinden buraya balkon yapıldığı ve ön cephedeki balkonların büyütüldüğü  (3,4,5 ve 6 no’lu daireler için 2,50 m²), çatı katındaki 5 ve 6 no’lu dairelerin arka cephede 13,7 m² lik alanının çatı yükseltilerek kullanım alanı sağlandığı, ön cephede 10,4 m²   alanların terasa dönüştürüldüğü yine merdiven üstü diye gözüken alanın bu dairelere katıldığı  (4,5 m²), binanın arka cephesinde 3,4,5 ve 6 no’lu dairelere 4,7 m² lik balkonlar eklendiği, arka cephedeki merdivenin değiştirildiği bu cephenin doluluk boşluk oranının değiştirildiği ve kapılar açıldığı (71,0 m²) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve E.2388 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 20.03.2018 tarih ve 2018/025 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.03.2018 gün ve 3 cilt 132 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Kınalıbağ Sokak, 147 ada, 2 parsel, 64 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.03.2018 gün ve 3 cilt 132 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 ve 2 ’nin tapudaki maliki Ethem Taşkın ÖNÜRALP’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3’ün tapudaki maliki Jak DAĞLIYAN’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4’ün tapudaki maliki Tania MARUR’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 ’in  ½ Hisse Pay/Payda maliki Fektörye SAMANOĞLU’na: 3.757,48 x ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:5 ’in ½ Hisse Pay/Payda maliki Cercis SAMANOĞLU’na: 3.757,48 x ½ = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Çatı Kat Bağımsız Bölüm No:6’nın tapudaki maliki Agop HEKİMOĞLU’na:3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    54    15.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve E.4323 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Çarşı Sokak, 4 ada, 16 parsel, 26/A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.03.2018 tarih ve 3/131 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 09.02.2018 tarih ve 124287 sayılı Koruma Kurulu yazısı ve eki Kurul Kararı gereği yerinde yapılan incelemede Kurul Kararı içeriğinde belirtilen söz konusu binanın giriş katındaki dükkanın 3 m x 4 m ölçülerindeki cephesinin özgün yapısının değiştirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. (Etkilenen Cephe Alanı : 12 m² ) Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve E.1566 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 20.03.2018 tarih ve 2018/024 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 13.03.2018 gün ve 3 cilt 131 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Çarşı Sokak, 4 ada, 16 parsel, 26/A kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 13.03.2018 gün ve 3 cilt 131 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.757,48 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: 3/16 Hisse Pay/ Hisse Payda Maliki ZOİ KÜRKÇÜOĞLU’ndan: 3/16 x 3.757,48 TL = 704,53 (yediyüzdörtliraelliüçkuruş) TL, 13/16 Hisse Pay/ Hisse Payda Maliki YORGİYA CAVLOPULO’dan: 13/16 x 3.757,48 TL = 3.052,95 (üçbinelliiki liradoksanbeşkuruş) TL olarak tahsil edilmesine.
para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    55    15.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve E.4324 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Gökdemir Sokak, 35 ada, 17 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 16.03.2018 tarih ve 3/133 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 07.02.2018 tarih ve 232-25791 sayılı KUDEB yazısına istinaden onaylı proje ile yerinde yapılan incelemede, bodrum kat ön cephe pencere boyutlarının projeden farklı olduğu, 91/667 sayılı yapı tatil tutanağı ile daha önce büyüdüğünün tespiti yapılan çatı arası katında yeniden çalışma yapılarak yüksekliğinin artırıldığı   (yaklaşık 40 cm) tespit edilmiştir. Yapı İskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.03.2018 tarih ve E.2650 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 27.03.2018 tarih ve 2018/026 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 16.03.2018 gün ve 3 cilt 133 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Gökdemir Sokak, 35 ada, 17 parsel, 23 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 16.03.2018 gün ve 3 cilt 133 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki ALİ ŞİN’e: : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    56    15.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve E.4326 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yeni Kuyu Sokak, 45 ada, 2 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.03.2018 tarih ve 3/134 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 07.02.2018/5202 sayılı Kurul kararına istinaden yerinde yapılan incelemede; 13.03.2014 tarih ve 48256 sayılı KUDEB tespitinde bahsi geçen kapıların yerlerinin değiştirildiği, plan değişikliği yapıldığı ve fonksiyonunun değiştirildiği tespit edilmiştir. (Zemin Katta) Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve E.2840 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 03.04.2018 tarih ve 2018/028 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 26.03.2018 gün ve 3 cilt 134 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 04.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazadası Mahallesi Yeni Kuyu Sokak 45 ada, 2 parsel, 3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 26.03.2018 gün ve 3 cilt 134 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Musa KALBİDELİK’e: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    57     15.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve E.4328 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak, 75 ada, 4 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 30.03.2018 tarih ve 3/135 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 06.02.2018 tarih ve 223-25643 sayılı KUDEB yazısına istinaden onaylı projesi ile içeriye girilemediğinden dışarıdan yapılan incelemede; evvelce çekme katın yüksekliğinin arttırıldığı, çatının terasların üzerini örtecek şekilde büyütüldüğü, yeni yapılan çalışmada ise  çekme katın duvarlarının bir kısmının yıkıldığı ve çatının yenilendiği tespit edilmiştir. Yapı mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.04.2018 tarih ve E.3193 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 10.04.2018 tarih ve 2018/031 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 30.03.2018 tarih ve 3 cilt /135 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 09.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak, 75 ada, 4 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 30.03.2018 tarih ve 3 cilt /135 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapudaki maliklerine 3.757,48 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi MAYK SIRMAKEŞYAN’dan ½ x 3.757,48 TL = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi AYLİN DEMİRCİ’den ½ x 3.757,48 TL =1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 15.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    58     22.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2018 tarih ve E.4150 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 176 ada, 12-15 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Nakibey Sokak No:11 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait V. Sınıf D Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 26.11.2015 tarih ve 3191 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı proje doğrultusunda alınan Restorasyon Ruhsatı hilafı Eski Eser binanın batı cephesinde kotlara uyulmayarak yaklaşık 100 m² alanda yaklaşık 2,50 m³ hafriyat alındığı tabi zemin ile oynandığı ve 100 m² ’lik alana betonarme tabliye temel yapıldığı, zemin ve 1. katta eski eser binanın doluluk boşluk oranlarında farklılıklar olduğu, Alt katın (bahçe katı) kotunun düşürüldüğü korunacak duvarlara kapı pencereler açıldığı, kayıkhanede bölme duvarların yıkıldığı, arka cephe kayıkhane pencerelerin kapatıldığı, kayıkhanenin giriş cephe korunarak duvarın yıkıldığı, yerine betonarme duvar yapıldığı İBB KUDEB (20.04.2018 tarih 2018/195 tutanağı doğrultusunda ve yerinde yapılan incelemede tespit edilerek mühür altına alınmıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 09.05.2018 tarih ve 3/138 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; 100 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 11.836,077000 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (11.836,077000 TL x % 80 =  9.468,861600 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (11.836,077000 TL x % 180= 21.304,938600 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (11.836,077000 TL x % 20= 2.367,215400 TL) dikkate alınarak toplamda:44.977,09 TL, Ana Yapı (5/D)  için (8,67 m²) için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre yapılan hesaplama:  8,67 m² x 118,360770 TL       =  1026,1878759 x % 20 = 205,24 TL, Kayıkhane (5/D)  için (3,28 m²) için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre yapılan hesaplama:  3,28 m² x 118,360770 TL       =  388,2233256 x % 20 = 77,65 TL, Bahçe Duvarı (1/A)  (125 m²) için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre yapılan hesaplama:  125 m² x 5,63 TL       =  703,75 x % 20 = 140,75 TL dikkate alınarak: a-) Yapının Tapudaki Maliki TROY GAYRIMENKUL YATIRIM VE TİC. LTD. ŞTİ.’ ne toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, ‘’Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykı rı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:’’ hükmü gereği: b-) Yapının T.U. Sorumlusu Murat Said KÖSEBAŞKAN (T.C. Kimlik No:20474141092)’a toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, c-) Yapının T.U. Sorumlusu Doğan Rıza BOZCUK (T.C. Kimlik No:37807438088)’a toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, d-) Yapının T.U. Sorumlusu Hüsnü UÇA (T.C. Kimlik No:401105174282)’ya toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, e-) Yapının T.U. Sorumlusu Zahit ATABAY (T.C. Kimlik No:48208176646)’a toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, f-) Yapının Şantiye Şefi İlhan ŞEN (T.C. Kimlik No:47896577216)’e toplamda: 45.400,73 (kırkbeşbindörtyüzlirayetmişüçkuruş) TL, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    59     22.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  18.05.2018 tarih ve E.4273 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 134 ada, 56 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Doğanbey Sokak No:17/3 Adalar/İstanbul adresinde Mümtaz İNCİDİŞ’e ait  III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Büyükada Doğanbey Sokak No:17, 134 ada 56 parsel sayılı taşınmazın izinsiz olarak dış cephe boya yapıldığı iskele kurulduğu görülmüş olup, 05.04.1989 tarihli mimari projesi ile inceleme yapılmış 02.04.1990 tarih 12/19 cilt/yaprak numaralı yapı tatil zaptı harici çatı arasının büyültüldüğü ve teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu aykırılığın evvelce yapıldığı İBB 2013 şehir haritası uydu görüntülerinden anlaşılmaktadır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 17.05.2018 tarih ve 3/141 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 51,6 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 1.744,975931 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (1.744,975931 TL x % 30= 523,492779), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (1.744,975931 TL x % 80 =  1.395,980745 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.744,975931 TL x % 180= 3.140,956676 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (1.744,975931 TL x % 20= 348,995186 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.744,975931 TL x % 20= 348,995186 TL) dikkate alınarak tapu maliki Mümtaz İNCİDİŞ (T.C. Kimlik No: 14024443316) ’e toplamda: 7.503,40 (yedibinbeşyüzüçlirakırkkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    60     22.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  18.05.2018 tarih ve E.4721 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 43 ada, 8 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Ferit Tüzün Sokak No:17 Adalar/İstanbul adresinde Şirinoğlu Factoring Finansal Hiz. Tic. A.Ş.’ne ait V. Sınıf D Grubu yapılar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca ilgi yazı gereği (20.03.2018/544-66065 sayılı KUDEB yazısı) 991/1645 sayılı proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kat ön cephede toprağın harfedildiği ve pencere boyutlarının değiştirildiği, 2 adet (1,20 m  x 2,50 m) balkon eklendiği 2 adet pencerenin kapatıldığı (1,0 m x 1,5) (her daire için 1’er adet) sağ ve sol cephede yer alan balkonların çatısının yükseltildiği ve çatı arasına 2 adet (1,20 m x 1,20 m) balkon eklendiği (her daire için 1’er adet), arka bahçeye havuz eklendiği (yaklaşık 13,0 m²) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.  Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 14.05.2018 tarih ve 3/139 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; Yapı için: 27,88 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 3.299,898268 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (3.299,898268 TL x % 100= 3.299,898268 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (3.299,898268 TL x % 20= 659,979654 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (3.299,898268 TL x % 20= 659,979654 TL), Bahçeye Eklenen Havuz İçin: 13 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 1.538,690010 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.538,690010 TL x % 180= 2.769642018 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.538,690010 TL x % 20= 307,738002 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.538,690010 TL x % 20= 307,738002 TL), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine göre yapılam hesaplama: (153 m²)
153,00 m² x (5/D) 118,360770 TL = 2.406,274 x % 20 = 3.621,839 TL dikkate alınarak tapu maliki Şirinoğlu Factoring Finansal Hiz. Tic. A.Ş.’ne toplamda: 16.465,41 (onaltıbindörtyüzaltmışbeşlirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    61     22.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.05.2018 tarih ve E.4766 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 75 ada, 4 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak No:17 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Malikleri’ne ait III. Sınıf A Grubu Konutlar olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 20.03.2018 tarih ve 3/135 cilt/sahife sayılı yapı tatil tutanağı bulunan ve mühürlü olan yapıda çalışmalara devam edildiği, üstü çatı ile kapatılan terasların bir kısmının etraflarının kapatılarak daire kapalı alanının arttırıldığı tespit edilmiştir. Yapı tekrar mühür altına alınmıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 16.05.2018 tarih ve 3 cilt / 140 yaprak sayılı 2 Numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; 64 m² imara aykırılıktan etkilenen ilave alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 2.164,311232 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılıyor olduğu  (2.164,311232 TL x % 80= 1.731,448986 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (2.164,311232 TL x % 100 = 2.164,311232 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.164,311232 TL x % 20= 432,862246 TL) dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 6.492,93 TL para cezası tayinine, 3194 sayılı İmar Kanununun 42 maddesindeki “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır” hükmü uyarınca tapu maliklerine toplamda: 12.985,86 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise:Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi MAYK SIRMAKEŞYAN’dan ½ x 12.985,86 TL = 6.492,93 TL (altıbindörtyüzdoksaikiliradoksanüçkuruş) TL, Bağımsız Bölüm No:6’nın ½ Hisse Pay/ Hisse Payda sahibi AYLİN DEMİRCİ’den ½ x 12.985,86 TL = 6.492,93 TL (altıbindörtyüzdoksaikiliradoksanüçkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 22.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    62     29.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 23.05.2018 tarih ve 50152120-110-E.4790 sayılı yazısı tetkik edildi. Caviden AYAZ (T.C. Kimlik No:15569883780) 08.05.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Ümit AYAZ (T.C. Kimlik No:15521885364)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığını bu tarihten önce kendisine oğlu tarafından bakıldığını beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Caviden AYAZ (T.C. Kimlik No:15569883780)’a; 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 02.05.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 29.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    63     29.05.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.05.2018 tarih ve E.4439 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Bahriye Hamamı Sokak, 72 ada, 4 parsel, 53/3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.04.2018  tarih ve 3/136 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 06.04.2018 tarih ve 3221 sayılı Zabıta Müdürlüğü yazısına istinaden yerinde yapılan kontrolde; II Grup eski eser binanın 3 Numaralı daire maliki tarafından çatı arası yükseltilerek çatı katı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Zabıta elemanları ile birlikte binaya defalarca gidilmesine rağmen kapı açtırılamamıştır. Çalışmaya devam etmişlerdir. Yapı iskan edildiğinden mühürleme yapılamamıştır.  Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarih ve E.3221 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 10.04.2018 tarih ve 2018/035 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Tanju ERTUNÇ’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.04.2018 tarih ve 3 cilt /136 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 09.05.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada, Bahriye Hamamı Sokak, 72 ada, 4 parsel, 53/3 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.04.2018 tarih ve 3 cilt /136 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Tanju ERTUNÇ (T.C. Kimlik No: 42355502938)’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırksekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 29.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    64     05.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve E.4938 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 94 ada, 18 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Lalahatun Sokak No:29/3 Adalar/İstanbul adresinde Ali ÜÇYILDIZ’a ait  III. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Büyükada Lalahatun Sk. No:29, 22 pafta, 94 ada, 18 parsel sayılı tescilsiz yapının evvelce çatısının deniz cephesinin kaldırılarak teras yapıldığı ve arka cephede çukur teras yapılmış olduğu proje ile karşılaştırılmasında anlaşılmış olup yerinde inceleme yapıldığı günde binanın KUDEB’den izin alınmadan çatı izolasyonunun yapıldığı arka cephedeki çukur terasın büyütülerek üstünün ve yanlarının kapatıldığı tespit edilmiştir. Daire iskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 01.06.2018 tarih ve 3/142 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 65,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 2.215,037277 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (2.215,037277 TL x % 30= 664,511183), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (2.215,037277 TL x % 80 =  1.772,029822 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (2.215,037277 TL x % 180= 3.987,067099 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (2.215,037277 TL x % 20= 443,007455 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (2.215,037277 TL x % 20= 443,007455 TL) dikkate alınarak tapu maliki Ali ÜÇYILDIZ (T.C. Kimlik No: 47488157116)’a toplamda: 9.524,66 (dokuzbinbeşyüzyirmidörtliraaltmışaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 05.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    65     05.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve E.5364 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.05.2018 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 47 sayılı zabıttan, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi No:3 kapı sayılı yerde Bisiklet Kiralama işyerinin işletmecisi Kenan ÇAĞLAYAN’ın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve Bisiklet Yönetmeliği’nin 2. Bölüm 8./h maddesine aykırı olarak (yapılan kontrolde) Mayıs ayı sonuna kadar yaptırması gereken bisikletlerinin yıllık muayenesini yaptırmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi No:3 kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Bisiklet Kiralama işyerinin ilgilisi Kenan ÇAĞLAYAN (T.C Kimlik No: 36919333298)’a : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası verilmesine, bisikletlerinin yıllık muayenesini yaptırması konusunda uyarılmasına.  Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 08.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.  
 
Karar Numarası ve Tarihi:    66     12.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.06.2018 tarih ve E.4936 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 47 ada, 40 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Kumsal Sokak No:8 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait III. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca onaylı projesi ile tescilsiz yapının 1 ve 2 no’lu dairelerin 6 adet kömürlüğü dairelerine katılmış olduğu, binanın ana giriş kapısının girişinin zemin kat yerine bodrum katta yapıldığı, 5 ve 6 no’lu dairelerin çatı arasının büyütüldüğü ve teras açıldığı 5 ve 6 no’lu dairelerin yan cephelerde 2 adet pencere açıldığı parselin ön tarafında havuzun sağ parsel hattından 6 m yakınında yapıldığı, büyütüldüğü (yerinde yanlış yere konumlandırıldığı) parselde 28 m² tek katlı kaçak yapı tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 05.06.2018 tarih ve 3/143 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: Müştemilat için: 28 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 157,8144356 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (157,8144356 TL x % 30= 47,344307), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (157,8144356 TL x % 80 =  126,251485 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (157,8144356 TL x % 180= 284,065841 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (157,8144356 TL x % 20= 31,562871 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (157,8144356 TL x % 20= 31,562871 TL)  dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 939,37 TL, Havuz için: 70 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 394,535890 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (394,535890 TL x % 30= 118,360767), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (394,535890 TL x % 80 =  315,628712 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (394,535890 TL x % 180= 710,164602 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (394,535890 TL x % 20= 78,907178 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (394,535890 TL x % 20= 78,907178 TL) dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 1.696,50 TL, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 için: 8.3 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam  280,684113 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (280.684113 TL x % 30= 84,205234), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (280.684113 TL x % 80 =  224,547290 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (280.684113 TL x % 180= 505,231403TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (280.684113 TL x % 20= 56,136823 TL), Müştemilat İçin:939,37 x 160/1.100 = 136,635636 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 160/1.100 = 246,763636 TL dikkate alınarak tapu maliki Çiğdem TÜZER’e toplamda: 1.534,20 (binbeşyüzotuzdörtlirayirmikuruş) TL para cezası tayinine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 için: 8.3 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam  280,684113 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (280.684113 TL x % 30= 84,235234), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (280.684113 TL x % 80 =  224,547290 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (280.684113 TL x % 180= 505.231403TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (280.684113 TL x % 20= 56,136823 TL)  Müştemilat İçin:939,37 x 160/1.100 = 136,635636 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 160/1.100 = 246,763636 TL dikkate alınarak tapu maliki Şule Didem AKSOY’a toplamda: 1.534,20 (binbeşyüzotuzdörtlirayirmikuruş) TL para cezası tayinine. Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:3 için: Müştemilat İçin:939,37 x 180/1.100 = 153,715090 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 180/1.100 = 277,609090 TL dikkate alınarak dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda: 431,32 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 431,32 TL para cezasının ise: 3/16 Hisse maliki Perla BENVENİSTE’den: 431,32 TL x 3/16 = 80,87 TL (seksenliraseksenyediuruş), 13/16 Hisse maliki Mazal BENVENİSTE’den: 431,32 TL x 13/16 = 350,45 TL (üçyüzellilirakırkbeşkuruş) olarak tahsil edilmesine. Zemin Kat Bağımsız Bölüm No:4 için: Müştemilat İçin:939,37 x 180/1.100 = 153,715090 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 180/1.100 = 277,609090 TL dikkate alınarak dikkate alınarak tapu maliklerine toplamda: 431,32 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 431,32 TL para cezasının ise: ½ Hisse maliki Marya KOHEN’den: 431,32 TL x ½ = 215,66 TL (ikiyüzonbeşliraaltmışaltıkuruş), 3/16 Hisse maliki Bella SURKİ’den 431,32 TL x 3/16 = 80,87 TL (seksenliraseksenyediuruş), 3/16 Hisse maliki Davit KOHEN’den 431,32 TL x 3/16 = 80,87 TL (seksenliraseksenyediuruş), 1/8 Hisse maliki Marya KOHEN’den 431,32TL x 1/8 = 53,92 TL (elliüçliradoksanikikuruş) olarak tahsil edilmesine. 1. Kat + Çatı Bağımsız Bölüm No:5 için: 30 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam  1.014,520890 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (1.014,520890 TL x % 30= 304,356267 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (1.014,520890 TL x % 80 =  811,616712 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.014,520890 TL x % 180= 1.826,137602 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL) Müştemilat İçin:939,37 x 210/1.100 = 179,334272 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 210/1.100 = 323,877272 TL dikkate alınarak tapu maliki Kaşif EKŞİ’ye toplamda: 4.865,65 (dörtbinsekizyüzaltmışbeşliraaltmışbeşkuruş) TL para cezası tayinine. 1. Kat + Çatı Bağımsız Bölüm No:6 için: 30 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam  1.014,520890 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu  (1.014,520890 TL x % 30= 304,356267 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (1.014,520890 TL x % 80 =  811,616712 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.014,520890 TL x % 180= 1.826,137602 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL), 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL)  Müştemilat İçin:939,37 x 210/1.100 = 179,334272 TL, Havuz İçin:1.696,50 x 210/1.100 = 323,877272 TL dikkate alınarak dikkate alınarak tapu maliki Can SİNEMLİ’ye toplamda: 4.865,65 (dörtbinsekizyüzaltmışbeşliraaltmışbeşkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 12.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    67     12.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve E.5557 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde: İşletme Müdürlüğü'nün ilgi yazılarına istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi hükümlerine göre Yedek Ödenekten; 46.34.05.32.00.01.01.02.05.03.08.04.01-Gemi Bakım ve Onarım Giderleri (80.000,00TL), 46.34.05.32.00.01.01.02.05.03.02.09.90-Diğer Tük. Mal ve Malz. Alım. (20.000,00TL), 46.34.05.32.00.01.01.02.00.05.03.02.03.02-Akaryakıt ve Yağ Alımları (100.000,00 TL) bütçe tertiplerine toplam 200.000,00 TL aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 12.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    68     19.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 19.06.2018 tarih ve E.5332 sayılı yazısı tetkik edildi. Zekeriya AYVAZ (T.C. Kimlik No:48628552426) 01.06.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Can AYVAZ (T.C. Kimlik No:48385560504)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Zekeriya AYVAZ (T.C. Kimlik No:48628552426)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 13.09.2017 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 19.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    69     26.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.06.2018 tarih ve E.4936 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 11 ada, 10 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, İskele Caddesi No:9 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait V. Sınıf D Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca (İlgi:20.04.2018 tarih ve 5349 sayılı Kurul Kararı) ilgi yazı gereği proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kattaki 2 adet dairenin ön cephelerine 2,70 x 2,70 m ebatında birer adet balkon eklendiği, bodrum kat ve zemin kat sağ sol ve arka cephelerde doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, arka bahçenin harf edilerek bodrum kat ve zemin kat arka cephelerin açığa çıkarıldığı ve yeni kapı ve pencereler eklendiği, yine sol bahçe kotunun harfedilerek cephenin bir kısmının açığa çıkarıldığı, 1. normal katta sağ ve sol cephelerde birer adet, çatı katında ise pencerelerin tamamının boyutlarının değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde: Bodrum Kat 1 ve 2 numaralı daireler için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; 14,6 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 1.728,067242 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (1.728,067242 TL x % 80 =  1.382,453794 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.728,067242 TL x % 100= 1.728,067242 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.728,067242 TL x % 20= 345,613448 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.728,067242 TL x % 20= 345,613448 TL), 5-)3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 120,00 m²  x (5D) 118,360770 TL = 14.203,292 TL % 20 ‘si = 2.840,658 TL dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda:8.370,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 8.370,48 TL para cezasının ise: Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Yakup MALGAZ’dan: (8.370,48 TL x ½ )  x ½  = 2.092,62 (ikibindoksanikiliraaltmışikikuruş) TL, Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Aren BÜYÜKİŞMAN’dan: (8.370,48 TL x ½ )  x ½  = 2.092,62 (ikibindoksanikiliraaltmışikikuruş) TL, Bodrum Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Artin ÇAĞLIUZUN ’dan: (8.370,48 TL x ½ )  = 4.185,24 (dörtbinyüzseksenbeşlirayirmidörtkuruş TL olarak tahsil edilmesine, Zemin Kat 3 ve 4 numaralı daireler için: Tapu Maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 107,00 m²  x (5D) 118,360770 TL  = 12.664,602 TL % 20’si = 2.532,92 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 2.532,92 TL para cezasının ise: Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Ayk ŞAHSUVAROĞLU’ndan: (2.532,92 TL x ½ ) = 1.046,31 (binkırkaltıliraotuzbirkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Mari EVREN’den: (2.532,92 TL x ½ ) ½ = 523,16 (beşyüzyirmiüçliraonaltıkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Silva EVREN’den: (2.532,92 TL x ½ ) ½ = 523,16 (beşyüzyirmiüçliraonaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Çatı Kat 5 ve 6 numaralı daireler için: Çatı Kat 5 ve 6 Numaralı Bağımsız Bölümlerin maliki Makruhi KEŞİŞYAN’a: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 83,00 m²  x (5D) 118,360770 TL = 9.823,943 TL % 20’si = 1.964,79 (bindokuzyüzaltmışdörtlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    70     26.06.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2018 tarih ve E.6022 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi Ferit Tüzün Sokak, 43 ada, 8 parsel, 17  kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.05.2018 tarih ve 3/139 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında ilgi yazı gereği (20.03.2018/544-66065 sayılı KUDEB yazısı) 991/1645 sayılı proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kat ön cephede toprağın harfedildiği ve pencere boyutlarının değiştirildiği, 2 adet (1,20 m  x 2,50 m) balkon eklendiği 2 adet pencerenin kapatıldığı (1,0 m x 1,5) (her daire için 1’er adet) sağ ve sol cephede yer alan balkonların çatısının yükseltildiği ve çatı arasına 2 adet (1,20 m x 1,20 m) balkon eklendiği (her daire için 1’er adet), arka bahçeye havuz eklendiği (yaklaşık 13,0 m²) tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve E.4721 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.05.2018 tarih ve 2018/060 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 14.05.2018 gün ve 3 cilt 139 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 21.06.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, Ferit Tüzün Sokak 43 ada, 8 parsel, 17  kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 14.05.2018 gün ve 3 cilt 139 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Şirinoğlu Factoring Finansal Hiz. Tic. A.Ş.’ne: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 26.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    71     03.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.07.2018 tarih ve 6283 sayılı teklifi incelenmiş olup, İstanbul, Adalar İlçesi, Heybeliada, Refah Şehitleri Caddesi Nevicat Sokaklar Köşesi, 10 pafta, 51 ada, 5 parseldeki I. Grup Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli taşınmazın; 03.11.2017 tarih ve 4936 sayılı İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda tanzim edilen 07.03.2018 tarih ve 2018/2029 sayılı yapı ruhsatı ile restorasyonu yapılmaktadır. Heybeliada’nın ilk örneklerinden olan ve özgün detayları bulunan söz konusu taşınmazın ilgi dilekçe ile halen çatısının tamamen açılmış olduğu ve bu şekliyle hem yapının niteliği hem çevre etkilerinden zarar görme ihtimali, hem de herhangi bir şiddetli sağanak yağışta toprak zeminden kaynaklanacak tehlikeleri gidermek amacıyla gerekli önlemlerin alınıp, imalatların toparlanması ve çatının kapatılması için, 08.05.2018 tarih ve 46 sayılı Encümen Kararı ile 01.06.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı döneminde 15 iş günü süresince çalışma izni verilmesi talep edilmektedir.Konu Belediye Encümenimizce değerlendirilmiş; Hafta içi 10:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışma yapılması, hafta sonu kesinlikle çalışma yapılmaması, çevre ve gürültü kirliliğine sebebiyet verilmemesi şartlarıyla imalatların toparlanması ve çatının kapatılması için 15 İş günü çalışma izni verilmesine, Belediye Encümeninin 03.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    72     03.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.07.2018 tarih ve 22024496-952.03.13.01-E.5920 sayılı yazısı tetkik edildi. Mahalli Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesi 2. fıkrası hükmüne istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2018 Yılı bütçesine:  46.34.05.31.00.04.04.03.00.05.03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri bütçe kaleminin açılmasına, Belediye Encümeni’nin 03.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    73     03.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.07.2018 tarih ve 22024496-841.02.10-E.6353 sayılı yazısı tetkik edildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi hükümlerine göre  İşletme Müdürlüğü'nün 46.34.05.32.00.01.01.02.00.05.03.07.03.90- Diğer Bakım ve Onarım Giderleri bütçesine 20.000,000 TL., 46.34.05.32.00.01.01.02.00.05.03.02.09.90- Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları bütçesine 30.000,00 TL. aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 03.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    74     10.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.07.2018 tarih ve E.6576 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Lalahatun Sokağı, 22 pafta, 94 ada, 18 parsel, 29 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.06.2018 tarih ve 3/142 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada Lalahatun Sk. No:29, 22 pafta, 94 ada, 18 parsel sayılı tescilsiz yapının evvelce çatısının deniz cephesinin kaldırılarak teras yapıldığı ve arka cephede çukur teras yapılmış olduğu proje ile karşılaştırılmasında anlaşılmış olup yerinde inceleme yapıldığı günde binanın KUDEB’den izin alınmadan çatı izolasyonunun yapıldığı arka cephedeki çukur terasın büyütülerek üstünün ve yanlarının kapatıldığı tespit edilmiştir. Daire iskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.06.2018 tarih ve E.4938 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 05.06.2018 tarih ve 2018/064 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 01.06.2018 tarih ve 3/142 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 06.07.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Lalahatun Sokağı, 22 pafta, 94 ada, 18 parsel, 29 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 01.06.2018 tarih ve 3/142 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Ali ÜÇYILDIZ (T.C. Kimlik No: 47488157116)’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    75     10.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.07.2018 tarih ve E.6577 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Kumsal Sokağı, 2 pafta, 47 ada, 40 parsel, 8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.06.2018 tarih ve 3/143 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile onaylı projesi ile tescilsiz yapının 1 ve 2 no’lu dairelerin 6 adet kömürlüğü dairelerine katılmış olduğu, binanın ana giriş kapısının girişinin zemin kat yerine bodrum katta yapıldığı, 5 ve 6 no’lu dairelerin çatı arasının büyütüldüğü ve teras açıldığı 5 ve 6 no’lu dairelerin yan cephelerde 2 adet pencere açıldığı parselin ön tarafında havuzun sağ parsel hattından 6 m yakınında yapıldığı, büyütüldüğü (yerinde yanlış yere konumlandırıldığı) parselde 28 m² tek katlı kaçak yapı tespit edilmiştir. İskan edildiğinden mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.06.2018 tarih ve E.4936 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 12.06.2018 tarih ve 2018/066 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır.Dosyasında yapılan incelemede 05.06.2018 tarih ve 3/143 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 06.07.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Kumsal Sokağı, 2 pafta, 47 ada, 40 parsel, 8 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.06.2018 tarih ve 3/143 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:1 için: Tapudaki maliki Çiğdem TÜZER’e: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:2 için:Tapudaki maliki Didem AKSOY’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:3 için:Tapudaki maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: 3/16 Hisse maliki Perla BENVENİSTE’den: 3.757,48 TL x 3/16 = 704,53 TL (yediyüzdörtliraelliüçkuruş), 13/16 Hisse maliki Mazal BENVENİSTE’den: 3.757,48 TL x 13/16 = 3.052,95 TL (üçbinelliikiliradoksanbeşkuruş) olarak tahsil edilmesine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:4 için:Tapudaki maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine.Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: ½ Hisse maliki Marya KOHEN’den: 3.757,48 TL x ½ = 1.878,74 TL (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş), 3/16 Hisse maliki Bella SURKİ’den 3.757,48 TL x 3/16 = 704,53 TL (yediyüzdörtliraelliüçkuruş), 3/16 Hisse maliki Davit KOHEN’den 3.757,48 TL x 3/16 = 704,53 TL (yediyüzdörtliraelliüçkuruş), 1/8 Hisse maliki Marya KOHEN’den 3.757,48 TL x 1/8 = 469,68 TL (dörtyüzaltmışdokuzliraaltmışsekizkuruş) olarak tahsil edilmesine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:5 için:Tapudaki maliki Kaşif EKŞİ’ye: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bodrum Kat Bağımsız Bölüm No:6 için:Tapudaki maliki Can SİNEMLİ’ye: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    76     10.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.07.2018 tarih ve E.6633 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi,  22 pafta, 90 ada, 54 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Düzenli Sokak No:15 Adalar/İstanbul adresinde Rebeka KALVO’ya ait III. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca şikayet üzerine mahallinde yapılan incelemede mevcut bodrum + Zemin + 1 katlı konut binasının arka kısmında olmak üzere evvelce çelik profil ve PVC malzeme ile yaklaşık 10,00 m²  lik bir alanın tüm katlarda binaya kaçak olarak ilave edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bina iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 05.07.2018 tarih ve 3/145 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 30 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 1.014,520890 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.014,520890 TL x % 80 =  811,616712 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.014,520890 TL x % 180= 1.826,137602 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.014,520890 TL x % 20= 202,904178 TL) dikkate alınarak tapu maliki Rebeka KALVO (T.C. Kimlik No: 39727175258)’ya toplamda: 4.058,08 (dörtbinellisekizlirasekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 10.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    77     10.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 10.07.2018 tarih ve E.6636 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.07.2018 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 49 sayılı zabıttan, Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde Dondurma Satış Yeri işyerinin işletmecisi Yücel PURUT’un Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/R maddesine aykırı olarak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu’nun dışına çıkarak balık pişirip sattığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde faaliyet gösteren Dondurma Satış Yeri işyerinin ilgilisi Yücel PURUT (T.C Kimlik No: 16055942530)’a : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayinine, İşyerinin 14.07.2018 Cumartesi günü 1 (bir) günlüğüne faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeninin 10.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    78     17.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.07.2018 tarih ve E.6669 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Doğanbey Sokağı, 134 ada, 56 parsel, 17 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 17.05.2018 tarih ve 3/141 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile Büyükada Doğanbey Sokak No:17, 134 ada 56 parsel sayılı taşınmazın izinsiz olarak dış cephe boya yapıldığı iskele kurulduğu görülmüş olup, 05.04.1989 tarihli mimari projesi ile inceleme yapılmış 02.04.1990 tarih 12/19 cilt/yaprak numaralı yapı tatil zaptı harici çatı arasının büyültüldüğü ve teras oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu aykırılığın evvelce yapıldığı İBB 2013 şehir haritası uydu görüntülerinden anlaşılmaktadır. İskan edildiğinden mühür altına alınamamıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2018 tarih ve E.4273 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.05.2018 tarih ve 2018/059 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 17.05.2018 gün ve 3 cilt 141 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 06.07.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, Doğanbey Sokağı, 134 ada, 56 parsel, 17  kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 17.05.2018 gün ve 3 cilt 141 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği tapu maliki Mümtaz İNCİDİŞ (T.C. Kimlik No: 14024443316) ’e : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    79     17.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.07.2018 tarih ve E.6872 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 15.07.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 40 sayılı zabıttan, Büyükada Ş. Recep Koç Cd. No:33/B kapı sayılı yerde market olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5/i, 6/j maddesine aykırı olarak 1- Devamlı ihtar ve ikazlarımıza rağmen, işyeri önüne çöp koyarak, etrafı kirlettiği. 2- Belediyece belirlenmiş işgal alanı dışına meyve, sebze kasalarını koyduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Ş. Recep Koç Cd. No:33/B kapı sayılı yerde market olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.’ne : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    80     17.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.07.2018 tarih ve E.6874 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 08.07.2018 tarih ve Cilt No:29 Varak No: 50 sayılı zabıttan, Kınalıada Çarşı Caddesi No:3/B kapı sayılı yerde Balık Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi SİBEL TÜRK’ün Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak Belediyenin ruhsatına tabi iken ruhsatsız faaliyette bulunduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Çarşı Caddesi No:3/B kapı sayılı yerde Balık Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi SİBEL TÜRK (T.C. Kimlik No: 15026976826)’e: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin ise ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine.Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 17.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    81     24.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.07.2018 tarih ve E.6928 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Nakibey Sokak, 176 ada, 12-15 parsel, 11 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.05.2018 tarih ve 3/138 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağında 26.11.2015 tarih ve 3191 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı proje doğrultusunda alınan Restorasyon Ruhsatı hilafı Eski Eser binanın batı cephesinde kotlara uyulmayarak yaklaşık 100 m² alanda yaklaşık 2,50 m³ hafriyat alındığı tabi zemin ile oynandığı ve 100 m² ’lik alana betonarme tabliye temel yapıldığı, zemin ve 1. katta eski eser binanın doluluk boşluk oranlarında farklılıklar olduğu, Alt katın (bahçe katı) kotunun düşürüldüğü korunacak duvarlara kapı pencereler açıldığı, kayıkhanede bölme duvarların yıkıldığı, arka cephe kayıkhane pencerelerin kapatıldığı, kayıkhanenin giriş cephe korunarak duvarın yıkıldığı, yerine betonarme duvar yapıldığı İBB KUDEB (20.04.2018 tarih 2018/195 tutanağı doğrultusunda ve yerinde yapılan incelemede tespit edilerek mühür altına alınmıştır. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2018 tarih ve E.4150 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 22.05.2018 tarih ve 2018/058 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine, teknik uygulama sorumluları ve şantiye şefine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 09.05.2018 gün ve 3 cilt 138 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 18.07.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, Nakibey Sokak, 176 ada, 12-15 parsel, 11 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 09.05.2018 gün ve 3 cilt 138 sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği a-) Yapının Tapudaki Maliki TROY GAYRIMENKUL YATIRIM VE TİC. LTD. ŞTİ.’ ne: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, b-) Yapının T.U. Sorumlusu Murat Said KÖSEBAŞKAN (T.C. Kimlik No:20474141092)’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, c-) Yapının T.U. Sorumlusu Doğan Rıza BOZCUK (T.C. Kimlik No:37807438088)’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, d-) Yapının T.U. Sorumlusu Hüsnü UÇA (T.C. Kimlik No:401105174282)’ya : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, e-) Yapının T.U. Sorumlusu Zahit ATABAY (T.C. Kimlik No:48208176646)’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, f-) Yapının Şantiye Şefi İlhan ŞEN (T.C. Kimlik No:47896577216)’e : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    82     24.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.07.2018 tarih ve E.7126 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde ekte listesi bulunan; T.C. Ziraat Bankası Büyükada Şubesi, Denizbank Büyükada Şubesi, Vakıfbank Hasanpaşa Şubesi ve Halkbank Suadiye Şubesi Vergi, Resim, Harç, Kreş. Proje Karşılığı elde dilen kredi hesaplarının karşılarında yazılan ilk açılış tarihleri dahil olmak üzere  kamuya tahsis edilmesine, Belediye Encümeni’nin 24.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    83     31.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih ve E.6943 sayılı yazısı tetkik edildi. Adem OĞULKANMIŞ (T.C. Kimlik No:11650407262) 17.07.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Sertan OĞULKANMIŞ (T.C. Kimlik No:11518411608)’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Adem OĞULKANMIŞ (T.C. Kimlik No:11650407262)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 09.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 31.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    84     31.07.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 30.07.2018 tarih ve E.7362 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 28.07.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 41 sayılı zabıttan, Büyükada Ş. Recep Koç Cd. No:33/B kapı sayılı yerde market olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlarıa rağmen market ürünlerini tretuvar ve yola koyarak işgal ettiği, geliş geçişe mani olduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Ş. Recep Koç Cd. No:33/B kapı sayılı yerde market olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi ŞOK MARKETLER TİC. A.Ş.’ne : 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin 2 (iki) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 31.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    85     07.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2018 tarih ve E.7567 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi,  Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi No: 9, 11 ada, 10 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz için 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesince 26.06.2018 tarih ve 069 Belediye Encümen kararı alınmış ve ilgililere tebliğ edilmiştir. Söz konusu yere ait 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesince alınan ilgi 26.06.2018 tarih ve 069 Encümen kararının son paragrafında;" Çatı kat 5 ve 6 Numaralı daireler için; Çatı Kat 5 ve 6 Numaralı Bağımsız Bölümlerin Maliki Makruhi KEŞİŞYAN'a; 3194 sayılı imar kanununun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ?%20 =83,00 m2 x (5D) 118,360770 TL = 9.823,943 TL %20' si = 1.964,79 (bindokuzyüzaltmışdörtlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezası tayinine" denmektedir. Ancak bahse konu yerin tapu belgeleri incelendiğinde Çatı Kat 5 Nolu bağımsız bölüm malikinin Makruhi KEŞİŞYAN, Çatı Kat 6 Nolu bağımsız bölüm malikinin Seta DANIŞ olduğu anlaşılmış olup, belirlenen  1.964,79 (bindokuzyüzaltmışdörtlirayetmişdokuzkuruş) TL para cezasının 1/2 oranının Seta DANIŞ'a, 1/2 oranının Makruhi KEŞİŞYAN'a tayinine olacak şekilde düzeltilmesi hakkındaki teklif encümen üyelerimizce görüşülmüş olup, 26.06.2018 tarih ve 069 sayılı encümen kararının aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2018 tarih ve E.5935 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 11 ada, 10 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, İskele Caddesi No:9 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki Maliklerine ait V. Sınıf D Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca (İlgi:20.04.2018 tarih ve 5349 sayılı Kurul Kararı) ilgi yazı gereği proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kattaki 2 adet dairenin ön cephelerine 2,70 x 2,70 m ebatında birer adet balkon eklendiği, bodrum kat ve zemin kat sağ sol ve arka cephelerde doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, arka bahçenin harf edilerek bodrum kat ve zemin kat arka cephelerin açığa çıkarıldığı ve yeni kapı ve pencereler eklendiği, yine sol bahçe kotunun harfedilerek cephenin bir kısmının açığa çıkarıldığı, 1. normal katta sağ ve sol cephelerde birer adet, çatı katında ise pencerelerin tamamının boyutlarının değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıkla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde:Bodrum Kat 1 ve 2 numaralı daireler için: 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; 14,6 m²  imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca V. Sınıf D Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 118,360770 TL hesabıyla, toplam 1.728,067242 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda mı yapılmış olduğu  (1.728,067242 TL x % 80 =  1.382,453794 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.728,067242 TL x % 100= 1.728,067242 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.728,067242 TL x % 20= 345,613448 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.728,067242 TL x % 20= 345,613448 TL),  5-)3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 120,00 m²  x (5D) 118,360770 TL = 14.203,292 TL % 20 ‘si = 2.840,658 TL dikkate alınarak tapudaki maliklerine toplamda:8.370,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 8.370,48 TL para cezasının ise:Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Yakup MALGAZ’dan: (8.370,48 TL x ½ )  x ½  = 2.092,62 (ikibindoksanikiliraaltmışikikuruş) TL, Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Aren BÜYÜKİŞMAN’dan: (8.370,48 TL x ½ )  x ½  = 2.092,62 (ikibindoksanikiliraaltmışikikuruş) TL, Bodrum Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Artin ÇAĞLIUZUN ’dan: (8.370,48 TL x ½ )  = 4.185,24 (dörtbinyüzseksenbeşlirayirmidörtkuruş TL olarak tahsil edilmesine, Zemin Kat 3 ve 4 numaralı daireler için: Tapu Maliklerine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 107,00 m²  x (5D) 118,360770 TL  = 12.664,602 TL % 20’si = 2.532,92 TL para cezası tayinine.Tayin edilen 2.532,92 TL para cezasının ise:Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Ayk ŞAHSUVAROĞLU’ndan: (2.532,92 TL x ½ ) = 1.046,31 (binkırkaltıliraotuzbirkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Mari EVREN’den: (2.532,92 TL x ½ ) ½ = 523,16 (beşyüzyirmiüçliraonaltıkuruş) TL,  Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Silva EVREN’den: (2.532,92 TL x ½ ) ½ = 523,16 (beşyüzyirmiüçliraonaltıkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Çatı Kat 5 ve 6 numaralı daireler için: Çatı Kat 5 ve 6 Numaralı Bağımsız Bölümlerin maliklerine: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinin (b) bendine istinaden Toplam İnşaat Alanı x Yapı grubuna göre birim fiyatı = ? % 20 = 83,00 m²  x (5D) 118,360770 TL = 9.823,943 TL % 20’si = 1.964,79 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 1.964,79 TL para cezasının ise: Çatı Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Makruhi KEŞİŞYAN’dan: (1.964,79 TL x ½) = 982,40 (dokuzyüzseksenikilirakırkkuruş), Çatı Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Seta DANIŞ’dan: (1.964,79 TL x ½) = 982,40 (dokuzyüzseksenikilirakırkkuruş) olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    86     07.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.08.2018 tarih ve E.7521 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 11 ada, 10 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile (İlgi:20.04.2018 tarih ve 5349 sayılı Kurul Kararı) ilgi yazı gereği proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kattaki 2 adet dairenin ön cephelerine 2,70 x 2,70 m ebatında birer adet balkon eklendiği, bodrum kat ve zemin kat sağ sol ve arka cephelerde doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, arka bahçenin harf edilerek bodrum kat ve zemin kat arka cephelerin açığa çıkarıldığı ve yeni kapı ve pencereler eklendiği, yine sol bahçe kotunun harfedilerek cephenin bir kısmının açığa çıkarıldığı, 1. normal katta sağ ve sol cephelerde birer adet, çatı katında ise pencerelerin tamamının boyutlarının değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2018 tarih ve E.5935 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.06.2018 tarih ve 2018/069 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 31.07.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 11 ada, 10 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği Bodrum Kat 1 ve 2 numaralı dairelerin maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine.Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise:Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Yakup MALGAZ’dan: (3.757,48 TL x ½ )  x ½  = 939,37 (dokuzyüzotuzdokuzliraotuzyedikuruş) TL, Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Aren BÜYÜKİŞMAN’dan: (3.757,48 TL x ½ )  x ½  = 939,37 (dokuzyüzotuzdokuzliraotuzyedikuruş) TL, Bodrum Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Artin ÇAĞLIUZUN ’dan: (3.757,48 TL x ½ )  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş)) TL olarak tahsil edilmesine, Zemin Kat 3 ve 4 numaralı dairelerin maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Ayk ŞAHSUVAROĞLU’ndan: (3.757,48 TL x ½ ) = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Mari EVREN’den: (3.757,48 TL x ½ )  x ½  = 939,37 (dokuzyüzotuzdokuzliraotuzyedikuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Silva EVREN’den: (3.757,48 TL x ½ )  x ½  = 939,37 (dokuzyüzotuzdokuzliraotuzyedikuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Çatı Kat 5 ve 6 numaralı dairelerin maliklerine: 3.757,48 TL para cezası tayinine. Tayin edilen 3.757,48 TL para cezasının ise: Çatı Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Makruhi KEŞİŞYAN’dan: (3.757,48 TL x ½ )  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Çatı Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Seta DANIŞ’dan: (3.757,48 TL x ½ )  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 07.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    87     14.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.08.2018 tarih ve 50152120-110-E.7726 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Burgazada Polis Merkezi Amirliği ekiplerince 26.07.2018 günü saat 02:30 sıralarında gelen ihbar üzerine Burgazada Mahallesi Çarşı No:17/A kapı sayılı adresinde faaliyet gösteren, işletmeciliğini İSMAİL ÇÜMEN’in yaptığı, Kahvehane işyerinin kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilmiş ve tutanak tanzim edilerek gereği yapılmak üzere evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (b) bendine istinaden işletmeci İSMAİL ÇÜMEN’e: 1.473,00 (bindörtyüzyetmişüç) TL idari para cezası verilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    88     14.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.08.2018 tarih ve E.7946 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi,  13 pafta, 21 ada, 7 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Gülistan Caddesi No:121 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki malikine (Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı Fatma BATMAS )  ait I. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca 18.12.2013 tarihinde İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü tarafından Büyükada 21 ada 7 parsel ön cephesinde demonte elemanlar ve tenteler ile kafe mekanı oluşturulduğuna dair yapı tespit tutanağı bulunduğu halen yerinde olduğu tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 08.08.2018 tarih ve 3/146 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 148 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 834,161596 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (834,161596 TL x % 30 =  250,248479 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (834,161596 TL x % 80 =  667,329277 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (834,161596 TL x % 180= 1.501,490873 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (834,161596 TL x % 20= 166,832319 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (834,161596 TL x % 20= 166,832319 TL) dikkate alınarak Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı Fatma BATMAS’a toplamda: 3.586,89 (üçbinbeşyüzseksenaltıliraseksendokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    89     14.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.08.2018 tarih ve E.7965 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Maden Mahallesi, 64 ada, 6 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Yılmaztürk Caddesi,  No:181 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki malikine ( Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı AYANİKOLA KARSANLAR TUR. GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. )  ait I. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi 64 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın yol cephesinin iki ayrı köşe bölümünde molozlar ile doldurularak eğimli olan topoğrafyasının yol kotu ile aynı hizaya getirilmiş, 100 m² ’lik alan demonte malzeme ile kapatılarak çay bahçesi olarak işyeri yapıldığı, 30 m² alanı ise tente örterek park alanı yapıldığı tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 10.08.2018 tarih ve 3/147 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 130 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 732,709510 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Hisseli Parselde diğer maliklerin muvafakati alınmadan yapılmış olduğu (732,709510 TL x % 30 =  219,812853 TL), 2-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (732,709510 TL x % 80 =  586,167608 TL), 3-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (732,709510 TL x % 180= 1.318,877118 TL), 4-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (732,709510 TL x % 20= 146,541902 TL) 5-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (732,709510 TL x % 20= 146,541902 TL) dikkate alınarak Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı AYANİKOLA KARSANLAR TUR. GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.’ne toplamda: 3.150,65 (üçbinyüzelliliraaltmışbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 14.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    90     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve E.7852 sayılı yazısı tetkik edildi. Burgazada Mahallesi Yalı Caddesi 46/1 kapı numaralı Belediyemize ait Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 1 (bir) Yıllık: 8.880,66 (sekizbinsekizyüzseksenliraaltmışaltıkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 26.641,98 (yirmialtıbinaltıyüzkırkbirliradoksansekizkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye yasasının 35. maddesine istinaden 28.08.2018 Salı günü saat 11:00’de ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz toplanmıştır. İhale Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde ihale için başvuru olmadığı görüldüğünden dosyanın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne iade edilmesine, Belediye Encümeni’nin 28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    91     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 16.08.2018 tarih ve E.8000 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.08.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 42 sayılı zabıttan, Büyükada Nizam Mahallesi 23 Caddesi No:22/1 kapı sayılı yerde Restaurant (Lokanta) olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi KENAN KILIÇ’ın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak işletmekte olduğu (lokanta) işyerine Açma ve Çalıştırma Ruhsatını almadan faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Nizam Mahallesi 23 Caddesi No:22/1  kapı sayılı yerde Restaurant (Lokanta) olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi KENAN KILIÇ (T.C. Kimlik No: 13295750406)’a: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ruhsat almadan çalışan işyerinin ruhsatsız olarak çalışmasına müsaade edilmemesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    92     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarih ve E.8009 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.08.2018 tarih ve Cilt No:33 Varak No: 1 sayılı zabıttan, Kınalıada Mahallesi Başar Acarlı Cad. No:25/B kapı sayılı yerde Pastane olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi ZİYA GÜNDOĞDU’nun Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak pastane olarak çalıştırdığı ruhsatlı işyerinde ilave olarak imalathane ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Mahallesi Başar Acarlı Cad. No:25/B kapı sayılı yerde Pastane olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi ZİYA GÜNDOĞDU (T.C. Kimlik No: 17916572932)’a: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin 3 (üç) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    93     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarih ve E.8006 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 14.08.2018 tarih ve Cilt No:33 Varak No: 2 sayılı zabıttan, Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokak No:4/A kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. (A-101)’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak dışarıdan işyerine gelen haftalık malın fazlaca getirilmesi sonucumahalleli halkın ve esnafın dükkanları önüne kadar koyarak rahatsızlık verdiği ve bunu sürekli yaptığı  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler Sokak No:4/A  kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. (A-101)’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin 3 (üç) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin  28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    94     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve E.8122 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 16.08.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 43 sayılı zabıttan, Büyüka Maden Mahallesi Altınordu Caddesi No:30/B kapı sayılı yerde Depo olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi MEHMET ÇUKUR’un Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/j maddesine aykırı olarak devamlı ihtar ve ikazlara rağmen yol üzerine deposuna ait malzemeleri koyarak işgal ettiği  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyüka Maden Mahallesi Altınordu Caddesi No:30/B kapı sayılı yerde Depo olarak faaliyet gösteren işyerinin mevcut durumu; ilgiliden işgaliye alınmadığından (işgale izin verilmediğinden) tutanakta belirtilen durum  6/j maddesine uymamakta olup Zabıta Müdürlüğünce 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmak üzere müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    95     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve E.8167 sayılı yazısı tetkik edildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi hükümlerine göre  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet gösteren Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL ve Gülen ÜSTÜNEL Gündüz Bakımevi için gıda mal alımı ihtiyacı hasıl olmuştur.  46 34 05 36 05 03 00 00 05 03 02 04 01 bütçe tertibinde yer alan Yiyecek Alımları ödeneğinin yetersiz olduğu görüldüğünden, söz konusu gıda mal alımı ihtiyacının karşılanması için Yedek Ödenekten, 46 34 05 36 05 03 00 00 05 03 02 04 01 bütçe tertibine yeterli miktarda aktarma yapılmasına, Belediye Encümeni’nin 28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    96     28.08.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve E.8182 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde ekte listesi bulunan; Kurumumuzun Türkiye İş Bankası Büyükada Şubesinde bulunan hesaplarının karşılarında yazılan ilk açılış tarihleri dahil olmak üzere  kamuya tahsis edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 28.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    97     31.08.2018
Kararın Konusu:Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.08.2018 tarih ve 22024496-841.01.01-E.8131 sayılı teklifi incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince 2019-2021 dönemi bütçesiyle ilgili olarak hazırlanan Bütçe Taslağının Belediye Encümenince incelenmesine, Belediye Encümeni’nin 31.08.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    98     04.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve E.8331 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 17.08.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 44 sayılı zabıttan, Büyükada Maden Mahallesi Dolunay Sokak No:5/1 kapı sayılı yerde Günlük Kiralama İşyeri  olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi Nükhet DÜMBEKÇİOĞLU’nun Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak günlük kiralık yerlerin denetimi ilgili Komisyonun tanzim ettiği 17.08.2018 tarihli tutanakta, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan günlük kiralama faaliyetinde bulunduğu suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Maden Mahallesi Dolunay Sokak No:5/1 kapı sayılı yerde Günlük Kiralama İşyeri olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi Nükhet DÜMBEKÇİOĞLU (T.C. Kimlik No: 33769751944)’na: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. Ayrıca Nükhet DÜMBEKÇİOĞLU 27.08.2018 tarihli dilekçesinde; bu adreste günlük kiralama işi yapmayacağını ikamet olarak kullanacağını beyan ettiğinden, Zabıta Müdürlüğünce ilgili yerin sürekli denetim altında tutulması ve kiralama işinin yapıldığı tespit edilmesi halinde ise faaliyetten men edilmesine, Belediye Encümeni’nin 04.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    99     04.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve E.8335 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen ..../08/2018 tarih ve Cilt No:33 Varak No: 3 sayılı zabıttan, Kınalıada Çarşı Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde Dondurma Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi Yücel PURUT’un Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11/R maddesine aykırı olarak İşyeri Açma  ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışına çıkarak Balık Pişirip Sattığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Kınalıada Çarşı Caddesi No:3/A kapı sayılı yerde Dondurma Satış Yeri olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi Yücel PURUT (T.C. Kimlik No: 16055942530)’a: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin 2 (iki) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin  04.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    100     04.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 04.09.2018 tarih ve E.8369 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 31.08.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 45 sayılı zabıttan, Büyükada Maden Mahallesi Çınar Caddesi No:78 kapı sayılı yerde Otel - İçkili Kafeterya  olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi İHSAN METİN - SEHER SERAP METİN ADİ ORTAKLIĞI’nın Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine aykırı olarak İstanbul Adalar İlçesi Günübirlik Kiralanan Yerlerin Denetleme Tutanağı gereğince; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan Otel-İçkili Kafeterya işyerinde faaliyet gösterdiği suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Maden Mahallesi Çınar Caddesi No:78 kapı sayılı yerde Otel - İçkili Kafeterya  olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi İHSAN METİN - SEHER SERAP METİN ADİ ORTAKLIĞI (Vergi  No: 4701016449)’na: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ruhsat almadan çalışan işyerinin faaliyetten men edilmesine Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin  04.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    101     11.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve E.6172 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 13 ada, 19 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Kınalı Fırın Sokak,  No:181 Adalar/İstanbul adresinde Tapudaki maliklerine (PAYEL ÇAK, AGOP ÇAK) ait III. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca söz konusu yere ait proje ile dışarıdan yapılan incelemede; çatı katında bulunan iki dairenin de ön ve arka cephedeki teraslarının kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 07.09.2018 tarih ve 3/149 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde; Çekme Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm için:  39 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 1.318,877157 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.318,877157 TL x % 80 =  1.055,101726 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.318,877157 TL x % 100= 1.318,877157 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.318,877157 TL x % 20= 263,775431 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.318,877157 TL x % 20= 263,775431 TL) dikkate alınarak Çekme Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki PAYEL ÇAK ’a toplamda: 4.220,41 (dörtbinikiyüzyirmilirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine, Çekme Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm için:  39 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 1.318,877157 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu  (1.318,877157 TL x % 80 =  1.055,101726 TL), 2-)Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapılıyor olduğu (1.318,877157 TL x % 100= 1.318,877157 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.318,877157 TL x % 20= 263,775431 TL) 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (1.318,877157 TL x % 20= 263,775431 TL) dikkate alınarak Çekme Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki AGOP ÇAK ’a toplamda: 4.220,41 (dörtbinikiyüzyirmilirakırkbirkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    102     11.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve E.8624 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 21 ada, 11 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, 23 Nisan Caddesi,  No:22 Adalar/İstanbul adresinde NAİL MURAT PEKİN’e  ait IV. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 21 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri Raporları doğrultusunda 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış uygulamanın tespiti yapılmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 14.08.2018 tarih ve 3/148 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 25,5 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 43,211075 TL hesabıyla, toplam 1.101,882413 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (1.101,882413 TL x % 180= 1.983,388343 TL), 2-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor olduğu (1.101,882413 TL x % 20= 220,376483 TL) dikkate alınarak Tapudaki Maliki NAİL MURAT PEKİN’e toplamda: 3.305,65 (üçbinüçyüzbeşliraaltmışbeşkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    103     11.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve E.8634 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi, 21 ada, 7 parsel, 121 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 08.08.2018 tarih ve 3/146 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile 18.12.2013 tarihinde İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü tarafından Büyükada 21 ada 7 parsel ön cephesinde demonte elemanlar ve tenteler ile kafe mekanı oluşturulduğuna dair yapı tespit tutanağı bulunduğu halen yerinde olduğu tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.08.2018 tarih ve E.7946 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.08.2018 tarih ve 2018/088 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine (Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı Fatma BATMAS ) idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 08.08.2018 tarih ve 3/146 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 10.09.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Gülistan Caddesi, 21 ada, 7 parsel, 121 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 08.08.2018 tarih ve 3/146 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı Fatma BATMAS’a : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    104     11.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve E.8640 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi, 64 ada, 6 parsel, 181 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2018 tarih ve 3/147 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi 64 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın yol cephesinin iki ayrı köşe bölümünde molozlar ile doldurularak eğimli olan topoğrafyasının yol kotu ile aynı hizaya getirilmiş, 100 m² ’lik alan demonte malzeme ile kapatılarak çay bahçesi olarak işyeri yapıldığı, 30 m² alanı ise tente örterek park alanı yapıldığı tespit edilmiştir. İşgalli olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.08.2018 tarih ve E.7965 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 14.08.2018 tarih ve 2018/089 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikine ( Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı AYANİKOLA KARSANLAR TUR. GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ) idari para cezası uygulanmıştır.Dosyasında yapılan incelemede 10.08.2018 tarih ve 3/147 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 10.09.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada  Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi, 64 ada, 6 parsel, 181 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 10.08.2018 tarih ve 3/147 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı Uygulamaları Yapan Kiracı AYANİKOLA KARSANLAR TUR. GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ’ne : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    105     18.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 18.09.2018 tarih ve E.8905 sayılı teklifi incelenmiş olup; Belediyemiz tasarrufunda bulunan, İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 4 ada 3 parsel önünde bulunan (Güldalı Sokak No:2/1) geçici demonte ahşap vasıflı taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine, Açık İhale Usulü ile kiralama ihalesi için 16.09.2018 tarih ve E.7620 sayılı İhale Onay Belgesine istinaden; 1 (bir) Yıllık:
18.690,38 (onsekizbinaltıyüzdoksanliraotuzsekizkuruş) TL + KDV, 3 (üç) Yıllık: 56.071,14 (ellialtıbinyetmişbirliraondörtkuruş) TL + KDV Keşif Bedeli ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden 18.09.2018 Salı günü saat 11.00’de ihaleye çıkıldı. Söz konusu tarih ve saatte ihale komisyonumuz 1(bir) eksikle; Encümen üyesi Mürvet ÇİDAM’ın katılımı olmadan toplandı. İhaleye toplam 1 (bir) katılım gerçekleştiği, ŞİRİN ERGİN (T.C. Kimlik No: 44593878592)’in dosya satın aldığı görüldü. İhale Komisyonumuzca ŞİRİN ERGİN’in Teklif Zarfı açıldı. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görüldü. ŞİRİN ERGİN’in 1 (bir) Yıllık: 18.690,38 (onsekizbinaltıyüzdoksanliraotuzsekizkuruş) TL + KDV teklif verdiği görüldü. İhale Komisyonumuzca teklifin yükseltilmesi talep edildi. ŞİRİN ERGİN teklifini 1 (bir) Yıllık: 18.700,00 (onsekizbinyediyüzlira) TL + KDV olarak yükseltti. İhale Komisyonumuzca tekrar teklifin yükseltilmesi talep edildi. ŞİRİN ERGİN teklifini 1 (bir) Yıllık: 18.800,00 (onsekizbinsekizyüzlira) TL + KDV olarak yükseltti ve bunun son teklifi olduğu beyan etti. İstanbul İli, Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi 4 ada 3 parsel önünde bulunan (Güldalı Sokak No:2/1) geçici demonte ahşap vasıflı taşınmazımızın, ŞİRİN ERGİN (T.C. Kimlik No: 44593878592)’e sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreliğine aşağıdaki şartlar ile kiralanmasına; İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 18.800,00 (onsekizbinsekizyüzlira) TL + KDV’nin peşin, İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine, 2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden ita amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin 18.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    106     25.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2018 tarih ve E.7521 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi,  Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi No: 9, 11 ada, 10 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz için 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesince ilgi (a) Belediye Encümen kararı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesince ilgi (b) Belediye Encümen kararı alınmıştır. Söz konusu yere ait 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesince alınan ilgi (b) Encümen kararının da belirlenen imar para cezası her kat için hesaplanmış ve her katta bulunan 2 dairenin malikleri arasında paylaştırılmış olup,  3194 sayılı imar kanununun 32. maddesince hesaplanan cezanın her daire maliki için ayrı ayrı olacak şekilde düzeltilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.09.2018 tarih ve E.7521 sayılı teklifi Belediye Encümenimizce görüşülmüş olup,  07.08.2018 tarih ve 086 sayılı Encümen Kararı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir:İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 11 ada, 10 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile (İlgi:20.04.2018 tarih ve 5349 sayılı Kurul Kararı) ilgi yazı gereği proje ile yerinde yapılan dışarıdan incelemede; bodrum kattaki 2 adet dairenin ön cephelerine 2,70 x 2,70 m ebatında birer adet balkon eklendiği, bodrum kat ve zemin kat sağ sol ve arka cephelerde doluluk boşluk oranlarının değiştirildiği, arka bahçenin harf edilerek bodrum kat ve zemin kat arka cephelerin açığa çıkarıldığı ve yeni kapı ve pencereler eklendiği, yine sol bahçe kotunun harfedilerek cephenin bir kısmının açığa çıkarıldığı, 1. normal katta sağ ve sol cephelerde birer adet, çatı katında ise pencerelerin tamamının boyutlarının değiştirildiği tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.06.2018 tarih ve E.5935, 03.08.2018 tarih ve E.7567 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 26.06.2018 tarih ve 2018/069 sayılı, 07.08.2018 tarih ve 2018/085 sayılı Encümen Kararları ile tapudaki maliklerine idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 31.07.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, İskele Caddesi, 11 ada, 10 parsel, 9 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 18.06.2018 tarih ve 3/144 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine,  Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği: Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm maliklerine 3.757,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Yakup MALGAZ’dan: (3.757,48 TL x ½)  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Aren BÜYÜKİŞMAN’dan: (3.757,48 TL x ½)  = 1.878,74  (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Bodrum Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Artin ÇAĞLIUZUN’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Zemin Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki Ayk ŞAHSUVAROĞLU’na: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm maliklerine 3.757,48 TL para cezası tayinine, Tayin edilen para cezasının ise: Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Mari EVREN’den: (3.757,48 TL x ½)  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL, Zemin Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm ½ Hisse Pay/Payda maliki Silva EVREN’den: (3.757,48 TL x ½)  = 1.878,74 (binsekizyüzyetmişsekizlirayetmişdörtkuruş) TL olarak tahsil edilmesine, Çatı Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Makruhi KEŞİŞYAN’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Çatı Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm Maliki Seta DANIŞ’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine. Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 25.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    107     25.09.2018
Kararın Konusu:İlgi:a) 31.08.2018 tarih ve 2018/097 sayılı Belediye Encümen kararı. b) 25.09.2018 tarihli 2019-2021 Yılı Bütçe Taslağı İnceleme Raporu. İlgi (a) sayılı Encümen kararına istinaden Belediye Encümenince Adalar Belediyesi’nin 2019-2021 Mali yılına ait bütçe tasarısı incelenerek 25.09.2018 tarihli inceleme raporu hazırlanmıştır. Raporda belirtildiği gibi gelir ve gider denk olmak üzere 41.000.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin kabulüne ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince Bütçenin Belediye Meclisine sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 25.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    108     25.09.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.09.2018 tarih ve E.9121 sayılı yazısı tetkik edildi. Besse ŞAHİN (T.C. Kimlik No:11798736620) 02.09.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Volkan ŞAHİN (T.C. Kimlik No:61891066940) 'in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan etmiştir. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Besse ŞAHİN (T.C. Kimlik No:11798736620)’e  4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 24.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 25.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    109     02.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.09.2018 tarih ve E.9130 sayılı teklifi incelenmiş olup; İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Nizam Mahallesi Lala Hatun Caddesi No:2/1, 13 Pafta, 2 Ada, 3 Parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait "Sıhhi Banyo" vasıflı taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ile ilgili olarak; 26.12.2017 tarih ve 2017/142 sayılı İhale Komisyon Kararı ile Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yazıları ilgili müdürlüklerimizce incelenmesi ve alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 19.04.2017 tarih ve 44429982-17121.(91244).2017/1140, 03.10.2017 tarih ve 44429982-17121-2017/3072 ve İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 03.08.2018 gün ve  47909374-1702-(81269-E.2018080214452435716 sayılı yazısı sayılı yazıları ile tahsisi istenmiştir olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34. Maddesinin g bendinde ‘’ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.’’ olduğu belirlenmiş olup söz konusu yerin tahsisi için Belediye Encümeni’nin yetkisi bulunmamaktadır. Zaten kiralama ihalesinin şimdilik yapılamayacağı hususu İşletme Müdürlüğü’nün 24.09.2018 ve E.9130 sayılı yazısında belirtilmiş olmasına rağmen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün konuyu Belediye Encümeni’ne sunması anlaşılamamış olup dosyanın müdürlüğüne iadesine Belediye Encümeni’nin 02.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    110     02.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.10.2018 tarih ve E.9242 sayılı yazısı tetkik edildi. Ayfer KAN (T.C. Kimlik No:19357566664) 17.08.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Doğan KAN (T.C. Kimlik No:19348566956) 'ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Ayfer KAN (T.C. Kimlik No:19357566664)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 09.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 02.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    111     02.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.10.2018 tarih ve E.9244 sayılı yazısı tetkik edildi. Lemiye ALMAZ (T.C. Kimlik No:35065395006) 29.08.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Soner ALMAZ (T.C. Kimlik No:19564912568) 'ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Lemiye ALMAZ (T.C. Kimlik No:35065395006)’a 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan.  Askerin sevk tarihi olan 09.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 02.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    112     02.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 01.10.2018 tarih ve E.9339 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 29.09.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 46 sayılı zabıttan, Büyükada Şehit Recep Koç Caddesi No:50 kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin işletmecisi GAZİ ALIŞVERİŞ HİZ. TUR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 6/c ve 6/j maddelerine aykırı olarak tüm uyarı ve ikazlara rağmen işyeri yanındaki  binanın giriş ve çıkışını engellemek ve Belediyemizce belirlenen işgal alanı dışına taşarak geliş geçişe engel olmak  suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde: Büyükada Şehit Recep Koç Caddesi No:50 kapı sayılı yerde Market olarak faaliyet gösteren işyerinin ilgilisi GAZİ ALIŞVERİŞ HİZ. TUR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ne: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. İşyerinin 1 (bir) gün faaliyetten men edilmesine. Bu hususta yasal işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni’nin  02.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    113     09.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.10.2018 tarih ve E.9419 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi Nizam Mahallesi, Düzenli Sokak, 90 ada, 54 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.07.2018 tarih ve 3/145 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile şikayet üzerine mahallinde yapılan incelemede mevcut bodrum + Zemin + 1 katlı konut binasının arka kısmında olmak üzere evvelce çelik profil ve PVC malzeme ile yaklaşık 10,00 m² lik bir alanın tüm katlarda binaya kaçak olarak ilave edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bina iskanlı olduğundan mühürlenememiştir.’’ Aykırı uygulamalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.07.2018 tarih ve E.6633 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 10.07.2018 tarih ve 2018/076 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki maliki Rebaka KALVO’ya idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 05.07.2018 tarih ve 3/145 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 06.08.2018 tarihli Durum Tespit Tutanağı ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Nizam Mahallesi, Düzenli Sokak, 90 ada, 54 parsel, 15 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 05.07.2018 tarih ve 3/145 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan tapudaki maliki Rebeka KALVO (T.C. Kimlik No: 39727175258)’ya  : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 09.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    114     09.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarih ve E.9563 sayılı yazısı tetkik edildi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında, Zabıta Memurlarınca tanzim edilen 04.10.2018 tarih ve Cilt No:32 Varak No: 47 sayılı zabıttan, Büyükada Maden Mahallesi Alpaslan Sokak No:17/1 kapı sayılı yerde bulunan Recep Hülağü TÜRKMENOĞLU Adalar Belediyesi Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5-i maddesine aykırı olarak çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıklar, çöp ve süprüntü kavramına girmeyen malzeme ve imalat atıklarını konut veya müesseseler kendi imkanlarıyla temizleyip toplamaya ve belediyenin göstereceği atık toplama sahalarına taşınmadığı suçunu/suçlarını işlediği anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde:Büyükada Maden Mahallesi Alpaslan Sokak No:17/1 kapı sayılı yerde bulunan  RECEP HÜLAĞÜ TÜRKMENOĞLU (T.C. Kimlik No:29962879394)’na: 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile değişen 1. maddesine istinaden yasaklanan faaliyetin meni ile 5252 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kanun uyarınca 259,00 (ikiyüzellidokuz) TL para cezası tayin edilmesine. Belediye Encümeni’nin  09.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    115     16.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2018 tarih ve E.9660 sayılı yazısı tetkik edildi.İstanbul İli, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Kınalı Fırın Sokak, 13 ada, 19 parsel, 6 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 07.09.2018 tarih ve 3/149 cilt/sahife numaralı Yapı Tatil Tutanağı ile söz konusu yere ait proje ile dışarıdan yapılan incelemede; çatı katında bulunan iki dairenin de ön ve arka cephedeki teraslarının kapatıldığı tespit edilmiştir. Yapı iskanlı olduğundan mühürlenememiştir. Aykırı uygulamalar ile ilgili olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve E.6172 sayılı yazılarıyla, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinin (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) uygulanması için karar alınmak üzere Belediye Encümenine havale edilmiştir. 11.09.2018 tarih ve 2018/101 sayılı Encümen Kararı ile tapudaki malikleri PAYEL ÇAK ve AGOP ÇAK’a idari para cezası uygulanmıştır. Dosyasında yapılan incelemede 07.09.2018 tarih ve 3/149 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıkların giderilmediği 09.10.2018 tarihli Durum Tespit Raporu ile anlaşılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; İstanbul İli, Adalar İlçesi Kınalıada Mahallesi, Kınalı Fırın Sokak, 13 ada, 19 parsel, 6 kapı sayılı yer hakkında düzenlenen 07.09.2018 tarih ve 3/149 cilt/sahife sayılı Yapı Tatil Tutanağında belirtilen aykırılıklar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanarak aykırılıkların giderilmesine, Ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.):  ‘’………….... 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.’’ hükmü gereği; Aykırı uygulamaları yapan Çekme Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki PAYEL ÇAK’a  : 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL, Çekme Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm maliki AGOP ÇAK ’a: 3.757,48 (üçbinyediyüzelliyedilirakırsekizkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    116     16.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.10.2018 tarih ve 50152120-110-E.9622 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünün Büyükada Polis Merkezi Amirliği Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 25.08.2018 günü yapılan denetimler neticesinde Maden Mahallesi Şehit Recep Koç Caddesi No:2/C Büyükada/İstanbul kapı sayılı adreste faaliyet gösteren ve işletmeciliğini SABAHATTİN ÖZYURT’un yaptığı PEPE BAR isimli işyeri hakkında, izinsiz canlı müzik yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edilmiş ve gerekli cezai işlemlerin yapılması için evrak belediyemize gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin (d) bendine istinaden işletmeci SABAHATTİN ÖZYURT’a: 1.473,00 (bindörtyüzyetmişüç) TL idari para cezası verilmesine, alınan kararın bir suretinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    117     16.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 16.10.2018 tarih ve E.9856 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur Ekiplerince 12.10.2018 günü, Büyükada Gülistan Caddesi, Şehit Recep Koç Caddesi ve Saat Meydanında yapılan çalışmalarda,  10226710188 T.C Kimlik Numaralı Canan GÜZ'ün çantasından 47 (kırk yedi) çift çorap, 3 paket çocuk tokası ve 31 TL (otuzbir) para, 27965113194 T.C Kimlik Numaralı Gülbeyaz TOZDEMİR'in üzerinden 56 (ellialtı) çift çorap ve 80 TL (seksen) para, 57436130368 T.C Kimlik Numaralı Seher GÜZ'ün çantasından 41 (kırk bir) adet çorap, 12077651368 T.C Kimlik Numaralı Nazlı GÜZ'ün üzerinden 26 (yirmi altı) çift çorap, 26879149398 T.C Kimlik Numaralı Sakine GÜZ'ün üzerinden 26 (yirmi altı) adet çorap ve 45 (kırk beş) TL para çıkması üzerine aramada elde edilen malzemelere ve paralara el konulmuş, şahıslara  5326 sayılı kanunun 33. ve 37. maddesinden her birine idari işlem uygulanmış olup, Büyükada Zabıta Birim görevlilerine teslim edilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü amir olduğundan, dilencilikten elde edilen 156,00 (yüzellialtıtürklirası) TL gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeni’nin 16.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    118     23.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18.10.2018 tarih ve 10028 sayılı yazısı tetkik edildi. 16.10.2018 tarihinde Belediyemize gelen şikayet üzerine; Büyükada, Yahşi Bey Sk. No:22, (132 ada, 4 parsel) sayılı yerin önünde Belediyemiz tasarrufunda kalan kaldırım üzerindeki yaklaşık 80 yaşlarında 2 adet "Tespih Ağacı"nın birinin köküne yakın bir yerinden, diğerinin ise kurumasına sebep olacak şekilde budandığı tespit edilerek fotoğraflarla tutanak altına alınmıştır. İlgilisinin bu işlemi izin almadan yaptığı ve herhangi bir belge sunmadığı görülmüştür. Kesilen ağaçların yerine 2 adet yetişkin, sağlıklı, boylu "Erguvan" veya  "Oya" ağacının temin edilerek Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi, izinsiz yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek 15.09.2017 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda gerekli Cezai İşlem Uygulamasının yapılması yönünde karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Belediye Encümenince yapılan müzakere neticesinde: Adalar Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararına istinaden 2 (iki) adet izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı JAN NAHUM (T.C. Kimlik No:42376455770)’a Toplamda: 3.000,00 (üçbin) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca JAN NAHUM (T.C. Kimlik No:42376455770) tarafından, kesilen ağaçların yerine 2 (iki) adet yetişkin, sağlıklı, boylu "Erguvan" veya  "Oya" ağacının temin edilerek, Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 23.10.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    119     23.10.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.10.2018 tarih ve E.9042 sayılı yazısı tetkik edildi. MELEK ERYILMAZ (T.C. Kimlik No:48208133144) 10.09.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu BURAK BERKE ERYILMAZ (T.C. Kimlik No:48202133362) ’ın vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır.MELEK ERYILMAZ (T.C. Kimlik No:48208133144)’a: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 27.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 (üçyüzdoksanaltılirayetmişbeşkuruş) TL yardım tahsisine,  Belediye Encümeni’nin 23.10.2018  tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    120     25.10.2018
Kararın Konusu:
 
İHALE KOMİSYON KARARI
 
İlgi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.10.2018 tarih ve E.9827 sayılı teklifi. Belediye Encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesine istinaden,  İhale Komisyonu sıfatı ile 25.10.2018 Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen odasında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile Belediyemiz tasarrufunda bulunan, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi 56 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımızın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden 3 (üç) yıl süreliğine Açık İhale Usulü ile kiralanması ihalesinin yapılabilmesi için 1(bir) eksikle; Encümen üyesi Mürvet ÇİDAM’ın katılımı olmadan olarak toplandı. İhale işlem dosyası incelenerek, ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde yapıldığı tespit edildi:
 
Onay Belgesinin Tarih ve Numarası:11.10.2018 / E.2233
İhale Uygulanan Usul:2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi. Açık İhale Usulü.                                                                                     
Duyuruların ne şekilde, nerede ve hangi tarihlerde yapıldığı:
Yapılacak işin tahmin edilen bedeli:1 (bir) Yıllık:4.500,00 TL (Dörtbinbeşyüz Türk Lirası) + KDV, 3(üç) Yıllık:13.500,00 TL (Onüçbinbeşyüz Türk Lirası) + KDV. Ödeme yapılacak yer ve yılları    : Ulaşım Turizm Spor Kültür ve Eğitim İşletmesi                        2018 /2019/2020 Yıllarını Kapsayacak Şekilde.
Encümen Kararının tarih ve Sayısı:25.10.2018 / 120
İhaleye Katılan Firma/Kişi Sayısı:3 (Üç)
İhale Yapılan Firmanın/Kişinin adı ve Soyadı / Adresi: İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406)
Heybeliada Mahallesi Nevzat Sokak No:11  Adalar/İST.
Aslı ÇELİK (T.C. Kimlik No:13811750286)
Heybeliada Mahallesi Orhan Sokak No:44/4  Adalar/İST.
Arzu ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:58825168306)   
Büyükada Nizam Mahallesi Müjde Sokak No:15/2 Adalar/İST.
İhalenin Yapılış Gerekçesi          :
İhale Bedeli                                  : İlk yıl 1 (bir) yıllık kira bedeli olan 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) + KDV’nin peşin,
İkinci Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin,
Üçüncü Yıl; bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilecek.
        
        İhaleye toplam 3 (üç) kişi katılmıştır. 
        İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406), Aslı ÇELİK (T.C. Kimlik No:13811750286) ve Arzu ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:58825168306)’nın dosya satın aldığı görülmüştür.
        İhale Komisyonumuzca İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406)’ın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.
        İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406)’ın Teklif Zarfından 5.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.
        İhale Komisyonumuzca Aslı ÇELİK (T.C. Kimlik No:13811750286)’in Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.
        Aslı ÇELİK (T.C. Kimlik No:13811750286)’in Teklif Zarfından 5.000,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.
        İhale Komisyonumuzca Arzu ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:58825168306)’nın Teklif Zarfı açılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da belirtildiği gibi istenen belgelerin eksiksiz olduğu görülmüştür.
        Arzu ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:58825168306)’nın Teklif Zarfından 4.750,00 TL + KDV tutarında teklif çıktığı görülmüştür.
 
        İhale Komisyonumuza; İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406), Aslı ÇELİK (T.C. Kimlik No:13811750286) ve Arzu ÇAKMAKLI (T.C. Kimlik No:58825168306) tarafından yapılan arttırma teklifleri aşağıdaki gibi gelişmiştir:
 
 
 
                    İSA YILMAZ                        ASLI ÇELİK                ARZU ÇAKMAKLI
 
AÇILIŞ 
 1. TUR   5.000,00 TL + KDV           5.000,00 TL + KDV           4.750,00 TL + KDV
 2. TUR   5.100,00 TL + KDV           5.150,00 TL + KDV           5.200,00 TL + KDV
 3. TUR   5.300,00 TL + KDV           5.350,00 TL + KDV           5.400,00 TL + KDV
 4. TUR   5.500,00 TL + KDV           5.550,00 TL + KDV           5.600,00 TL + KDV
 5. TUR   5.750,00 TL + KDV           5.800,00 TL + KDV           5.850,00 TL + KDV
 6. TUR   6.000,00 TL + KDV           6.100,00 TL + KDV           6.150,00 TL + KDV
 7. TUR   6.250,00 TL + KDV           6.400,00 TL + KDV           6.450,00 TL + KDV
 8. TUR   6.500,00 TL + KDV           6.600,00 TL + KDV           6.650,00 TL + KDV
 9. TUR   6.750,00 TL + KDV           6.800,00 TL + KDV           6.850,00 TL + KDV
10. TUR   7.000,00 TL + KDV          7.100,00 TL + KDV           7.150,00 TL + KDV
11. TUR   7.250,00 TL + KDV                   ÇEKİLDİ                   7.300,00 TL + KDV
12. TUR   7.400,00 TL + KDV                        -                           7.450,00 TL + KDV
13. TUR   7.600,00 TL + KDV                        -                           7.650,00 TL + KDV
14. TUR   7.800,00 TL + KDV                        -                           7.850,00 TL + KDV
15. TUR   7.900,00 TL + KDV                        -                           7.950,00 TL + KDV
16. TUR   8.000,00 TL + KDV                        -                           8.050,00 TL + KDV
17. TUR   8.150,00 TL + KDV                        -                           8.200,00 TL + KDV
18. TUR   8.300,00 TL + KDV                        -                           8.350,00 TL + KDV
19. TUR   8.400,00 TL + KDV                        -                           8.450,00 TL + KDV
20. TUR   8.600,00 TL + KDV                        -                           8.650,00 TL + KDV
21. TUR   9.000,00 TL + KDV                        -                           9.100,00 TL + KDV
22. TUR   9.300,00 TL + KDV                        -                           9.350,00 TL + KDV
23. TUR   9.500,00 TL + KDV                        -                           9.550,00 TL + KDV
24. TUR 10.000,00 TL + KDV                        -                                    ÇEKİLDİ
 
        İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi 56 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan Belediyemize ait Umumi Tuvalet vasıflı taşınmazımızın İsa YILMAZ (T.C. Kimlik No:55510439406)’a 1 (bir) yıllık 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) + KDV tutar ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanmasına,  
      
        Kira Bedellerinin ise: 
        2018 yılı için: 1 (bir) yıllık peşin, 
        2019 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin, 
        2020 yılı için: bir önceki yılın Yİ-ÜFE oranında arttırılarak 1 (bir) yıllık peşin olarak tahsil edilmesine,
        2886 sayılı yasanın 31. Maddesine istinaden İta Amirinin onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünce takip ve ifa edilmesine, Belediye Encümeni İhale Komisyonumuza katılan üyelerin oybirliği ile 25.10.2018 tarihinde karar vermiştir. 
 
Karar Numarası ve Tarihi:    121     06.11.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve E.10438 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, Nizam Mahallesi, 95 ada, 7 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Temenna Sokak, No:25 Adalar/İstanbul adresinde Erdoğan ÇEVİK’e ait I. Sınıf A Grubu yapı olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada Nizam Mahallesi Temenna Sokak 95 ada 7 parsel 25 kapı numaralı yerde 53,75 m² alanda 50 cm kazı yapıldığı, 10 cm grobeton atıldığı ve temel alt donatılarının örüldüğü tespit edilmiş olup, ruhsatsız başlayan kaçak inşaat mahali mühürlenmiştir. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 30.10.2018 tarih ve 3/150 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 53,75 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 5,636227 TL hesabıyla, toplam 302,947201 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (302,947201 TL x % 80= 242,357761 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (302,947201 TL x % 180= 545,304962 TL), 3-)İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğu (302,947201 TL x % 10= 30,294720 TL), 4-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (302,947201 TL x % 20= 60,589440 TL)  dikkate alınarak Tapudaki Maliki Erdoğan ÇEVİK Varislerine toplamda: 1.181,49 (binyüzseksenbirlirakırkdokuzkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 06.11.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    122     13.11.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2018 tarih ve E.10767 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 4 pafta, 4 ada, 34 parsel sayılı ve Beşiroğlu Sokak 9 kapı nolu yerin, tapu maliği Vakıflar II Nolu Bölge Müdürlüğünden kiralanması için evrak encümene gönderilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde; bahsi geçen yerin kiralanması işinin 4734 sayılı İhale Kanununa tabi bir alım işlemi olması ve encümenin böyle bir görevi olmaması sebebiyle evrakın ve dosyasının müdürlüğüne iadesine, Belediye Encümeni’nin 13.11.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    123     13.11.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarih ve E.10437 sayılı yazısı tetkik edildi. Emine ÜNDÜCÜ (T.C. Kimlik No:21931762416) 30.10.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Metin ÜNDÜCÜ (T.C. Kimlik No:41761102350)’nün vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Emine ÜNDÜCÜ (T.C. Kimlik No:21931762416)’ye: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 11.09.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 13.11.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    124     13.11.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarih ve E.10756 sayılı yazısı tetkik edildi. Hıdır SÖYLEMEZ (T.C. Kimlik No:13598740388) 01.11.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Muhammed Sena SÖYLEMEZ (T.C. Kimlik No:13517743056)’in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Hıdır SÖYLEMEZ (T.C. Kimlik No:13598740388)’e: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 30.10.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 13.11.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    125     13.11.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 13.11.2018 tarih ve E.10931 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü Mobil Huzur Ekiplerince 11.11.2018 günü, saat: 14:30 sıralarında Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde Lütfi-Ergun kızı Bartın 04.12.1983 doğumlu (T.C Kimlik No:57193596780) Naciye ŞENGÜL dilencilik yaparken suçüstü yapıldığı, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden 35 TL ve 19 adet selpak mendil tespiti yapılarak Büyükada Zabıta Birim görevlilerine teslim edilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü amir olduğundan, dilencilikten elde edilen 35,00 (otuzbeştürklirası) TL gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeni’nin 13.11.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    126     04.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.11.2018 tarih ve 11364 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan inceleme neticesinde yazı ekinde yer alan fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla ağaçlardan 2 (iki) adedinin gençlik budaması olarak değerlendirilebileceği kanaati oluşmuştur. Teklifin; Ağaçların incelenerek hayatlarını devam ettirip ettiremeyecekleri konusunda rapor düzenlenmesi için müdürlüğüne iade edilmesine. Düzenlenecek rapor doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Belediye Encümeni’ne sunulmasına, Belediye Encümeni’nin 04.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    127     11.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih ve E.11624 sayılı yazısı tetkik edildi. İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada Maden Mahallesi, 81 ada, 22 parsel sayı ile tapuya kayıtlı, Güzeller Sokağı, No:28 Adalar/İstanbul adresinde Yakup TAŞ (T.C. Kimlik No:16190654046)’a ait III. Sınıf A Grubu ( konutlar ) olduğu görülmüştür. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü fen elemanlarınca Adalar İlçesi Büyükada Maden Mahallesi Güzeller Sokak 81 ada 22 parsel 28 kapı sayılı bodrum + zemin katlı betonarme karkas yapının, kotlarının kısmen yükseltilmek suretiyle değiştirilmiş olduğu ve içeriden (döşeme) ağır çelik profil ile 2 katlı yapının ruhsatsız olarak güçlendirildiği tespit edilerek mühür altına alınmıştır. Aykırılıklarla ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 03.12.2018 tarih ve 4/151 cilt/yaprak numaralı Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. (Değişik: 09/12/2009-5940/2 md.) maddesi gereği yapılan müzakere neticesinde 160 m² imara aykırılıktan etkilenen alanın olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf A Grubu yapıya girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL hesabıyla, toplam 5.410,778080 TL para cezası belirlenmiştir. Belirlenen para cezası aşağıdaki nedenlerden dolayı arttırılmıştır. 1-)Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış olduğu (5.410,778080 TL x % 80= 4.328,622464 TL), 2-)Ruhsatsız olarak yapılmış olduğu (5.410,778080 TL x % 180= 9.739,400544 TL), 3-)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor olduğu (5.410,778080 TL x % 20= 1.082,155616 TL)  dikkate alınarak:Tapudaki Yakup TAŞ (T.C. Kimlik No:16190654046)’a  toplamda : 20.560,96 (yirmibinbeşyüzaltmışliradoksanaltıkuruş) TL para cezası tayinine, Bu hususta yasal işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    128     11.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih ve E.11787 sayılı yazısı tetkik edildi.  Meryem ERDİNÇ (T.C. Kimlik No:73849056552) 23.11.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Ufuk ERDİNÇ (T.C. Kimlik No:73756059608)'in vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan tahkikat ve mahallesi ihtiyar heyetinin ekli ilmühaberi ile tescil olunan ailenin muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Meryem ERDİNÇ (T.C. Kimlik No:73849056552)’e: 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkındaki kanunun 3. maddesine göre, İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu’nun 03.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararına istinaden, 1 (bir) nüfus olduğundan, Askerin sevk tarihi olan 27.07.2018 tarihinden askerliği bitinceye kadar: kira bedeli olarak ayda 258,75 TL, öteki maişet giderleri olarak ayda 396,75 TL, toplamda ise ayda 655,50 (altıyüzellibeşliraellikuruş) TL yardım tahsisine, Belediye Encümeni’nin 11.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    129     11.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Zabıta Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih ve E.11834 sayılı yazısı tetkik edildi. Adalar Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince 09.12.2018 günü, saat: 19:00 sıralarında Büyükada Gülistan Caddesi, üzerinde bulunan 99355838178 T.C. Kimlik Numaralı, Christian Eberechukwu MONEKE  dilencilik yaparken görülmüş, 5326 sayılı kanun kapsamında yapılan işlemlere müteakip yapılan üst aramasında üzerinden 380,00 TL (üçyüzseksenlira) para bulunarak, Büyükada Zabıta Birim görevlilerine teslim edilmiştir. 5326 sayılı Kanunun 33. Maddesinde; (1)Dilencilik yapan kişiye, para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Hükmü amir olduğundan, dilencilikten elde edilen 380,00 (üçyüzseksentürklirası) TL gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine, Belediye Encümeni’nin 11.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    130     18.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Fen İşleri Müdürlüğü’nün 13.12.2018 tarih ve 11364 sayılı yazısı tetkik edildi. 26.11.2018 tarihinde Belediyemize gelen şikayet üzerine yerinde yapılan incelemede Kentsel Sit Alanında kalan, Belediye tasarrufunda bulunan, 3 (üç) adet ağacın hayatiyetini kaybedecek şekilde kesildiği, söz konusu ağaçların kökünden veya kök bölgesinden kesilmesini gerektirecek herhangi bir izni bulunmadığı gibi daha öncesinde de tehlike arz ettiği veya sağlıksız olduğuna dair herhangi bir rapor ve kesim talebi de bulunmamaktadır. Belediye tasarrufunda kalan ağaçların izinleri olsa dahi her türlü iş ve işlem tekniğine uygun olarak Belediye çalışanları ve teknik eleman gözetiminde yapılmaktadır. Bu nedenle; izinsiz yapılan ağaç kesim işleminin değerlendirilerek 15.09.2017 tarih ve 2017/39 sayılı Meclis kararı doğrultusunda gerekli Cezai İşlem Uygulamasının yapılması yönünde karar alınmak üzere konu Belediye Encümenine sevk edilmiştir. Belediye Encümenince yapılan değerendirme neticesinde:Adalar Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararına istinaden izinsiz olarak ağaç kesme işleminden dolayı YAŞAR ÇELİK (T.C. Kimlik No:26185679756)’e 1.500,00 (binbeşyüztürklirası) TL ücret tahakkuk ettirilmesine. Ayrıca kesilen ağaçların yerine Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi’nin önereceği 3 (üç) adet ağacın temin edilerek, YAŞAR ÇELİK tarafından Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesine,  Belediye Encümeni’nin 18.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    131     25.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarih ve E.12352 sayılı yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşme neticesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. maddesi hükümlerine göre, ekli listede yer alan harcama kalemlerine, Yedek Ödenekten aktarma yapılmasına, Belediye Encümeninin 25.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 
Karar Numarası ve Tarihi:    132     25.12.2018
Kararın Konusu:Başkanlık Makamından havaleli Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2018 tarih ve E.12051 sayılı yazısı tetkik edildi. Nezahat ÖKSÜZ ( T.C. Kimlik No: 42850135570 ) 14.12.2018 tarihinde Belediye Başkanlığımıza müracaatta bulunarak, oğlu Furkan ÖKSÜZ (T.C. Kimlik No: 42823136436)’ün vatani görevini yapmak üzere askere alındığı, bakacak kimsesi olmadığı ve maddi bakımdan mağdur durumda olduğunu beyan ederek Asker Ailesi Yardımı yapılması talebinde bulunmuştur. Dosyasında yer alan Adalar Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 25.12.2018 tarih ve E.4250583 sayılı yazısı ve ekleri incelendiğinde; Nezahat ÖKSÜZ adına 40 adet taşınmaz kaydı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde Nezahat ÖKSÜZ’ün Asker Ailesi Yardımı hakkındaki talebinin reddine, Belediye Encümeni’nin 25.12.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim