0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2013 Yılı 4 Temmuz 2013 Tarihinde Alınan Meclis Komisyon Kararları

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi: 04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1102 sayılı Sözleşmeli Personel hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli personelin 31.12.2013 yılı sonuna kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince her türlü ödemelerin toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere sunulan ekteki tabloya göre ücret ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. . Meclise arz ederiz.

 

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi:04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1103 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesi 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği ihtiyaç nedeni ile 9. Derecede ki GIH sınıfındaki boş kadronun TH sınıfına aktarılmasını gösteren değişiklik cetvelinin uygun olduğu ancak bu kadroya atanacak kişinin kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri mutlaka taşıması hususunda komisyonumuz görüş birliğine varmıştır. . Meclise arz eder

">

Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu    
Rapor Tarihi: 04.07.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2013 tarih ve 1339 sayılı Adalar Belediyesinin 2014 Yılı Yatırım Programı hakkındaki teklifi görüşüldü; Fen İşleri Müdürlüğünün 16, Plan ve Proje Müdürlüğünün 7 adet olmak üzere toplam 23 projenin olduğu, 1 sıra Nolu Büyükada Çınar Caddesindeki iki yapının (83 ada 9 parsel ve 40 ada 3 parsel) Kültür ve Sanat Merkezi olarak restorasyon uygulama tutarı olan, 400.00 TL’ nin % 80 oranında İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı, 17 sıra Nolu “Eski Eser Rolöve Restitüsyon projelerinin uygulanmalarında bedelin % 50 lik bölümünün İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı (200,000 TL), 21,22,23 sıra Nolu proje uygulama bedellerinin tamamının AB başvuru fonlarından sağlanacağı, 16 sıra nolu proje uygulama bedelinin özkaynaktan sağlanacağı belirttiği halde 2013 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Fonundan 40.000 TL. Belediyemize aktarıldığından 266,500 TL. olarak belirtilen özkaynak 226.500 TL. olarak gözterilmesine, 18 ve 19 sıra nolu projeler için % 50 kısmının çeşitli fonlardan, yararlanılarak sağlanmasına, Sonuç olarak 2014 yılı Yatırım programında gösterilen toplam 23 proje bedelinin 7.741.500 TL. olduğu, 6.456.500 TL. özkaynaktan 1.285.000 TL. nin fonlardan sağlanacağı görülmüş olup 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 2014 yılı Yatırım Programı Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi: 04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1102 sayılı Sözleşmeli Personel hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli personelin 31.12.2013 yılı sonuna kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince her türlü ödemelerin toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere sunulan ekteki tabloya göre ücret ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. . Meclise arz ederiz.

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi:04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1103 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesi 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği ihtiyaç nedeni ile 9. Derecede ki GIH sınıfındaki boş kadronun TH sınıfına aktarılmasını gösteren değişiklik cetvelinin uygun olduğu ancak bu kadroya atanacak kişinin kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri mutlaka taşıması hususunda komisyonumuz görüş birliğine varmıştır. . Meclise arz eder

">

Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu    
Rapor Tarihi: 04.07.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2013 tarih ve 1339 sayılı Adalar Belediyesinin 2014 Yılı Yatırım Programı hakkındaki teklifi görüşüldü; Fen İşleri Müdürlüğünün 16, Plan ve Proje Müdürlüğünün 7 adet olmak üzere toplam 23 projenin olduğu, 1 sıra Nolu Büyükada Çınar Caddesindeki iki yapının (83 ada 9 parsel ve 40 ada 3 parsel) Kültür ve Sanat Merkezi olarak restorasyon uygulama tutarı olan, 400.00 TL’ nin % 80 oranında İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı, 17 sıra Nolu “Eski Eser Rolöve Restitüsyon projelerinin uygulanmalarında bedelin % 50 lik bölümünün İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı (200,000 TL), 21,22,23 sıra Nolu proje uygulama bedellerinin tamamının AB başvuru fonlarından sağlanacağı, 16 sıra nolu proje uygulama bedelinin özkaynaktan sağlanacağı belirttiği halde 2013 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Fonundan 40.000 TL. Belediyemize aktarıldığından 266,500 TL. olarak belirtilen özkaynak 226.500 TL. olarak gözterilmesine, 18 ve 19 sıra nolu projeler için % 50 kısmının çeşitli fonlardan, yararlanılarak sağlanmasına, Sonuç olarak 2014 yılı Yatırım programında gösterilen toplam 23 proje bedelinin 7.741.500 TL. olduğu, 6.456.500 TL. özkaynaktan 1.285.000 TL. nin fonlardan sağlanacağı görülmüş olup 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 2014 yılı Yatırım Programı Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi: 04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1102 sayılı Sözleşmeli Personel hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli personelin 31.12.2013 yılı sonuna kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince her türlü ödemelerin toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere sunulan ekteki tabloya göre ücret ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. . Meclise arz ederiz.

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi:04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1103 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesi 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği ihtiyaç nedeni ile 9. Derecede ki GIH sınıfındaki boş kadronun TH sınıfına aktarılmasını gösteren değişiklik cetvelinin uygun olduğu ancak bu kadroya atanacak kişinin kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri mutlaka taşıması hususunda komisyonumuz görüş birliğine varmıştır. . Meclise arz eder

">

Komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu    
Rapor Tarihi: 04.07.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.06.2013 tarih ve 1339 sayılı Adalar Belediyesinin 2014 Yılı Yatırım Programı hakkındaki teklifi görüşüldü; Fen İşleri Müdürlüğünün 16, Plan ve Proje Müdürlüğünün 7 adet olmak üzere toplam 23 projenin olduğu, 1 sıra Nolu Büyükada Çınar Caddesindeki iki yapının (83 ada 9 parsel ve 40 ada 3 parsel) Kültür ve Sanat Merkezi olarak restorasyon uygulama tutarı olan, 400.00 TL’ nin % 80 oranında İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı, 17 sıra Nolu “Eski Eser Rolöve Restitüsyon projelerinin uygulanmalarında bedelin % 50 lik bölümünün İl Özel İdaresi fonundan sağlanacağı (200,000 TL), 21,22,23 sıra Nolu proje uygulama bedellerinin tamamının AB başvuru fonlarından sağlanacağı, 16 sıra nolu proje uygulama bedelinin özkaynaktan sağlanacağı belirttiği halde 2013 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Fonundan 40.000 TL. Belediyemize aktarıldığından 266,500 TL. olarak belirtilen özkaynak 226.500 TL. olarak gözterilmesine, 18 ve 19 sıra nolu projeler için % 50 kısmının çeşitli fonlardan, yararlanılarak sağlanmasına, Sonuç olarak 2014 yılı Yatırım programında gösterilen toplam 23 proje bedelinin 7.741.500 TL. olduğu, 6.456.500 TL. özkaynaktan 1.285.000 TL. nin fonlardan sağlanacağı görülmüş olup 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 2014 yılı Yatırım Programı Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi: 04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1102 sayılı Sözleşmeli Personel hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli personelin 31.12.2013 yılı sonuna kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince her türlü ödemelerin toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere sunulan ekteki tabloya göre ücret ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. . Meclise arz ederiz.

Komisyon: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi:04.07.2013    
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.07.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuzca havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 1103 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşüldü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesi 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereği ihtiyaç nedeni ile 9. Derecede ki GIH sınıfındaki boş kadronun TH sınıfına aktarılmasını gösteren değişiklik cetvelinin uygun olduğu ancak bu kadroya atanacak kişinin kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri mutlaka taşıması hususunda komisyonumuz görüş birliğine varmıştır. . Meclise arz eder

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim