0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2013 Yılı 3 Nisan 2013 Tarihinde Alınan Meclis Komisyon Kararları

Komisyon : İmar ve Hukuk Komisyonu
Rapor Tarihi:03.04.2013    
Komisyon Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 01.04.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğünün 08.03.2013 tarih ve 271 sayılı2013 Yılı Sera Bitkileri Satış Fiyatı hakkındaki teklifi görüşülerek, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f bendi gereğince birimlerce düzenlenen 2013 Yılı Mali döneminde uygulanacak serada satılacak bitki satış fiyat listesi incelenerek komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim