0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2013 Yılı 9 Mayıs 2013 Tarihinde Alınan Meclis Komisyon Kararları

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

 

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

 

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

">

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi: 09.05.2013
Rapor Görüşü: Adalar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 607 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği hakkındaki teklifi görüşüldü; İlçemizde konut bölgeleri ile iş ve eğlence yerlerinin iç içe olduğu dolayısıyla kapalı ve açık alanlarda yürütülen canlı müzik faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü kirliliğinin artması yaz aylarında dinlenmek için Adalara gelenlerin huzurunu, beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu ve gürültü kirliliğinin etkin önlemler almayı gerektirecek boyutlara vardığı görülmektedir. Bu nedenle 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi” Yönetmeliği’ ne ( Değişik R.G. 27917 sayılı) uygun olarak uygunluk raporu alan işyerlerinin sezonluk canlı müzik yapmaları için 01.06.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında Cuma – Cumartesi günleri 20.00 – 01.00 saatleri, diğer günler 20.00 – 24.00 saatleri arasında müzik yapmaları, 01.06.2013 ile 30.09.2013 tarihler arası dört aylık toplam ücretin 7.500 TL (yedi bin beş yüz TL) belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz ederiz.

Komisyon : Plan ve Bütçe Komisyonu
Rapor Tarihi:09.05.2013
Rapor Görüşü :    1 - 2012 Yılında 21.841.530,59TL Belediye geliri tahakkuk etmiş olup, 14.823.240,49TL tahsilat yapılmıştır. Gelirin % 67,86 oranında tahsilatı sağlanmıştır. 6.998.030,10TL yılına tahakkuk devir etmiştir. 2 - Bütçeyle verilen ödeneğin amacına uygun olarak kullanılıp yapılan harcamaların gerçek bir ihtiyaç karşılığı olduğu tespit edilmiştir. 3 - Yapılan harcamalar 5393 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan giderleri kapsamaktadır. 4- 2012 yılında tahmin edilen bütçe gideri 35.000.000,00TL. olup, 23.467.879,79TL harcama yapılmıştır. 11.532.120,21TL ödenek iptal edilmiştir. SONUÇ; 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı incelendiğinde; Belediyenin borçlanmasının en büyük sebepleri; a)    Eski eser yapının yoğunluğu ve bu binalardan emlak vergisi alınamaması, b)    Emekli ve tek konutu olan kişilerin emlak vergisinden muaf olması, c)    Yaz aylarında adaları ziyaret eden günübirlik yüzbinlerce insana yapılan hizmetin bütçe giderlerinin artışına neden olması. Bu nedenle gelir kaynaklarının yasal olarak arttırılması için ilgili bakanlıklarla yazışmalar yapılması, halihazır bütçede tasarrufa gidilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. Meclis’ e Arz Ederiz.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim