0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı

        13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı, 2019 yılı Ekim ayı toplantıları yapılacaktır.
        2019 yılı Ekim ayı toplantılarının 1. Birleşimi 07.10.2019 Pazartesi günü  saat 14:00’de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

 

        GÜNDEM

1-Yoklama, açılış,  geçen toplantı karar tutanağının okunması.
2-İşletme Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 8964 sayılı yazıları ile “Protokol İmzalama Yetkisi” hakkındaki teklifi.
3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.10.2019 tarih ve 9547 sayılı yazıları ile “ 2020-2022 Tahmini Bütçe ” hakkındaki teklifi.
4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.10.2019 tarih ve 9548 sayılı yazıları ile “ 2020 Yılı Ücret Tarifesi ” hakkındaki teklifi.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim