0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı

        13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Ocak ayı toplantıları yapılacaktır. 

        2020 yılı Ocak ayı toplantılarının 1. Birleşimi 06.01.2020 Pazartesi günü  saat 14:00’ de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.                                                        

        GÜNDEM

 • Yoklama, açılış,  geçen toplantı karar tutanağının okunması.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12199 sayılı yazıları ile “ Meclis Tatil Ayı” hakkındaki teklifi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12335 sayılı yazıları ile “ Denetim Komisyonu Üye seçimi” hakkındaki teklifi.
 • İşletme Müdürlüğünün 24.12.2019 tarih ve 12187 sayılı yazıları ile “ Taşınmazların Devri” hakkındaki teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12371 sayılı yazıları ile “ Huzur Hakkı” hakkındaki teklifi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 12374 sayılı yazıları ile “ Başkan Yardımcısı Ödeneği” hakkındaki teklifi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve 12446 sayılı yazıları ile  “Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kapatılması” hakkındaki teklifi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve 12441 sayılı yazıları ile  “ Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret” hakkındaki teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 11895 sayılı yazıları ile “ Sokak İsmi Düzeltilmesi” hakkındaki teklifi.

       

2020 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı

            13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Mart ayı toplantıları yapılacaktır. 

            2020 yılı Mart ayı toplantılarının 1. Birleşimi 02.03.2020 Pazartesi günü  saat 14:00’ de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

GÜNDEM

 • Yoklama, açılış,  geçen toplantı karar tutanağının okunması.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih ve 1837 sayılı yazıları ile “ Ücret Tarifesi” hakkındaki teklifi.

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim