0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

ADALAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ              

                 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 2. Toplantı yılı, 2020 yılı Temmuz ayı toplantıları yapılacaktır. 

                 2020 yılı Temmuz ayı toplantılarının 1. Birleşimi 06.07.2020 Pazartesi günü  saat 14:00’ de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

 

        GÜNDEM

  • Yoklama, açılış,  geçen toplantı karar tutanağının okunması.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 2904 sayılı yazıları ile “ Encümen Üye Seçimleri” hakkındaki teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 3019 sayılı yazıları ile “İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimleri” hakkındaki teklifi.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve 2824 sayılı yazıları ile “ Norm Kadro Çalışmaları” hakkındaki teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 1027 sayılı yazıları ile “Faaliyet Raporu” hakkındaki teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.04.2020 tarih ve 12335 sayılı yazıları ile “Denetim Raporunun Meclis Bilgisine sunulması”
  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 2995 sayılı yazıları ile “ 2019 Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki teklifi.
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve 4333 sayılı yazıları ile “ Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi.
  • İşletme Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 4808 sayılı yazıları ile “ Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2020 tarih ve 4776 sayılı yazıları ile  ” Borçlanma” hakkındaki teklifi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim