0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı

                 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Nisan ayı toplantıları yapılacaktır. 

                 2021 yılı Nisan ayı toplantılarının 1. Birleşimi 05.04.2021 Pazartesi günü  saat 11:00’ de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

        GÜNDEM

  • Yoklama, açılış,  geçen toplantı karar tutanağının okunması.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 2974 sayılı yazıları ile “Başkanlık Divan Seçimleri” hakkındaki teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 2977 sayılı yazıları ile “Encümen Üye Seçimleri” hakkındaki teklifi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 2979 sayılı yazıları ile “İhtisas Komisyonları Üye Seçimleri” hakkındaki teklifi.
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 30.03.2021 tarih ve 2250 sayılı yazıları ile “Evsel Kaynaklı İlçe Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin Protokol Yetkisi” hakkındaki teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2021 tarih ve 513 sayılı yazıları ile “Faaliyet Raporu” hakkındaki teklifi.
  • Denetim Komisyonu tarafından sunulan 2020 Yılı Denetim Raporu’nun Meclis Bilgisine sunulması.

 

 

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim