0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

        13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince “ her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Mayıs ayı toplantıları yapılacaktır. 2021 yılı Mayıs ayı toplantılarının 1. Birleşimi 17.05.2021 Pazartesi günü saat 11:00’ de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

.Yoklama, açılış, geçen toplantı karar tutanağının okunması.

· Yazı İşleri Müdürlüğünün 11.05.2021 tarih ve 4300 sayılı yazıları ile “ İhtisas Komisyonları Üye Seçimi” hakkındaki teklifi.

· Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.2021 tarih ve 3643 sayılı yazıları ile “ Jiletli Teller Hk.” hakkındaki teklifi.

· Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile " 2020 Yılı Kesin Hesap ” hakkındaki teklifi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim