0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

    13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince “her ayın ilk haftası” toplanacak olan Adalar Belediyesi Meclisinin, 8.Seçim dönemi 3. Toplantı yılı, 2021 yılı Temmuz ayı toplantıları yapılacaktır.
        2021 yılı Temmuz ayı toplantılarının 1. Birleşimi 05.07.2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Büyükada Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacağından belirtilen gün ve saatte katılımınızı rica ederim.

GÜNDEM

  • Yoklama, açılış, geçen toplantı karar tutanağının okunması.
  • Fen İşleri Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 5995  sayılı yazıları ile “İlçe Belediyelerine Yapılacak Yardımlar" hakkındaki teklifi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 6012 sayılı yazıları ile “Protokol Yetkisi Verilmesi” hakkındaki teklifi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 5841 sayılı yazıları ile "Ek Ödenek" hakkındaki teklifi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim