0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2006 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararı

Karar No : 1    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Boşalan Meclis 1. Başkan vekilliği görevine yapılan gizli oylama sunucu meclis üyesi Adnan DEMİR’in seçilmesi

Karar No : 2    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Daimi Encümen üyeliklerine yapılan gizli oylama sonucu Kamil İshak GÜVELİ ve Müslüm ŞAHİN’in seçişlmesi.

Karar No : 3    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu Kamil İshak GÜVELİ,Yiğit UZUNHASAN,Adnan DEMİR,Cengiz KARATAŞ ve Ali Fuat TOLGA nın seçilmesi.

Karar No : 4    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu; Bülent MISIRLIOĞLU, Yiğit UZUNHASAN, Ömer ÇOLAK, İzzet ÖZACAR ve Fatma TOPRAK ın seçilmesi.

Karar No : 5    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Hukuk komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu; Bülent MISIRLIOĞLU, Kamil İshak GÜVELİ, Ömer ÇOLAK, Cengiz KARATAŞ ve Ali Fuat TOLGA’nın seçilmesi

Karar No : 6    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Gençlik ve spor komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu; Ömer ÇOLAK, Cengiz KARATAŞ, Yiğit UZSUNHASAN, Adnan DEMİR ve Ali Fuat TOLGA nın seçilmesi.

Karar No : 7    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Trafik ve Ulaştırma Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu; Ömer ÇOLAK, Adnan DEMİR,İzzet ÖZACAR, Kamil İshak GÜVELİ ve Fatma TOPRAK’ınseçilmesi.

Karar No : 8    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Dünya Bankasından Kredi Alınmasını Araştırma Komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu; Yiğit UZUNHASAN, Cengiz KARATAŞ, Adnan DEMİR, Kamil İshak GÜVELİ ve Fatma TOPRAK ın seçilmesi.

Karar No : 9    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Denetim komisyonu kurulması ve üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucu Yiğit UZUNHASAN, Ömer ÇOLAK, Ali Fuat TOLGA, Fatma TOPRAK ve İzzet ÖZACAR’ın seçilmesi.

Karar No : 10    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Adalar Festivali konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

Karar No : 11    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Büyükada’da isimsiz olan sokağa “Maden çıkmazı” adının verilmesi.

Karar No : 12    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığından 1 milyon YTL mali yardım talep edilmesi.

Karar No : 13    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : 2006 yılı hafriyat taşıma ve izin belgesi ücretinin tespiti

Karar No : 14    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Belediye Meclisinin tatil olarak 2006 yılının Ağustos ayının belirlemesi

Karar No : 15    Karar Tarihi : 03.01.2006    
Kararın Konusu : Burgazada spor tesislerine “Ümit OĞUZOĞLU” adının verilmesi.

Karar No : 16    Karar Tarihi : 04.01.2006    
Kararın Konusu : Heybeliada, 22 ada, 2-3 parselle ilgili İmar planlarında değişiklik yapılması

Karar No : 17    Karar Tarihi : 04.01.2006    
Kararın Konusu : 2006 yılı İşyeri Açma ruhsatları harçlarının belirlenmesi

Karar No : 18    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Hukuk Komisyonunun boşalan üyeliğine boşalan üyeliğine İzzet ÖZACAR ın seçilmesi

Karar No : 19    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Dünya Bankasından Kredi Alınmasını Araştırma Komisyonunun boşalan üyeliğine İzzet ÖZACAR ın seçilmesi

Karar No : 20    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Burgazada semt Pazar yerinin yeni Pazar yeri belirleninceye kadar eski yerine kurulması

Karar No : 21    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin düzenlenmesi

Karar No : 22    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığından 500.000.YTL mali yardım talep edilmesi

Karar No : 23    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Meclis Başkan ve üyeleri huzur hakkının tespiti

Karar No : 24    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği

Karar No : 25    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Gelirler Müdürlüğü personeline fazla mesai ücreti verilmesi

Karar No : 26    Karar Tarihi : 07.02.2006    
Kararın Konusu : Zabıta ve özel güvenlik memurlarına fazla mesai ücreti verilmesi

Karar No : 27    Karar Tarihi : 07.03.2006    
Kararın Konusu : Özel güvenlik hizmeti alımı için Valilik Makamından izin alınması

Karar No : 28    Karar Tarihi : 07.03.2006    
Kararın Konusu : 2006 yılı İmar harç tarifesinin belirlenmesi hakkındaki Plan Bütçe ve Tarife Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor

Karar No : 29    Karar Tarihi : 07.03.2006    
Kararın Konusu : Memur sendika sözleşmesi hakkındaki Hukuk Komisyonun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi

Karar No : 30    Karar Tarihi : 07.03.2006    
Kararın Konusu : Yazı İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne yazıcı hibe edilmesi

Karar No : 31    Karar Tarihi : 07.03.2006    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesine Adalar ilçesine getirilen doğal gaz hizmeti için teşekkür edilmesi

Karar No : 32    Karar Tarihi : 04.04.2006    
Kararın Konusu : Özel güvenlik hizmeti alımı için güvenlik görevlilerinin görev tanımının yapılması ve sayısının belirlenmesi

Karar No : 33    Karar Tarihi : 04.04.2006    
Kararın Konusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Ağaç ve fidan ve şehir mobilyası olarak 300.000YTL lık yardım talep edilmesi

Karar No : 34    Karar Tarihi : 04.04.2006    
Kararın Konusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesinden asfalt ve beton elemanı Olarak 296.500YTL lık yardım talep edilmesi

Karar No : 35    Karar Tarihi : 04.04.2006    
Kararın Konusu : Çıkarma gemisi ücret tarifesinde düzeltme yapılması

Karar No : 36    Karar Tarihi : 05.04.2006    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2005 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

Karar No : 37    Karar Tarihi : 02.05.2006    
Kararın Konusu : Semt Pazar yönetmeliğinde değişiklik yapılması ve madde eklenmesi.

Karar No : 38    Karar Tarihi : 02.05.2006    
Kararın Konusu : Mezarlık alanları için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Karar No : 39    Karar Tarihi : 03.05.2006    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2005 yılı kesin hesabının görüşülmesi

Karar No : 40    Karar Tarihi : 03.05.2006    
Kararın Konusu : İmar ek ücret teklifinin tespiti

Karar No : 41    Karar Tarihi : 03.05.2006    
Kararın Konusu : İmar harç tarifesinin belirlenmesi

Karar No : 42    Karar Tarihi : 03.05.2006    
Kararın Konusu : Büyükada 79 ada, 26 parsel sayılı yerin dini tesis alanına alınması

Karar No : 43    Karar Tarihi : 05.06.2006    
Kararın Konusu : Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimi

Karar No : 44    Karar Tarihi : 05.06.2006    
Kararın Konusu : Büyükada 1 ada 1 parsel sayılı yerdeki kütüphanenin kullanımı konusunda protokol yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi

Karar No : 45    Karar Tarihi : 04.07.2006    
Kararın Konusu : Adalar belediye Başkanlığının 2007 yılı yatırımları

Karar No : 46    Karar Tarihi : 04.07.2006    
Kararın Konusu : 5366 sayılı yasa kapsamında hizmet alımı

Karar No : 47    Karar Tarihi : 04.07.2006    
Kararın Konusu : KUDEB’in kurulması

Karar No : 48    Karar Tarihi : 07.07.2006    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının norm kadrolarının belirlenmesi

Karar No : 49    Karar Tarihi : 04.09.2006    
Kararın Konusu : Adalar semt Pazar yönetmeliğinde değişiklik yapılması

Karar No : 50    Karar Tarihi : 04.09.2006    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediyesinden 1.000.000.YTL mali yardım talebi

Karar No : 51    Karar Tarihi : 05.09.2006    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2007 yılında uygulayacağı ücret tarifelerinin belirlenmesi.

Karar No : 52    Karar Tarihi : 05.09.2006    
Kararın Konusu : Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının ada dışına taşınması

Karar No : 53    Karar Tarihi : 06.10.2006    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2007-2009 yılı Bütçe taslağının görüşülmesi

Karar No : 54    Karar Tarihi : 06.10.2006    
Kararın Konusu : 2007 yılı ücret tarifesi film çekim ücret bölümüne ekleme yapılması

Karar No : 55    Karar Tarihi : 06.10.2006    
Kararın Konusu : Hesap İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Karar No : 56    Karar Tarihi : 06.10.2006    
Kararın Konusu : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği

Karar No : 57    Karar Tarihi : 06.10.2006    
Kararın Konusu : Norm fazlası kadrolar

Karar No : 58    Karar Tarihi : 06.11.2006    
Kararın Konusu : 2006 yılı çıkarma gemisi ücret tarifesinde değişiklik yapılması

Karar No : 59    Karar Tarihi : 04.12.2006    
Kararın Konusu : 2007 yılı için geçici işçi vizesinin yapılması

Karar No : 60    Karar Tarihi : 04.12.2006    
Kararın Konusu : Dolu kadro değişikliği (memur kadro ilerlemesi yapılması için)

Karar No : 61    Karar Tarihi : 04.12.2006    
Kararın Konusu : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Bilgi Edinme Kanunu gereği ücret tarife teklifi

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim