0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2005 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararı

Karar No : 1    Karar Tarihi : 03.01.2005    
Kararın Konusu : Büyükada 105 ada,1 parsel sayılı yerdeki taşınmaza ait 10 yıl süreli Protokolün akdi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Karar No : 5    Karar Tarihi : 07.01.2005    
Kararın Konusu : Fotokopi Ücreti

Karar No : 6    Karar Tarihi : 07.02.2005    
Kararın Konusu : Yükçü Bölüğü Yönetmeliğine madde eklenmesi

Karar No : 7    Karar Tarihi : 07.02.2005    
Kararın Konusu : Gelirler Müdürlüğü personeline fazla çalışma ücreti verilmesi.

Karar No : 8    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : Film çekim ücreti

Karar No : 2    Karar Tarihi : 03.01.2005    
Kararın Konusu : Meclis Başkan ve üyeleri huzur hakkı

Karar No : 3    Karar Tarihi : 03.01.2005    
Kararın Konusu : Başkan Yardımcısı ödeneği.

Karar No : 4    Karar Tarihi : 03.01.2005    
Kararın Konusu : Denetim Komisyonuna üye seçimi.

Karar No : 9    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : Gelirler Müdürlüğü harç teklifi.

Karar No : 10    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : Ruhsat harçları

Karar No : 11    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : İktisat Müdürlüğü ücret teklifi

Karar No : 12    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : İmar harçları.

Karar No : 13    Karar Tarihi : 10.02.2005    
Kararın Konusu : Meclisin tatil ayının Ağustos ayı olması.

Karar No : 14    Karar Tarihi : 07.03.2005    
Kararın Konusu : Dünya Bankasından belediye hizmetleri için kredi alınması hakkındaki Cengiz KARATAŞ’ın yazılı önergesine istinaden Araştırma Komisyonu kurulması.

Karar No : 15    Karar Tarihi : 07.03.2005    
Kararın Konusu : İşgaliye harcı,Eğlence vergisi ve işgal edilen alanlar hakkındaki A.Fuat TOLGA’nın yazılı önergesi.

Karar No : 16    Karar Tarihi : 07.03.2005    
Kararın Konusu : Adalarda Fayton,Fayton sürücüleri,At Ahırları,Atlar,Yük arabaları ile ilgili sorunların ve çözüm önerileri Komisyonu kurulması hakkındaki Adnan DEMİR ‘in yazılı önergesine istinaden komisyon kurulması ve Fatma TOPRAK,Ömer ÇOLAK,İzzet ÖZACAR ve Adnan DEMİR’in üye seçilmesi

Karar No : 17    Karar Tarihi : 11.03.2005    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının (1.5.2005-31.12.2004) tarihlerini içeren 2004 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

Karar No : 18    Karar Tarihi : 11.03.2005    
Kararın Konusu : Veteriner Müdürlüğü ücret tarifesi.

Karar No : 19    Karar Tarihi : 11.03.2005    
Kararın Konusu : Adalarda Fayton,fayton sürücüleri,at ahırları,atlar,yük arabaları işle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri komisyonu raporu.

Karar No : 20    Karar Tarihi : 11.03.2005    
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması.

Karar No : 21    Karar Tarihi : 11.03.2005    
Kararın Konusu : Veteriner Müdürlüğü bütçesinde münakale yapılması.

Karar No : 22    Karar Tarihi : 04.04.2005    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığından yatırımlar için 1.000.000 YTL maddi yardım istenmesi

Karar No : 23    Karar Tarihi : 04.04.2005    
Kararın Konusu : Adaların Ulaşım sorununun çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanlığından 540.800 YTL talep edilmesi.

Karar No : 24    Karar Tarihi : 08.04.2005    
Kararın Konusu : Aşı ve at tanıma sistemi ile ilgili ücret tarifesi.

Karar No : 25    Karar Tarihi : 08.04.2005    
Kararın Konusu : Ulaşım ve Trafik Müdürlüğü kurulması.

Karar No : 26    Karar Tarihi : 08.04.2005    
Kararın Konusu : 1/1000 ölçekli imar planları.

Karar No : 27    Karar Tarihi : 08.04.2005    
Kararın Konusu : Sağlık ve Ambulans hizmetleri için Sağlık Bakanlığından Yardım istenmesi.

Karar No : 28    Karar Tarihi : 08.04.2005    
Kararın Konusu : Adalarda fayton, fayton sürücüleri, at ahırları, atlar, yük Arabaları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri komisyon Raporu ekindeki yönetmeliklerde değişiklik yapılması. a) Fayton tescilleri Yönetmeliği b) Sürücü belgesinde aranacak şartlar c) Seyislik belgesi yönetmeliği.

Karar No : 29    Karar Tarihi : 02.05.2005    
Kararın Konusu : Fen İşleri Müd,Beton Alımı,şartlı yardım istenmesi

Karar No : 30    Karar Tarihi : 02.05.2005    
Kararın Konusu : Fen İşleri Müd.Asfalt alımı şartlı yardım istenmesi.

Karar No : 31    Karar Tarihi : 02.05.2005    
Kararın Konusu : Büyükada Tepeköy 188 ada,9-11-12-32 parseller.

Karar No : 32    Karar Tarihi : 02.05.2005    
Kararın Konusu : Çevre Koruma Müd.Fidan ve malzeme alımı,şartlı yardım.

Karar No : 33    Karar Tarihi : 02.05.2005    
Kararın Konusu : Personel Müd.Kadro iptal ve ihdası hk.

Karar No : 34    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2004 yılı kesin hesabı.

Karar No : 35    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Semt Pazar Yönetmeliği.

Karar No : 36    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Büyükada 223 ada,61 ve 63 numaralı parsellerin kentsel hizmet alanına alınarak İSKİ hizmet alanı olarak ayrılması

Karar No : 37    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Fayton plaka ücretleri.

Karar No : 38    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Atlara takılacak mikroçip ücreti.

Karar No : 39    Karar Tarihi : 05.05.2005    
Kararın Konusu : Pazar tahtası ücreti.

Karar No : 40    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Belediye Meclisi Divan katiplikleri seçimi

Karar No : 41    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Belediye Meclisi 1. başkan vekili seçimi.

Karar No : 42    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Belediye Meclisi 2. başkan vekili seçimi.

Karar No : 43    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Encümen üyeleri seçimi.

Karar No : 44    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu kurulması ve üye seçimi.

Karar No : 45    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üye seçimi.

Karar No : 46    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Hukuk Komisyonu kurulması ve üye seçimi.

Karar No : 47    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Gençlik ve Spor komisyonu kurulması ve üye seçimi.

Karar No : 48    Karar Tarihi : 06.06.2005    
Kararın Konusu : Ulaştırma Komisyonu kurulması ve üye seçimi.

Karar No : 49    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : Adalar Belediyesinin 2006 yılı yatırımlarının görüşülmesi.

Karar No : 50    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : Pazar tezgah sayısının işin nevine göre belirlenmesi.

Karar No : 51    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : Pazar tezgah ücretlerinin belirlenmesi.

Karar No : 52    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : 2005 yılı Pazar tezgahı belge verilme süresinin uzatılması.

Karar No : 53    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : Yükçü Bölüğüne kahya seçimi için yönetmelikte madde değişikliği yapılması.

Karar No : 54    Karar Tarihi : 10.06.2005    
Kararın Konusu : Araç kira ücretlerinin belirlenmesi.

Karar No : 55    Karar Tarihi : 04.07.2005    
Kararın Konusu : Başkan Yardımcısı ödeneğinin tespiti

Karar No : 56    Karar Tarihi : 04.07.2005    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediyesinden fidan ve malzeme alımı için ilave yardım talebi.

Karar No : 57    Karar Tarihi : 04.07.2005    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediyesinden beton elemanı alımı için şartlı ilave yardım talebi.

Karar No : 58    Karar Tarihi : 04.07.2005    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediyesinden asfalt alımı için şartlı ilave yardım talebi.

Karar No : 59    Karar Tarihi : 08.07.2005    
Kararın Konusu : Fayton sürücüleri sağlık muayene kartları ücreti.

Karar No : 60    Karar Tarihi : 08.07.2005    
Kararın Konusu : Ada dışına moloz çıkarılması ücret tarifesi.

Karar No : 61    Karar Tarihi : 08.07.2005    
Kararın Konusu : Semt pazarları yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

Karar No : 62    Karar Tarihi : 08.07.2005    
Kararın Konusu : Fayton sürücüleri ve fayton arabaları yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

Karar No : 63    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunu gereği belediye encümen üyesi seçimi.

Karar No : 64    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : Belediye borçları için yapılacak takas, mahsup ve kesinti için Adalar Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Karar No : 65    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği.

Karar No : 66    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığından mali yardım talebi

Karar No : 67    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : Ada dışına moloz çıkarılması için yer tespiti yapılması.

Karar No : 68    Karar Tarihi : 05.09.2005    
Kararın Konusu : Şehit Nadir Çıkarma gemisi için Büyükşehir Belediyesinden Maddi yardım talebi.

Karar No : 69    Karar Tarihi : 03.10.2005    
Kararın Konusu : Zabıta fazla mesai ücreti

Karar No : 70    Karar Tarihi : 03.10.2005    
Kararın Konusu : Araç için alınacak kredi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi

Karar No : 71    Karar Tarihi : 03.10.2005    
Kararın Konusu : Araç alımı (Midibüs)

Karar No : 72    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : Çevre Koruma Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 73    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 74    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : Gelirler Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 75    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : Birim fiyat listeleri

Karar No : 76    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : İktisat İşleri Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 77    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : İmar ve Planlama Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 78    Karar Tarihi : 07.10.2005    
Kararın Konusu : Veteriner Müdürlüğü 2006 yılı ücret tarifesi

Karar No : 79    Karar Tarihi : 01.11.2005    
Kararın Konusu : Zabıta Müdürlüğü hizmetleri birifingi

Karar No : 80    Karar Tarihi : 01.11.2005    
Kararın Konusu : Adalardaki araç sayıları

Karar No : 81    Karar Tarihi : 01.11.2005    
Kararın Konusu : Doğalgaz bağlantısı

Karar No : 82    Karar Tarihi : 07.11.2005    
Kararın Konusu : Adalar ilçesine doğal gaz bağlantısı (tashih karar)

Karar No : 83    Karar Tarihi : 07.11.2005    
Kararın Konusu : Atıksu ve yağmur suyu kanal fiyati

Karar No : 84    Karar Tarihi : 07.11.2005    
Kararın Konusu : Moloz ücret tarifesi

Karar No : 85    Karar Tarihi : 07.11.2005    
Kararın Konusu : Zabıta hizmetleri için ödenek ayrılması

Karar No : 86    Karar Tarihi : 07.11.2005    
Kararın Konusu : Hafriyat depolama alanları

Karar No : 87    Karar Tarihi : 08.11.2005    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2006 yılı bütçenin görüşülmesi.

Karar No : 88    Karar Tarihi : 09.11.2005    
Kararın Konusu : AB Fonlarından yararlanma.

Karar No : 89    Karar Tarihi : 05.12.2005    
Kararın Konusu : Geçici işçi vizesi

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim