0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2015 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararı

Karar No :    1    

Karar Tarihi :  05.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2 . toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 05.01.2015 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.12.2014 tarih ve 2963 sayılı Meclis tatil ayı hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No :  2    

Karar Tarihi :  05.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 05.01.2015 tarihli 1. Birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden oluşacak Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşmasına, yapılan gizli oylama sonucu mevcut 11 oydan; Ramazan DOKUZKARDEŞ 10 oy, İsmail GÜL 11 oy ve Hüseyin ŞAHİN 11 oy alarak Denetim komisyonu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

Karar No :   3    

Karar Tarihi :  05.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2 . toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 05.01.2015 tarihli 1. Birleşiminde Zabıta Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 3036 sayılı Akülü Araçların Tescil İşlemleri hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne düzeltilerek oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No :   4    

Karar Tarihi :  09.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 09.01.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.01.2014 tarih ve 01 sayılı Başkan Yardımcısı Ödeneği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   5    

Karar Tarihi :  09.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 09.01.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.01.2014 tarih ve 02 sayılı Huzur Hakkı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   6    

Karar Tarihi :  09.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 09.01.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.01.2014 tarih ve 03 sayılı Ödenek Aktarılması hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   7    

Karar Tarihi :  09.01.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 09.01.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 05.01.2014 tarih ve 01 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   8    

Karar Tarihi :  09.01.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ocak ayı toplantılarının 09.01.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 05.01.2014 tarih ve 02 Bisiklet Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   9    

Karar Tarihi :  02.02.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2 . toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 02.02.2015 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.01.2015 tarih ve 224 sayılı C6 Norm Kadro hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No :   10    

Karar Tarihi :  02.02.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2 . toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 02.02.2015 tarihli 1. Birleşiminde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 30 sayılı Cem Evlerinin İbadethane Olarak Kabul Edilmesi hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No :   11    

Karar Tarihi :  06.02.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 06.02.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 02.02.2015 tarih ve 03 sayılı Bisiklet Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   12    

Karar Tarihi :  06.02.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 06.02.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.02.2015 tarih ve 04 sayılı Ücret Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   13    

Karar Tarihi :  06.02.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 06.02.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 02.02.2015 tarih ve 04 sayılı Disiplin Amirleri Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   14    

Karar Tarihi :  06.02.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 06.02.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.02.2015 tarih ve 05 sayılı Ödenek Aktarılması hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   15    

Karar Tarihi :  06.02.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Şubat ayı toplantılarının 06.02.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 02.02.2015 tarih ve 06 sayılı İş Bitirme Belgeleri ve Fotokopi Çekim Ücreti    hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   16    

Karar Tarihi :  02.03.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2 . toplantı yılı, 2015 yılı Mart ayı toplantılarının 02.03.2015 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.02.2015 tarih ve 394 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hakkındaki teklifi görüşülerek teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No :   17    

Karar Tarihi :  06.03.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Mart ayı toplantılarının 06.03.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 06.03.2015 tarih ve 07 sayılı Ödenek Aktarma    hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   18    

Karar Tarihi :  06.04.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 06.04.2014 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 683 sayılı yazısına istinaden 1 yıl süre ile seçilecek olan Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 8 oy ve İsmail GÜL 8 oy alarak Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No :   19    

Karar Tarihi :  06.04.2015
    
Kararın Konusu :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 06.04.2015 tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Hüseyin ÇÜLBAN, A.Kevork HİLKAT ve Sencer DEMİREL ‘ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   20    

Karar Tarihi :  06.04.2015    

Kararın Konusu :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 06.04.2015 tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan Hukuk Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Kemal KİL, Kazım ŞAKAR ve Mürvet ÇİDAM ‘ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   21    

Karar Tarihi :  06.04.2015    

Kararın Konusu :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 06.04.2015 tarihli 1. birleşiminde 3 üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına ve üyelikleri için yapılan müzakere ve açık oylama sonucu; Ramazan DOKUZKARDEŞ, A.Kevork HİLKAT ve Sencer DEMİREL ‘ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   22    

Karar Tarihi :  10.04.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.04.2015 tarih ve 08 sayılı 2015 Yılı Sera Bitkileri Satış Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   23    

Karar Tarihi :  10.04.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 10.04.2015 tarih ve 05 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   24    

Karar Tarihi :  10.04.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun hazırladığı 10.04.2015 tarih ve 06 sayılı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile yapılacak olan protokol hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   25    

Karar Tarihi :  10.04.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. Birleşiminde, İmar ve Çevre Komisyonun hazırladığı 10.04.2015 tarih ve 01 sayılı Heybeliada 13 pafta 63 ada 1 ve 2 parsel önü hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   26    

Karar Tarihi :  10.04.2015
    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı 10.04.2015 tarih ve 09 sayılı Belediye Başkanına Borçlanma Yetkisi Verilmesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   27    

Karar Tarihi :  10.04.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Nisan ayı toplantılarının 10.04.2015 tarihli 2. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.04.2015 tarih ve 340 sayılı yazısı ekinde yer alan Adalar Belediyesinin 2014 yılına ait İdare Faaliyet Raporu görüşülerek yapılan müzakere ve ad okunmak sureti ile yapılan açık oylama sonucu; mevcut 12 üyeden 5 kabul 40020 ret oyu alarak Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.

Karar No :   28    04.05.2015    

Karar Tarihi :  04.05.2015

Kararın Konusu :  Belediyemizde halen görev yapmakta olan 7 Koruma Güvenlik Memuru, 5 Zabıta Komiseri, 3 Zabıta Memuru, 1 tekniker ve 1 Peysaj Mimarı olmak üzere toplam 17 adet Memurumuzun öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve 2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile değiştirilen kadro kütüklerine istinaden yıllık terfilerinin yapılabilmesi için hazırlanan dolu kadro değişiklik cetveli ilişikte sunulmuştur. İncelenerek gerekli kararın alınması için evrakımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınızı arz ederim.

Karar No :   29    

Karar Tarihi :  04.05.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Mayıs ayı toplantılarının 04.05.2015 tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 29.04.2015 tarih ve 343 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   30    

Karar Tarihi :  08.05.2015

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Mayıs ayı toplantılarının 08.05.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.04.2015 tarih ve 10 sayılı Plaka Ücretleri hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   31    

Karar Tarihi :  08.05.2015    
Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Mayıs ayı toplantılarının 08.05.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.04.2015 tarih ve 11 sayılı 2014 Yılı Kesin Hesabı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   32    

Karar Tarihi :  08.05.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Mayıs ayı toplantılarının 08.05.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 08.04.2015 tarih ve 12 sayılı Bisiklet Plaka Ücretleri hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   33    

Karar Tarihi :  01.06.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Haziran ayı toplantılarının 01.06.2015 tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 25.05.2015 tarih ve 459 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   34    

Karar Tarihi :  01.06.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Haziran ayı toplantılarının 01.06.2015 tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 477 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   35    

Karar Tarihi :  05.06.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Haziran ayı toplantılarının 05.06.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 05.06.2015 tarih ve 07sayılı Bisiklet Yönetmeliği hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   36    

Karar Tarihi :  01.06.2015

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Haziran ayı toplantılarının 01.06.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 01.06.2015 tarih ve 13 sayılı Katı Atıkların Ücretlerinin Ödenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   37    

Karar Tarihi :  06.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 06.07.2015 tarihli 1. Birleşiminde Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 1565 sayılı yazısına istinaden seçilecek olan Belediye Daimi Encümen Üyeliği seçimi yapılan gizli oylama sonucunda mevcut 12 oydan asil üye seçimine , Mürvet ÇİDAM 7 oy ve İsmail GÜL 7 oy alarak Belediye Daimi Encümen üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No :   38    Karar Tarihi :  06.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 06.07.2015 tarihli 1. birleşiminde Fen İşleri Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 728 sayılı İlçe Belediyelere Yapılacak Yardım hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   39    Karar Tarihi :  06.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 06.07.2015 tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 589 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   40    Karar Tarihi :  06.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 06.07.2015 tarihli 1. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2015 tarih ve 607 sayılı Banka Hesaplarının Haczedilememesi hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   41    Karar Tarihi :  10.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 10.07.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.07.2015 tarih ve 14 sayılı Bütçe Aktarımı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   42    Karar Tarihi :  10.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 10.07.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.07.2015 tarih ve 15 sayılı 2016 Yılı Yatırım Planı ve Programı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Karar No :   43    Karar Tarihi :  10.07.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Temmuz ayı toplantılarının 10.07.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 10.07.2015 tarih ve 16 sayılı Seyyar Esnaf Belge Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Karar No :   44    Karar Tarihi :  07.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 07.09.2015 tarihli 1. birleşiminde, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.09.2015 tarih ve 842 sayılı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi gereği Hizmet Alımı hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   45    Karar Tarihi :  11.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 11.09.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.09.2015 tarih ve 17 sayılı Adalarımızda Engelli Yurttaşlarımızın Pazar Belge Ücreti, Seyyar Belge Ücreti ve Akülü Elektrik Şarjlı Araç Plaka Ücretlerinde indirim yapılması, Ayrıca Adalarımızda ikamet eden gazi olan ve şehit düşen yurttaşlarımızın 1. Derecede yakınlarına Plaka Ücretleri, Pazar ve Seyyar Belge Ücretlerinde indirim yapılması hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   46    Karar Tarihi :  11.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 11.09.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.09.2015 tarih ve 18 sayılı Katı Atıkların Toplanması ve Bertarafı Ücret Tarifesi için 2015/36 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen 1. Taksit son ödeme tarihinin 2. Taksitle birleştirilerek 31.12.2015 olarak belirlenmesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   47    Karar Tarihi :  11.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 11.09.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.09.2015 tarih ve 19 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (f) bendi gereğince uygulanacak olan ücret tarifeleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan alt ve üst sınırları belirlenen vergi, resim ve harçlar hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   48    Karar Tarihi :  11.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 11.09.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.09.2015 tarih ve 20 sayılı Heybeliada işgal m² birim fiyatı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   49    Karar Tarihi :  11.09.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Eylül ayı toplantılarının 11.09.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.09.2015 tarih ve 21 sayılı Katı Atık Ücret Tarifesindeki Eksiklikler hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   50    

Karar Tarihi :  05.10.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ekim ayı toplantılarının 05.10.2015 tarihli 1. birleşiminde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2015 tarih ve 278 sayılı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (c) bendine göre Belediyemiz ile TMMOB’ye bağlı Meslek Odaları arasında Protokol imzalanması hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   51    

Karar Tarihi :  09.10.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. Toplantı Yılı, 2015 yılı Ekim ayı toplantılarının 09.10.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Adalar Belediyesinin 2016–2018 Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki 09.10.2015 tarih ve 22 sayılı raporu görüşülerek; 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi okundu ve madde madde oylandı, 2016 Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel kodlamanın 1’nci düzeyi, 2016 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Kodlamanın 1. Düzeyi, 3’er aylık dönemler itibari ile 2016 Yılı Harcama Programı ile 2016 Yılı Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve toplamlar üzerinden oylandı ad okunmak sureti ile yapılan oylama sonucu; mevcut 12 üyeden 8 kabul 4 red oy alarak, Adalar Belediyesinin 2016–2018 yılı bütçesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   52    
Karar Tarihi :  09.10.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Ekim ayı toplantılarının 09.10.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 09.10.2015 tarih ve 23 sayılı Bütçe Aktarımı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   53    

Karar Tarihi :  02.11.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Kasım ayı toplantılarının 02.11.2015 tarihli 1. birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 1170 sayılı Kadro Değişikliği hakkındaki teklifi görüşülerek, teklif-karar olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No :   54    

Karar Tarihi :  06.11.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Kasım ayı toplantılarının 06.11.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.11.2015 tarih ve 24 sayılı ‘’Deniz Lisesi Komutanlığı Kapalı Spor Salonu’nun Yıkılarak Yeniden Yapımı’’ işinde kullanılacak araçların adaya geçişi ile ilgili Ücret İndirimi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde; raporun kabulüne, mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   55    

Karar Tarihi :  06.11.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Kasım ayı toplantılarının 06.11.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Hukuk Komisyonunun 06.11.2015 tarih ve 8 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde, Yeniden Düzenleme Yapılması hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde, raporun kabulüne mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   56    

Karar Tarihi :  16.11.2015    

Kararın Konusu :  Adalar Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, 16.11.2015 tarihli 2015 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısında İşletme Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih ve 857 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait Heybeliada, Şehit Nadir Güneş, Hızır Reis ve Horoz Reis gemilerinin yıllık bakım- onarımının yapılması, akaryakıt ve yağ temininin sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması Konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklifi, teklif-karar olarak meclis üyelerinin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No :   57    

Karar Tarihi :  16.11.2015
    
Kararın Konusu :  Adalar Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 16.11.2015 tarihli 2015 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih ve 1436 sayılı yazılarıyla; İller Bankasının 05.11.2015 tarih ve 26668 sayılı yazısı Belediyemize iletilen 1/1000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında tespit edilen maddi hatalar ve uygun bulunmayan hususlar İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun 16.11.2015 tarih ve 2 sayılı raporu doğrultusunda; 1-İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin Konut + Ticaret alanları ile alakalı 5.6. maddesinin son bendinde ki “…. bodrum kat yapılamaz.” notu tarafımızdan maddi hata olarak değerlendirilmiş olup, kaldırılması gerekmektedir. 2-İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerinin “Taban Alanı (TAKS) / Toplam İnşaat Alanı (KAKS/Emsal)” ile alakalı 6.2.2 ve 6.3.2 maddelerinde ki “Parsel büyüklüğü 2000 m² üzerinde olan parsellerde; Emsal: 0.10’u geçemez.” Notunun tarafımızdan yine maddi hata olarak değerlendirilmiş ve bu notun “Parsel büyüklüğü 2000 m² üzerinde olan parsellerde; TAKS: 0.10’u geçemez.”şeklinde olması gerekmektedir. 3-İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin “Tescilli Yapı Parsellerinde Başvuru ve Uygulama” ile alakalı 5.1.1. maddesinin 4. Bendinde “Tescilli yapıların bulunduğu parsellerde ilave yapı yapılamaz.” denilmekte olup, Adalar genelinde Koruma Kurulu onayı ile yapılmış çok sayıda örneğinin olması nedeniyle, bu notun kaldırılması ya da “Tescilli yapıların bulunduğu yapı parsellerinde ilave yapı talepleri Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilecektir.” Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 4- İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin “İfraz ve Tevhit” konusu ile alakalı 5.18. maddesinde “Yeni bir imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhit yapılamaz.” Denilmekte ve ayrıca 2. Bendinde “Koruma kararlarının yaşama geçirilmesini kolaylaştıracak nitelikte, belediye önerisi, müellif görüşü, KUDEB’in görüşü ve Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile ifraz ve tevhit yapılabilir.” denilmekte olup, bu notun “Yeni bir imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhit yapılamaz. Ancak; …” “Koruma Kararlarının yaşama geçirilmesini kolaylaştıracak nitelikte ve ayrıca 100 m² ’nin altındaki parsellerde olmak üzere belediye önerisi ve Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile tevhit yapılabilir.” Şeklinde değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 5-Tasarı plan paftalarında Konut + Ticaret Alanlarında TAKS değerlerinin maks: 0.60 ile sınırlandırıldığı görülmüş olup, bu durumun bu alanlarda çok küçük parseller bulunması ve bu durumun uygulamada sıkıntı yaratacağından dolayı bir önceki tasarı plandaki TAKS değerlerinin kullanılması gerekmektedir. 6-30 ada, 15 parselde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Tasarı plan paftalarında belirtilen yapılanma şartlarının yetersiz olması nedeniyle Kamu yararı gözetilerek yapılaşmanın parsel tamamında (TAKS: 1) ve Hmaks: 3 kat olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 7-İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin Yollar ile ilgili 5.13.1 maddesinden “Yeni yapılacak yol döşemesinde 8x10x10 granit küp taş kullanılacaktır.” İle devamındaki “3x30x30 ebatlarında granit taş döşeme yapılacaktır. ”İfadelerinin kaldırılarak maddenin “Yeni yapılacak yollarda mevcut ağaçlar korunacaktır. Sokaklarda tretuar yapılamaz. Ancak yol döşemesinin devamı olarak, mevcut ağaçlara zarar verilmeden, yayaların yürüyüş alanlarını görsel olarak ayıracaktır. Yol eğimleri yerinde belediyesince tespit edilecektir. Belediyesince hazırlanacak veya hazırlatılacak yol uygulama projelerine göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. 8-    İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin Bina Giriş Kapıları ile alakalı 6.8. maddesinin 1. Bendinde “Yapı giriş kapıları masif ahşap veya ahşap kaplama yapılabilir. Metal veya PVC kapı kullanılamaz.” denilmekte olup, “… Metal…” ifadesinin ikinci cümleden çıkarılarak, ilk cümleye ilave edilmek suretiyle “Yapı giriş kapıları masif ahşap, metal veya ahşap kaplama yapılabilir. PVC kullanılamaz.” şeklinde değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 9-    İstanbul – Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Kentsel Sit Alanları Plan Uygulama Hükümlerinin Pencereler ile alakalı 6.12. maddesinin 1. Bendinde “Doğramalar ahşap olacaktır. Ahşap malzeme boyanamaz. Sadece renksiz koruyucu sürülerek koruma sağlanacaktır. Alüminyum veya PVC pencere doğraması kullanılamaz.” denilmekte olup, bu maddenin metinden çıkarılması gerekmektedir. Şeklinde yukarıdaki belirtilen 9 (dokuz) madde halinde sıralanmış olup, yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Karar No :   58    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 25 sayılı Ödenek Aktarımı hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   59    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 26 sayılı 2015 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   60    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 27 sayılı 2016 Yılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   61    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 03 sayılı Adalar (İstanbul) İmar Planları (Kentsel Sit Alanları) hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   62    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 04 sayılı Adalar (İstanbul) İmar Planları (Doğal Sit Alanları) hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   63    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, İmar Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 05 sayılı Adalar (İstanbul) İmar Planları (Dolgu Alanları) hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   64    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 28 sayılı Katı Atıkların Toplanması ve Bertaraf Ücret Tarifesi Ödeme Tarihleri hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No :   65    

Karar Tarihi :  11.12.2015    

Kararın Konusu :  Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı, 2015 yılı Aralık ayı toplantılarının 11.12.2015 tarihli 2. Birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 11.12.2015 tarih ve 29 sayılı 2016 Yılı Maktu Çalışma Ücreti hakkındaki raporu görüşülerek, yapılan müzakere neticesinde raporun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim