0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

2008 Yılı 1 Ocak - 31 Aralık Tarihleri Arasında Alınan Meclis Kararı

Karar No : 1    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun33. maddesi gereği Daimi Encümen üyelerinin seçimi

Karar No : 2    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 24. maddesi gereği Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 3    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 24. maddesi gereği İmar Çevra ve Sağlık Komisyonun kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 4    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 24. maddesi gereği Hukuk Komisyonun kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 5    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 24. maddesi gereği Gençlik ve Spor Komisyonun kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 6    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 24. maddesi gereği Trafik ve Ulaştırma Komisyonun kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 7    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonun kurulması üyelerinin seçimi

Karar No : 8    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Meclis tatil ayının belirlenmesi

Karar No : 9    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : İçkili yer bölgesi

Karar No : 10    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Ruhsat Harçları

Karar No : 11    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Büyükşehir Belediyesinden maddi yardım talebi

Karar No : 11    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Fazla çalışma ücreti

Karar No : 13    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Meclis üyesi Başkan yardımcısı ödeneği

Karar No : 14    Karar Tarihi :07.01.2008    
Kararın Konusu : Meclis üyesi 2008 yılı huzur hakkı

Karar No : 15    Karar Tarihi :11.01.2008    
Kararın Konusu : Atlara uygulanacak micro chip ücreti

Karar No : 16    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : Çıkarma gemisi ücret tarifesi.

Karar No : 17    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : Çıkarma gemisi protokol ücreti.

Karar No : 18    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : İlçemiz ile isveçin nacka kenti arasındaki antlaşmanın uzatılması.

Karar No : 19    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : Geçici işçilerin daimi kadroya alınması.

Karar No : 20    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : Sicil Amirleri Yönetmeliği.

Karar No : 21    Karar Tarihi :04.02.2008    
Kararın Konusu : Disiplin Amirleri Yönetmeliği.

Karar No : 22    Karar Tarihi :03.03.2008    
Kararın Konusu : Kamu Hizmet Binası proje yapımı için kültür katkı payı alınması

Karar No : 23    Karar Tarihi :03.03.2008    
Kararın Konusu : Kaymakamlık Binası proje yapımı için kültür katkı payı alınması

Karar No : 24    Karar Tarihi :03.03.2008    
Kararın Konusu : İBB'den şartlı bağış talep edilmesi.

Karar No : 25    Karar Tarihi :03.03.2008    
Kararın Konusu : Demirbaş silahın hibe edilmesi.

Karar No : 26    Karar Tarihi :07.04.2008    
Kararın Konusu : İmar Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması

Karar No : 27    Karar Tarihi :07.04.2008    
Kararın Konusu : Boş kadro İptali ve Dolu Kadro Değişikliği

Karar No : 28    Karar Tarihi :10.04.2008    
Kararın Konusu : 5393 sayılı Belediye Kanun 56. maddesi gereği Adalar Belediye Başkanlığının (01.01.2007-31.12.2007 tarihlerini içeren) 2007 yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Karar No : 29    Karar Tarihi :05.05.2008    
Kararın Konusu : bİSİKLET YÖNETMELİĞİ

Karar No : 30    Karar Tarihi :08.05.2008    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığı 2007 yılı Kesin Hesabı

Karar No : 46    Karar Tarihi :01.12.2008    
Kararın Konusu : Kredi alınması için Ba,elediye Başkanına yetki verilmesi

Karar No : 47    Karar Tarihi :01.12.2008    
Kararın Konusu : İBB'den mali yardım talebi

Karar No : 31    Karar Tarihi :02.06.2008    
Kararın Konusu : Heybeliada 50 ada,2 parseldeki binanın yapımı için kültür katkı payı alınması

Karar No : 32    Karar Tarihi :02.06.2008    
Kararın Konusu : Büyükada 5 pafta,28 ada,15 parselin proje yapımı için kültür katkı payı alınması

Karar No : 33    Karar Tarihi :02.06.2008    
Kararın Konusu : Büyükada 6 pafta,25 ada,12 parselin proje yapımı için kültür katkı payı alınması

Karar No : 34    Karar Tarihi :07.07.2008    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2009 yılı yatırım programı

Karar No : 35    Karar Tarihi :07.07.2008    
Kararın Konusu : Heybeliada 5 pafta,22 ada,10 parselin kamu hizmetine ayrılması

Karar No : 36    Karar Tarihi : 01.09.2008    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2009 yılında uygulayacağı ücret tarifesi

Karar No : 37    Karar Tarihi :01.09.2008    
Kararın Konusu : Büyükada Yaver Sokak isminin " Mahmut Nedim DORAL" olarak değiştirilmesi

Karar No : 38    Karar Tarihi :01.09.2008    
Kararın Konusu : İBB'den mali yardım talebi

Karar No : 39    Karar Tarihi :01.09.2008    
Kararın Konusu : Yurt içi bankalarından İller Bankasından alınacak teminat mektubu kapsamında borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi

Karar No : 40    Karar Tarihi :06.10.2008    
Kararın Konusu : Büyükada 25 pafta,105 ada,1 parsel sayılı yer.

Karar No : 41    Karar Tarihi :06.10.2008    
Kararın Konusu : Semt pazar yerleri

Karar No : 42    Karar Tarihi :10.10.2008    
Kararın Konusu : 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama imar planlarının yapımı

Karar No : 43    Karar Tarihi :10.10.2008    
Kararın Konusu : Adalar Belediye Başkanlığının 2009-2011 bütçesi

Karar No : 44    Karar Tarihi :03.11.2008    
Kararın Konusu : Boş kadro değişikliği

Karar No : 45    Karar Tarihi :03.11.2008    
Kararın Konusu : Harcama kalemlerinden aktarma yapılması

Karar No : 46    Karar Tarihi :01.12.2008    
Kararın Konusu : İller Bankasından Kredi Alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

Karar No : 47    Karar Tarihi :01.12.2008    
Kararın Konusu : İBB'den mali yardım talebi.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim