0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / / /

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI


1.) Belediye Meclisi ve Encümeninde görüşülmesi talebiyle gelen evrakları kayıt etmek, Meclis ve Encümen gündemine almak.

2.) Meclis gündemlerinin parti gruplarına(Meclis üyelerine) dağıtımını sağlamak.

3.) Meclisten çıkan kararların ilgili yasa hükümlerine dayanarak yazılmasını sağlamak ve ilgili bölümlere göndermek. Kararları yasa gereği bir sonraki toplantıda meclis üyelerine dağıtmak.

4.) Mecliste komisyonlara havale edilen evrakların, komisyonda incelendikten sonra tekrar bir sonraki gündeme girmesini sağlamak.

5.) Encümen kararlarının yazılmasını sağlamak, gereğinin yapılması ve bilgi için ilgili bölümlere göndermek.

6.) Başkanlık dışına gönderilecek evrakların kayıt edilip ilgili yerlere havalesi ve gönderilmesini sağlamak.

7.) Belediye Başkanlığı adına gönderilen evrakların ve dilekçelerin kaydının alınarak ilgili bölümlere gönderilmesini sağlamak.

8.) Belediye Başkanlığı adına gönderilecek evrakların posta işlemlerini yapmak.

9.) Asker ailesi müracaat işlemlerini yapmak.

10.) Adalardaki işyerlerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda İşyeri Açma Ruhsatı ve Hafta Tatil Ruhsat işlemlerini yapmak.

11.) Evlendirme işlemlerini yapmak.

12.) Sivil Savunma Amirliğince belediye bünyesindeki hizmetini gerçekleştirecek.

13.) Birim arşiv hizmetini gerçekleştirmek.

 

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim