0216 382 3 382
Türkçe İngilizce
/ / /

TEMİZ HAVA SOLUMAK ELİMİZDE

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ

TEMİZ HAVA SOLUMAK ELİMİZDE

Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide  ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan  is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve denetleme ile ilgili işlemler 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan  Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Genelgesi  (2006/19) ile İlçemizde Satışa Sunulan Katı Yakıtların Denetimi ve İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi” Belediyemize devredilmiştir.

 

ISINMA AMACIYLA KULLANILABİLİR OLAN YAKITLAR:

13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği’nde “Kullanılabilir Yakıtlar” olarak kömürün yer aldığı görülmektedir. Yönetmelik kapsamında; KÖMÜR, YASAL OLARAK KULLANILABİLİR BİR YAKIT OLMAKLA BİRLİKTE, YÖNETMELİK GEREĞİ SAĞLAMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ VE SINIR DEĞERLERİ BULUNMAKTADIR.

ISINMA AMACIYLA KULLANILABİLİR OLAN YAKITLAR:

(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği Madde 5)

 1. Kömür (İthal Taş ve Linyit Kömürü, Yerli Kömürler, Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü)
 2. Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları
 3. Sıvı Yakıtlar
 4. Gaz Yakıtlar

*ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK YAKIT ALIRKEN İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARINA UYGUN KALİTELİ KÖMÜRLER TERCİH EDİLMELİDİR.

 

**ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE AZALTMAK ELİMİZDE! DAHA YAŞANABİLİR ADALAR İÇİN TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ve KALİTELİ YAKITLAR KULLANMALIYIZ.

**KALİTELİ KÖMÜR:

 • KÜKÜRT VE KÜL ORANI DÜŞÜK,
 • KALORİ DEĞERİ YÜKSEK OLAN KÖMÜRDÜR.

 

ISINMA AMACIYLA KULLANILMASI YASAK MADDELER:

(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği’nin 5.maddesine göre)

2015-2016 kış sezonunda; ISINMA AMAÇLI OLARAK KULLANILACAK DOĞALGAZ, KATI VE SIVI YAKITLARIN DIŞINDA;

 • PETROL KOKU,
 • MİNERAL YAĞ,
 • ARABA PLASTİĞİ PARÇALARI,
 • LASTİK,
 • TEZEK,
 • KATI ATIKLAR VE  TEKSTİL ARTIKLARI,
 • KABLOLAR,
 • ISLAK ODUN,
 • BOYALI ODUN,
 • PLASTİKLER,
 • EV  EŞYALARI VE YEMEK ATIKLARI GİBİ EVSEL ATIKLAR,
 • ÖZEL ATIKLAR,
 • TIBBİ ATIKLAR,
 • ASFALT VE ASFALT ÜRÜNLERİ,
 • BOYA VE BOYA ÜRÜNLERİ İLE
 • FUEL-OİL KAPLARININ

ISINMA AMACIYLA YAKILMASI YASAKTIR.

YAPTIRIM:

 • İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullananlara,
 • Isınma amacıyla yakılması yasak madde kullananlara,
 • Mevzuata aykırı yakıt kullananlara,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

UNUTMAYALIM:

Bütün vatandaşlarımızdan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden daha duyarlı davranmalarını ve görülen olumsuzlukların tarafımıza bildirilmesi beklentisi içerisindeyiz. 

Temiz ve sağlıklı bir çevre için herkesin üzerine düşen hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Nedenleri:

Özellikle ısınma amacıyla,

 • Düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve
 • Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması

Hava kirliliğine yol açmaktadır.

UNUTMAYALIM,

 • TAM ya da  İYİ YANMAYAN BİR YAKIT,
 • MADDİ KAYIPLARA NEDEN OLDUĞU GİBİ
 • ÖNEMLİ ORANDA HAVA KİRLİLİĞİNE

SEBEBİYET VERECEKTİR.

 

BİLİYOR MUSUNUZ?

HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ:

 • Solunum fonksiyonlarında bozulma
 • Solunum sistemi hastalıklarında artış
 • Kronik solunum sistemi hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış
 •  Kronik kalp hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış
 •  Kanser görülme sıklığında artış
 •  Erken ölümlerde artış

 

ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE AZALTMAK İÇİN:

 • Yakıt tüketimi azaltılmalı
 • Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı
 • Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı
 • Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli
 • Soba ve kalorifer bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli

 

SOBA YAKMA YÖNTEMLERİ;

 • Sobanızı önerildiği şekilde uygun yere kurunuz 
 • Bacanızı yılda en az iki kere temizleyiniz.
 • Sobayı üçte iki oranında doldurunuz.
 • Tutuşturmayı mutlaka üstten yapınız.
 • Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökmeyiniz. 
 • Üst bölümde tam yanma gerçekleşip kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayınız. Çünkü... 
  --İdeal yanma sağlamak ve bacanın kurum tutmasını önlemek için sobayı, baca deliğine en yakın yere en az boru ve dirsek kullanarak kurunuz. 
  --Isıdan daha iyi yararlanmak için, duvar ile soba arasında yaklaşık 50cm mesafe bulunmalıdır.  Sobanın arkasına koyacağınız, parlak ve ısıya dayanıklı yansıtıcı bir levha odanızın daha iyi ısınmasını sağlar. 
  --Linyit kömürü kolay tutuşur. Birkaç tahta parçası ve çıra ile tutuşturulabilir. Soma linyit kömürünün içinde %30-35 oranında uçucu madde bulunmaktadır. Üstten yakma ile yanabilir özellikteki bu gazların alev içinden geçerken yakılması ve hava ile çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. 
  --Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir. 
  --Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacağından, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır.
 • Yatmadan önce yeni kömür atmayınız.
 • Yeni atacağınız kömürü yanan kömürün üzerine değil, ızgaranın ön kısmında açacağınız bölüme koyunuz.
 • Kovalı sobalarda en uygun kömür fındık ve cevizdir. Sibirya kömürü yüksek kalorili olduğu için kovalı sobalarda çelik kova kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu tür kömür kullanılacaksa çelik kova temin edilmelidir.
 • Tuğlalı sobalarda en uygun kömür cevizdir.
 • Fazla dirsek kullanılan borularda kurum fazlalaşır ve hava akımı azalır.
 • Tutuşturmalarda kağıt kullanmamaya özen gösteriniz. Kağıt kullanımı kurum oluşumunu arttırır.

Sonuç olarak... Önerilere uyulmadığı takdirde; hava kirliliği hepimizi rahatsız edeceği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi çok daha üzücü olaylarla sebebiyet verilebileceği unutulmamalıdır.

UYGUNSUZ BİR YAKMA;

SİZİ DAHA AZ ISITIP,

DAHA ÇOK ISINMA MASRAFI YAPMAK ZORUNDA BIRAKACAKTIR.

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim


E-Bülten Üyelik

© 2016 Adalar Belediyesi

Yazılım & Tasarım Litera Bilişim